Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konst_45-90.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
442.37 Кб
Скачать

51. Особливості правового стану осіб, отримавших статус притулку.

Відповідно до ст. 26 Конституції України, ст. 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом. Нажаль, на сьогодні такого спеціального закону України не прийнято, внутрішнім законодавством це питання не врегульовано.

Слід зазначити, що право фізичної особи на отримання притулку закріплено також у ст. 14 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 р. відповідно до якої кожна людина має право шукати притулок від переслідувань в інших країнах та користуватися цим притулком. Це право не може бути використано у разі переслідування, заснованого на вчиненні неполітичного злочину або діяння, що суперечить цілям та принципам Організації Об'єднаних Націй. Зазвичай рішення про надання політичного притулку приймається в індивідуальному порядку головою відповідної держави або уповноваженим їм органом.

Особа розглядається такою, що отримала політичний притулок, якщо вона переслідується за свою громадянсько-політичну діяльність та такі переслідування мають індивідуальний характер.

52. Особливості правового статусу закордонних українців.

Відповідно до статті 3 Закону України „Про правовий статус закордонних українців”, умовами надання особі статусу закордонного українця є:

українська самоідентифікація;

українське етнічне походження або походження з України;

письмове звернення щодо бажання мати статус закордонного українця;

досягнення особою 16-річного віку;

відсутність громадянства України.

Закордонний українець - це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України;

Українське етнічне походження - це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження (част. 2 статті 1 Закону України „Про правовий статус закордонних українців”).

Посвiдчення закордонного українця - документ, що засвiдчує статус особи як закордонного українця вiдповiдно до Закону України "Про правовий статус закордонних українцiв"

Згідно з Законом України "Про правовий статус закордонних українців" власники посвідчень закордонного українця мають право на безоплатне оформлення багаторазової візи без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років для відвідання України в приватних справах.

Це положення поширюються також на подружжя закордонного українця та його дітей у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини 1 статті 2 Закону України „Про громадянство України”, громадянин України, який набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, у правових відносинах з Україною визнається лише громадянином України. Таким чином, згадана категорія громадян юридично не підпадає під дію Закону України „Про правовий статус закордонних українців”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]