Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Билеты по гос.праву.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
286.72 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Факультет: ФЕМП

Спеціальність: 8.060101 «Правознавство»

Навчальна дисципліна: «Господарське право»

Екзаменаційний білет № 1

Теоретична частина

ЗАВДАННЯ 1. Потребує повної розгорнутої відповіді. Оцінюється за 30-ти бальною системою.

Дайте характеристику господарського права і господарських правовідносин.

ЗАВДАННЯ 2. Потребує короткого визначення суті та змісту понять. Кожний тест оцінюється за 5-ти бальною системою.

2.1. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання здійснюється шляхом:…

2.2. Корпоративні права це:

2.3. Підстави для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи….

2.4. Плата за оренду державного майна встановлюється….

2.5. Гудвіл як нематеріальний актив – це….

2.6. До юридичних осіб, на майно яких їх засновники мають речові права, відносяться….

Практична частина

ЗАВДАННЯ 3. Дайте правильну відповідь при вирішенні ситуаційного завдання. Оцінюється за 40-ти бальною системою.

Посадову особу фіскальної служби було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з’ясовано, що ця особа є учасником одного з товариств з обмеженою відповідальністю. Працівник фіскальної служби заперечував проти звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа – учасник товариства не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю товариства.

  1. Яким особам відповідно до законодавства забороняється здійснювати підприємницьку діяльність?

  2. Чи заслуговують на увагу доводи працівника фіскальної служби?

Затверджено на засіданні кафедри комерційного права від “05” листопада 2014 р., протокол № 5.

Зав. каф. комерційного права Екзаменатор

Гуржій Т.О. _____________ Микитенко Л.А..____________

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Факультет: ФЕМП

Спеціальність: 8.060101 “Правознавство”

Навчальна дисципліна: «Господарське право»

Екзаменаційний білет № 2

Теоретична частина

ЗАВДАННЯ 1. Потребує повної розгорнутої відповіді. Оцінюється за 30-ти бальною системою.

Правовий аналіз джерел господарського права.

ЗАВДАННЯ 2. Потребує короткого визначення суті та змісту понять. Кожний тест оцінюється за 5-ти бальною системою.

2.1. Припинення діяльності господарського товариства – це:

2.2. Засновниками акціонерного товариства визнаються:

2.3. Судовий захист прав власності, майнових інтересів підприємців здійснюється шляхом….

2.4. Казенне підприємство вправі відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном…..

2.5. Зміна ціни договору після його укладення допускається у випадках передбачених…

2.6. Визнання підприємства банкрутом тягне…

Практична частина

ЗАВДАННЯ 3. Дайте правильну відповідь при вирішенні ситуаційного завдання. Оцінюється за 40-ти бальною системою.

Підприємство перерахувало грошові кошти на користь організації, що має статус неприбуткової (некомерційної), як добровільне пожертвування. Організація зареєстрована згідно з вимогами законодавства і внесена до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Однак з’явилася інформація про те, що зазначена організація, незважаючи на свій неприбутковий статус, проводить активну комерційну діяльність.

  1. Які доходи неприбуткових організацій звільняються від оподаткування?

  2. Чи може неприбуткова організація здійснювати комерційні операції з надання послуг, продажу товарів?

Затверджено на засіданні кафедри комерційного права від “05” листопада 2014 р., протокол № 5.

Зав. каф. комерційного права Екзаменатор

Гуржій Т.О. _____________ Микитенко Л.А..____________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.