Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
66.69 Кб
Скачать

Семінар № 5 Художня своєрідність прози Миколи Хвильового

 1. Імпресіонізм збірки «Сині етюди».

 2. Зображення революції у новелах «Мати», «Я (Романтика)», «Кіт у чоботях», «Солонський яр».

 3. Проблема «зайвих людей» в повісті «Санаторійна зона».

 4. Сатиричні новели та повісті Хвильового ( «Ревізор», «Свиня», «На глухім шляху» повісті «Іван Іванович»).

 5. Повість «Сентиментальна історія»: проблематика та поетика.

 6. Стильова еволюція Хвильового (імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм, неореалізм).

 7. Проблема національно-культурного відродження України в романі «Вальдшнепи».

 8. Проблематика памфлетів письменника («Камо грядеши», «Думки проти течії», «Апологети писаризму», «Україна чи Малоросія?»

Основні поняття: імпресіонізм, революція, «зайві люди», сатира, відродження, памфлет.

Література

 1. Безхутрий Ю.М. Хвильовий: проблеми інтерпретації. – Х., 2003.

 2. Гречанюк С. День повернення Миколи Хвильового // Гречанюк С. На тлі ХХ століття: Літературно-критичні нариси. – К., 1990.

 3. Донцов Д. Микола Хвильовий // Українське слово: Хрестоматія... – К., 1994. – Кн.1.

 4. Єфремов С. Хвильовий // Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 5. Жулинський М. Микола Хвильовий // Жулинський М. Із забуття – в безсмертя. – К., 1990.

 6. Соловей О. Рання проза Миколи Хвильового в літературній критиці 1920-х років. – Донецьк, 2003.

 7. Тарнавський О. Микола Хвильовий в опінії сучасників // Тарнавський О. Відоме й позавідоме. – К., 1999.

 8. Шерех Ю. Хвильовий без політики // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя.

Семінар № 6 Роман Юліана Шпола «Золоті лисенята»

 1. «Золоті лисенята» Юліана Шпола та експериментальний роман 20-х р. ХХ ст.

 2. Особливості сюжету та фабульна побудова роману «Золоті лисенята». Використання прийомів формальної поетики.

 3. Система персонажів у романі «Золоті лисенята». Мотив двійництва.

 4. Специфіка художньої системи роману (образи-символи, іронічний дискурс, ознаки експресіонізму, роль автора).

Основні поняття: експериментальний роман, формальна поетика, образи символи.

Література

 1. Бернадська Н.І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція. – К., 2004.

 2. Жулинський М.Г. Михайло Яловий // М.Г.Жулинський Слово і доля. – К., 2002. – С. 350 – 356.

 3. Ільницький О. Український футуризм 1914 – 1930. – Львів, 2003.

 4. Ушкалов О.Л. Творчість Михайла Ялового (Юліана Шпола) в українському літературному процесі 1920-х років / автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. 10.01.01 – українська література. К., 2009

 5. Шпол Ю. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 2007. – 531 с.

Семінар № 7

Художня своєрідність драматургії Миколи Куліша.

 1. Драматургія М. Куліша в контексті європейської «нової драми».

 2. Генетико-контактні зв’язки селянської трилогії М. Куліша з українською драмою. ХІХ ст.

 3. Комедія «Мина Мазайло» та світові комедіографічні традиції.

 4. Перебудова драматичної структури в п’єсах «Народний Малахій», «Патетична соната», «Маклена Граса».

 5. Поетика драматургії М. Куліша: традиції та новаторство.

Основні поняття: драматургія, «нова драма», трилогія, комедія, традиції, структура, поетика.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.