Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
66.69 Кб
Скачать

V. Плани семінарських занять

Змістовий модуль і

Семінар № 1

Творчість Павла Тичини

 1. Збірка «Сонячні кларнети» (1918): особливості поетики.

 2. Збірка «Замість сонетів і октав» (1920): особливості семантики і поетики.

 3. Пошуки нових зображально-виражальних засобів у збірках «Плуг» (1920), «В космічному оркестрі» (1921), «Вітер з України» (1924).

 4. Збірка «Чернігів»: невдалий синтез комуністичних ідей з конструктивістськими принципами.

 5. Поема-симфонія «Сковорода».

 6. Риси соцреалізму в збірках «Я стверджуюсь», «Чуття єдиної Родини», «Перемагать i жить», «Партія веде».

 7. Творчість поета в роки Великої Вітчизняної війни («Я утверджуюсь», поема «Похорон друга»).

 8. Ідейно-художнє відлуння ранніх творів у посмертній збірці «В серці у моїм» (1970) («Іній», «Горобинцю золотий», «Ще не раз колись розквітну»).

Основні поняття: поетика, кларнетизм, символізм, міфологізм, соцреалізм.

Література

 1. Барка В. Відхід Тичини // Українське слово: Хрестоматія... – К., 1994. – Кн. 1.

 2. Гальченко С. Текстологія поетичних творів П.Тичини. – К., 1990.

 3. Губар О. Павло Тичина. – К., 1981.

 4. Єфремов С. Павло Тичина // Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 5. Жулинський М. Із забуття – в безсмертя. – К., 1990. – С.237-251.

 6. Зеров М. «Вітер з України» (Третя книжка Тичини) // Зеров М. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т. 2.

 7. Клочек Г. "Душа моя сонця намріяла…": Поетика "Сонячних кларнетів" Павла Тичини. – К., 1986.

 8. Костенко Н.В. Поетика Павла Тичини: Особливості віршування. – К., 1982.

 9. Лавріненко Ю. Клярнетичний символізм // Українське слово: Хрестоматія... – К., 1994. – Кн. 1.

 10. Новиченко Л. Тичина і його час: незайві доповнення // Двадцяті роки: літературні дискусії, полеміки: Літературно-критичні статті. – К., 1991.

 11. Павленко М.С. Тичинівська формула українського патріотизму. – Умань, 2002.

 12. Погрібний А. П.Тичина – золотогомінний // Погрібний А. Класики не зовсім за підручником. – К., 2000.

 13. Стус В. Феномен доби: Сходження на Голгофу слави. – К., 1993.

 14. Тельнюк С. Молодий я, молодий... Поетичний світ П.Тичини. – К., 1990.

 15. Шестопалова Т.П. Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації. – Луганськ, 2003.

Семінар № 2 Творчість Михайля Семенка

 1. Український футуризм в контексті европейського авангардного мистецтва.

 2. Поетична та теоретична спадщина провідних українських футуристів (Г.Шкурупія, Ю.Шпола, О.Слісаренка та ін.)

 3. Т.Г.Шевченко в рецепції футуристів.

 4. Михайль Семенко як теоретик та організатор українського футуризму.

 5. Новаторські пошуки Михайля Семенка.

 6. Творча спадщина Михайля Семенка та розвиток української літератури ХХ ст.

Основні поняття: футуризм, авангардизм, рецепція, європейський контекст.

Література

 1. Біла А. Михайль Семенко як культуртрегер українського футуризму // Семенко М. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 2010. – С. 5 – 20.

 2. Біла А. Український літературний аванґард: Пошуки, стильові напрямки. – К., 2006.

 3. Ільницький О. Український футуризм (1914-1930). Переклала з англійської Рая Тхорук. – Львів: Літопис, 2003. – 456 с.

 4. Український футуризм. Вибрані сторінки. – Ніредьгаза, 1996. – 256 с.

 5. Українські футуристи як теоретики і публіцисти. – К., 2005

 6. Черниш Г. Український футуризм і довкола нього // 20-ті роки: Літературні дискусії. Полеміки. – К., 1992.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.