Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
66.69 Кб
Скачать

Семінар № 3 Художній світ поезії Богдана-Ігоря Антонича

 1. Ідейно-світоглядні позиції Богдана-Ігоря Антонича.

 2. Різні форми прояву лірики в збірці «Привітання життя».

 3. Специфіка трактування християнства та поганства в збірках «Три перстні», «Книга Лева», «Зелена Євангелія».

 4. Сюрреалізм збірки «Ротації».

 5. Своєрідність ідиостилю Б.-І. Антонича

Основні поняття: ідиостиль, сюрреалізм, християнство, поганство, метафоризм, символізм.

Література

 1. Андрухович Ю. І. Богдан-Ігор Антонич і літературно-естетичні концепції модернізму: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Прикарпатський університет імені В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 1996. — 25 с.

 2. Весни розспіваної князь. Слово про Антонича: Статті, есе, спогади, листи, поезії / Упоряд. М. М. Ільницький, Р. М. Лубківський; Передм. Л. М. Новиченка. — Львів: Каменяр, 1989. — 430 с.

 3. Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич: Нарис життя і творчості. — Київ: Радянський письменник, 1991. — 207 с. — (Серія «Час і доля»).

 4. Ільницький М. Четвертий перстень (Богдан-Ігор Антонич) // Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи». – Львів, 1995.

 5. Калинець І. Знане і незнане про Антонича: Матеріяли до біографії Богдана Ігоря Антонича. — Львів: «Друкарські куншти», 2010. — 140 с.;

 6. Павличко Д. Перстень життя: літературний портрет Богдана-Ігоря Антонича. – К., 2003.

 7. Рубчак Богдан. Богдан-Ігор Антонич // Українське слово: Хрестоматія...– К., 1994. Кн. 2.

 8. Стефановська Л. Антонич. Антиномії. — Київ: Критика, 2006. — 312 с.

Змістовний модуль іі Семінар № 4 Роман «Місто» в. Підмогильного

 1. Вплив французької літератури на творчість В. Підмогильного.

 2. Інтелектуальна взаємодія романів «Любий друг» Гі де Мопассана та «Міста» В. Підмогильного.

 3. Роман В. Підмогильного «Місто»:

а) проблематика та структурна організація роману.

б) екзистенційний дуалізм Степана Радченка.

в) жіночі образи роману як «персонажі-дзеркала».

г) жанрово-стильові особливості твору.

д) просторово-часовий континуум роману (Київ 1920-х років).

 1. Значення роману «Місто» в українській літературі.

Основні поняття: екзистенційний, дуалізм, інтелектуальний, урбаністичний, психологічний.

Література

 1. Коломієць Л. “Місто” В.Підмогильного: проблематика та структурна організація // Слово і час . – 1991. – № 5. – С. 64-70.

 2. Костюк Г. Валеріан Підмогильний // Григорій Костюк У світі ідей і образів. Вибране. Критичні та історико-літературні роздуми. 1930 – 1980. – Сучасність, 1983. – 537 с. С. 219 – 228

 3. Ласло-Куцюк М. В. Підмогильний і французький роман ХІХ століття // Шукання форми. – Бухарест

 4. Лущій С. Художні моделі буття в романах В.Підмогильного. – К.: ВД «Стилос», 2008. – 152 с.

 5. Мельник В. На перехресті міста і села // Слово і час. – 1990. – № 11. – С. 23-33.

 6. Мовчан Р. Проза В. Підмогильного . Доля. Людина. Стиль // Дивослово. – 2000. – № 1. – С. 52-56.

 7. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. – К.: Либідь, 199. – 447 с.

 8. Пастух Т.В. Роман «Місто» Валер’яна Підмогильного. Проблеми урбанізму та психологізму. – Луганськ: Книжковий світ, 1999. – 60 с.

 9. Тарнавський М. Між розумом та ірраціональністю: Проза Валер’яна Підмогильного. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 232 с.

 10. Тернавський М. Невтомний гонець у майбутнє: Екзистенціальне прочитання “Міста” В. Підмогильного // Слово і час. – 1991. – № 5. – С. 56-63.

 11. Шевчук В. Полинова зоря Валер'яна Підмогильного // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 2. – С. 70-78.

 12. Шевчук В. У світі прози Валер'яна Підмогильного // Дорога в тисячу років: Роздуми , статті, есе. – лК., 1990.

 13. Шерех Ю. Людина і люди («Місто» Валеріана Підмогильного) // Юрій Шерех Не для дітей. Літературно-критичні статті і есеї. – Видавництво ПРОЛОГ, 1964. – 415 с. / С.83-95.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.