Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пленер 3 курс ОМ.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
160.77 Кб
Скачать

Змістовий модуль 3.

Аналітико-оцінювальний етап практики

Тема 5.

Самоаналіз та самооцінка проведеної роботи практикантом

Самоаналіз та самооцінка виконаних робіт практикантом: аналіз композиційного рішення, виразності мотиву зображення, передачі настрою.

Оформлення звітної документації, визначеної програмою практики.

Тема 6.

Аналіз та оцінювання діяльності практиканта керівником практики

Спільна аналітична діяльність практиканта і керівника, в ході якої керівник допомагає студенту усвідомити його успіхи та допущені помилки, визначає рівень його підготовки, зіставляє аналіз та оцінку діяльності практиканта, проведених товаришами та керівником з його власною самооцінкою, допомагає студенту більш об’єктивно оцінити результати виконаних робіт, дає рекомендації щодо подолання труднощів в подальшій діяльності, враховує рівень оформлення звітної документації, її кількість та термін звітності.

ІV. Навчально-методична карта бакалавра з дисципліни

"НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧА ПРАКТИКА (ПЛЕНЕР)"

Разом: 108 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 48 год.,

індивід. робота – 6 год., самостійна робота – 50 год.,

Змістовий модуль І

Організаційно-методична підготовка практиканта

Бали

 

Бали

 

1 б.

Установчо-організаційна лекція

1 б.

Установчо-організаційна лекція

20 б.

Методична підготовка практиканта

20 б.

Методична підготовка практиканта

Разом за змістовим модулем І - 21 б.

Разом за змістовим модулем І - 21 б.

Змістовий модуль ІІ

Практична діяльність практика

Бали

 

Бали

 

180 б.

Виконання пейзажів з використанням осінніх мотивів

90 б.

Виконання пейзажів із складною перспективою

100 б.

Виконання натюрморту на пленері

60 б.

Виконання портрету на пленері

Разом за змістовим модулем ІІ - 280 б.

Разом за змістовим модулем ІІ - 150 б.

Змістовий модуль ІІІ

Аналітико-оцінювальний етап практики

Бали

 

Бали

 

40 б.

Самоаналіз та самооцінка виконаної роботи практикантом. Оформлення звітної документації

20 б.

Самоаналіз та самооцінка виконаної роботи практикантом. Оформлення звітної документації

2 б.

Аналіз та оцінювання діяльності практиканта керівником практики

1 б.

Аналіз та оцінювання діяльності практиканта керівником практики

Разом за змістовим модулем ІІІ - 42 б.

Разом за змістовим модулем ІІІ - 21 б.

Разом за VІ семестр – 343 б. (коефіцієнт визначення успішності – 3,43; наприклад: 300 балів : 3,43 = 87,46 = В за шкалою ECTS)

Разом за V семестр – 192 б. (коефіцієнт визначення успішності – 1,92; наприклад: 150 балів : 1,92 = 78,12 = С за шкалою ECTS)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.