Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пленер 3 курс ОМ.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
160.77 Кб
Скачать

V. Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну практики студент протягом 5 днів звітує про виконання її програми. Форма звітності – письмовий звіт та практичні роботи згідно з переліком, що наданий у розділі 6.1.

Оцінювання робіт практикантів здійснюється в ході їх перегляду, обговорення та оцінювання художньою комісією, призначеною завідувачем кафедри. Оцінка за практику виставляється з урахуванням рейтингових балів за видами діяльності практиканта (таблиця максимальних балів 6.1) та вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку студента за підписом керівника практики.

Vі. Звітна документація практиканта

 1. Письмовий звіт про виконання програми практики (зразок додається).

 2. Практичні завдання.

5 семестр:

 • Панорамний та камерний міські пейзажі; техніка не обмежена; 3-4 етюди Ф-35х40;

 • натюрморт на фоні пейзажу; техніка – за вибором студента; формат А3;

 • етюди, начерки, замальовки міських та сільських пейзажів, людей у пейзажному середовищі; техніка вільна; формат – без обмежень.

6 семестр:

 • панорамні та камерні міські пейзажі; техніка не обмежена; 2-3 етюди, формат 35х50 та 40х60;

 • портрет на фоні пейзажу; техніка: олійні фарби, акрил, гуаш – за вибором студента, формат А2;

 • етюди, начерки, замальовки міських та сільських пейзажів, людей у пейзажному середовищі; техніка вільна; формат – без обмежень.

 1. Відгук-оцінка керівника практики (зразок додається).

Таблиця 6.1

Розрахунок рейтингових балів за видами діяльності практиканта

п/п

Види діяльності

Максимальна кількість балів

V семестр

VІ семестр

Відвідування установчо-організаційних лекцій

1

1

Методична підготовка студента до виконання завдань практики, виконання начерків та етюдів

20

20

Виконання багатопланових пейзажів в різні пори року

180

90

Виконання живописних робіт на пленері відповідно до завдань практики

100

60

Самооцінка та самоаналіз виконаних робіт студентом

20

10

Оформлення звітної документації, своєчасний термін її подання

20

10

Аналіз та оцінювання діяльності практиканта керівником практики

2

1

Всього балів

343

192

V семестр

Разом – 343 б. (коефіцієнт визначення успішності – 3,43; наприклад: 300 балів : 3,43 = 87,46 = В за шкалою ECTS)

VІ семестр

Разом – – 192 б. (коефіцієнт визначення успішності – 1,92; наприклад: 150 балів : 1,92 = 78,12 = С за шкалою ECTS)

Vіі. Інструктивні матеріали

7.1. Права та обов’язки практиканта

 1. Практикант здійснює свою діяльність згідно з вимогами Статуту Університету, виконує всі розпорядження керівника практики, дотримується правил техніки безпеки під час виконання завдань практики.

 2. Практикант виконує всі види навчальної роботи, що передбачені програмою практики, веде документацію з практики.

 3. Згідно з навчальним планом термін перебування студента на практиці складає 6 годин на день протягом тижня.

 4. Практикант має право одержувати консультації керівника практики з усіх питань практики.

 5. Студент, який не виконав програму практики, одержує незадовільну оцінку і відраховується з Університету.

 6. Студенту, який не виконав програму з поважних причин, її проходження переноситься на інший період за визначенням кафедри без відриву від занять в Університеті.

 7. Після закінчення практики студент повинен скласти звіт про виконання програми практики та представити іншу звітну документацію, що передбачена програмою (розділ 6).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.