Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Бакалавр

.pdf
Скачиваний:
56
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
619.14 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ФАРМАЦІЯ

Т Е С Т О В І З А В Д А Н Н Я

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

для проведення державного іспиту

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

БАКАЛАВР

з напряму:

6.120201 – ФАРМАЦІЯ

Київ КНУТД 2012

УДК 615(07)

ФАРМАЦІЯ: ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН для проведення державного іспиту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

БАКАЛАВР з напряму: 6.120201 – ФАРМАЦІЯ / Упор. А.П.Строкань, Г.І.Кузьміна, О.А.Ігнатова, О.Ф.Кучмістова, Г.В.Тарасенко, С.Ю.Ліпатов, О.І.Майборода, А.О.Григоренко, Т.А.Пальчевська,- К.: КНУТД, 2012.- 132с. Укр. мовою

Упорядники:

А.П.Строкань, к.х.н., проф. Г.І. Кузьміна, к.х.н., доцент О.А.Ігнатова, к.б.н., доцент О.Ф. Кучмістова, к.б.н., доцент Г.В. Тарасенко, к.т.н., доцент С.Ю. Ліпатов, к.х.н., доцент О.І. Майборода, к.х.н., доцент А.О.Григоренко к.х.н., доцент Т.А.Пальчевська, к.х.н., доцент

Відповідальний за випуск завідувач кафедри промислової фармації

д.фарм. наук, професор В.В.Страшний

Затверджено на засіданні кафедри промислової фармації Протокол № 8 від 29.02.2012

2

Шановні друзі !

Відомо, що фармацевтична галузь є однією з тих, які найбільш динамічно розвиваються за складних умов сьогодення. Тому підготовка висококваліфікованих фахівців для цієї галузі є важливим завданням для вищої школи.

Згідно галузевого стандарту навчальні плани підготовки спеціалістів для фармацевтичної галузі наповнені значною кількістю дисциплін професійного спрямування. Не менш важливим є ретельний контроль якості знань випускників.

Увазі студентів пропонуються тестові завдання з основних фахових дисциплін для проведення державних випробувань на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр:

Процеси і апарати хіміко-фармацевтиних виробництв; Загальна біохімія та молекулярна біологія; Хімічна мікробіологія; Фармакогнозія з основами біохімії рослин; Фармакогностичні методи аналізу; Фармацевтична хімія;

Обладнання хіміко-фармацевтичних виробництв; Теоретичні основи фармацевтичних виробництв; Промислова технологія фармацевтичних препаратів

Проведення державного іспиту студентів-бакалаврів дозволить об’єктивно оцінити рівень знань та компетентність майбутнього фахівця за спеціальністю: Технологія фармацевтичних препаратів.

Кафедра промислової фармації КНУТД висловлює вдячність всім, хто брав безпосередню участь у підготовці й випуску цього видання.

3

ТЕ С Т О В І З А В Д А Н Н Я

ЗФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХІМІКО – ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

1. Основні властивості рідин та одиниці їх виміру:

Густина: а) м3/кг; б) Па·с; в) Н/м2; г) Н/м.

В’язкість: а) м3/кг; б) Па·с; в) Н/м2; г) Н/м.

Тиск: а) м3/кг; б) Па·с; в) Н/м2; г) Н/м.

Поверхневий натяг: а) м3/кг; б) Па·с; в) Н/м2; г) Н/м.

 

 

 

 

 

 

 

r

d w X

= -

p

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

d t

x

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

2. Диференціальні рівняння Ейлера: а) r

d w

Y

 

= -

p

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ý

 

d t

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

r

d w Z

 

 

 

= -rg -

p

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

d t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z þ

б)

∂ρ

+

(ρw x )

+

(ρw y )

 

 

+

 

 

 

(ρw z )

= 0

 

∂τ

x

 

y

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

p

 

= 0

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

p

= 0

 

 

ï

 

 

 

 

 

в)

 

 

 

 

 

y

 

 

 

ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rg -

 

p

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

þ

 

 

 

 

 

4

 

 

d w

X

 

p

 

2

w X

ü

 

r

 

= -

 

+ mÑ

ï

 

d t

x

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

d w

Ó

 

p

 

2

wÓ

ï

г)

r

 

= -

 

+ mÑ

ý

d t

y

 

 

 

 

 

 

ï

 

r d w Z

= -rg - p

 

 

ï

 

+ mÑ2w Z ï

 

 

d t

 

 

z

 

 

þ

3. Диференціальне рівняння нерозривності (суцільності) потоку:

 

r

d w X

= -

p

 

 

ü

 

d t

x

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

r

d w

Y

 

= -

p

 

ï

а)

 

 

 

 

 

 

ý

d t

y

 

 

 

 

 

ï

 

r

d w Z

 

 

= -rg -

p

ï

 

 

ï

 

d t

 

 

 

 

 

 

 

z þ

б)

∂ρ

+

(ρw x )

+

(ρw y )

+

 

 

(ρw z )

= 0

∂τ

 

x

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

p

 

= 0

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

p

= 0

 

 

 

 

ï

 

в)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

 

 

 

 

ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rg -

 

p

 

 

 

= 0

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

þ

 

 

 

 

r

 

d w

X

 

= -

 

p

+ mÑ

2

w X

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

d t

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

r

 

d w

Ó

 

= -

p

+ mÑ

2

wÓ

 

ï

г)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ý

 

 

 

d t

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

r d w Z

= -rg - p + mÑ

 

ï

 

 

 

2w Z ï

 

 

 

 

 

d t

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

þ

4. Диференціальні рівняння руху ідеальної рідини Ейлера:

5

 

 

 

 

 

 

r

d w X

 

 

 

= -

 

p

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

d t

 

 

 

x

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

r

d w

Y

 

 

= -

 

p

 

 

ï

 

 

а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ý

 

 

 

 

 

 

 

d t

 

 

 

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

r

d w Z

 

 

 

= -rg -

p

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

d t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z þ

 

 

б)

∂ρ

+

(ρw x )

+

(ρw y )

+

 

 

(ρw z

)

= 0

∂τ

 

x

 

 

 

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

p

 

= 0

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

p

 

= 0

 

 

 

 

ï

 

 

 

в)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rg -

 

p

 

 

 

=

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

þ

 

 

 

 

 

 

r

 

d w

X

 

 

= -

 

p

+ mÑ

2

w X

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

d t

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

r

 

d w

Ó

 

 

= -

p

+ mÑ

2

w

 

 

 

ï

г)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó

 

 

ý

 

 

 

d t

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

r d w Z

= -rg -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

p + mÑ2w Z ï

 

 

 

 

 

d t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

þ

5. Диференціальні рівняння Нав’є-Стокса:

 

 

 

r

d w X

 

= -

p

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

d t

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

r

d w

Y

= -

p

 

 

 

ï

 

 

а)

 

 

 

 

y

 

 

 

ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d t

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

r

d w Z

 

= -rg -

p

ï

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d t

 

 

 

 

 

 

 

z þ

 

 

б)

∂ρ

+

(ρw x )

+

(ρw y )

+

(ρw z

)

= 0

∂τ

x

 

 

 

 

y

 

 

z

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

p

 

 

= 0

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

p

 

= 0

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

в)

 

 

 

 

 

 

 

 

y

 

 

 

 

ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rg -

p

 

= 0

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

þ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

d w

X

= -

 

 

p

+ mÑ

2

w X

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d t

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

d w

Ó

= -

 

p

+ mÑ

2

wÓ

 

ï

 

 

 

 

 

г)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ý

 

 

 

 

 

 

 

d t

 

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r d w Z

= -rg -

 

p + mÑ

 

ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2w Z ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

þ

 

 

6. Рівняння витрати рідини:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

2

- r

2

 

 

æ

 

 

 

 

 

r

2

ö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) wr

= wmax

 

 

 

 

ç

-

 

 

 

 

÷

 

 

ρ w S

= ρ w S

 

=

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

R

 

= wmax ç1

 

R

 

÷ ; б)

2

 

 

 

 

 

 

 

è

 

 

 

 

 

 

ø

 

 

1 1 1

2 2

 

ρ w S ; в) Q = pd 4 Dp

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) T = -mS

dwr

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3

3

 

 

128ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr

 

 

7. Рівняння Пуазейля:

 

 

 

R

2

- r

2

æ

 

r

2

ö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç

 

 

 

÷

 

 

 

 

 

 

 

а)

wr

= wmax

 

 

2

 

-

 

 

2

; б) ρ w S

 

= ρ w S

 

=

R

 

= wmax ç1

R

÷

1

2

 

 

 

 

 

 

è

 

 

ø

1 1

2 2

 

ρ w S ; в)

Q = pd 4 Dp

;

 

 

 

 

 

г) T = -mS

dwr

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

 

128ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr

 

 

8. Рівняння закону Стокса:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

2

- r

2

æ

 

r

2

ö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç

 

 

 

÷

 

 

 

 

 

 

 

а)

wr

= wmax

 

 

2

 

-

 

 

2

; б) ρ w S

 

= ρ w S

 

=

R

 

= wmax ç1

R

÷

1

2

 

 

 

 

 

 

è

 

 

ø

1 1

2 2

 

ρ w S ; в)

Q = pd 4 Dp

;

 

 

 

 

 

г) T = -mS

dwr

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

 

128ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr

 

 

7

9. Рівняння закону внутрішнього тертя Ньютона:

 

 

 

 

 

 

 

 

R

2

- r

2

 

 

æ

 

r

2

 

 

ö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç

 

 

 

 

 

÷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

wr = wmax

 

 

2

 

 

 

 

-

 

 

 

2

 

 

 

 

= ρ w S

=

R

 

 

 

= wmax ç1

R

 

 

÷ ; б) ρ w S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è

 

 

 

 

ø

 

1 1 1

 

2

2 2

 

 

ρ w S ; в)

Q =

πd 4 p

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) T = −μS

dwr

.

 

 

 

128μl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr

 

 

 

 

 

10. Основне рівняння гідростатики:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

z +

 

p

+

w 2

 

= con st ;

б) z1

+

 

p1

 

+

w12

 

= z 2

+

p2

 

+

w22

 

+ h  ;

 

 

 

2g

 

ρg

2g

 

ρg

2g

 

 

ρg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

z 1 +

 

p1

 

= z

2 +

p2

;

г)

p1 = p2 + ρg (z2 z1).

 

 

ρg

 

ρg

 

 

11. Рівняння закону Паскаля:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

z +

 

p

+

w 2

 

= con st ;

б) z1

+

 

p1

 

+

w12

 

= z 2

+

p2

 

+

w22

 

+ h  ;

 

 

2g

 

ρg

2g

 

ρg

2g

 

 

ρg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

z 1 +

 

p1

 

= z

2 +

p2

;

г)

p1 = p2 + ρg (z2 z1).

 

 

ρg

 

ρg

 

 

12. Рівняння Бернуллі для ідеальної рідини:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

z +

 

p

+

w 2

 

= con st ;

б) z1

+

 

p1

 

+

w12

 

= z 2

+

p2

 

+

w22

 

+ h  ;

 

 

2g

 

ρg

2g

 

ρg

2g

 

 

ρg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

z 1 +

 

p1

 

= z

2 +

p2

;

г)

p1 = p2 + ρg (z2 z1).

 

 

ρg

 

ρg

 

 

13. Рівняння Бернуллі для реальної рідини:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

z +

 

p

+

w 2

 

= con st ;

б) z1

+

 

p1

 

+

w12

 

= z 2

+

p2

 

+

w22

 

+ h  ;

 

 

2g

 

ρg

2g

 

ρg

2g

 

 

ρg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

z 1 +

 

p1

 

= z

2 +

p2

;

г)

p1 = p2 + ρg (z2 z1).

 

 

ρg

 

ρg

 

 

14. Рівняння для розрахунку втрат напору при ламінарному русі рідини:

8

а)

hT P =

0,316 Re

−0,25 l

×

w2

;

б)

hT P

=

64

 

×

 

l

×

w 2

;

 

 

d

2g

R e

 

 

d

 

2g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

hT P =

 

32wμl

;

 

 

 

 

 

г) hT P

= zT P

 

w 2

 

= l

 

l

×

 

w 2

.

 

rgd 2

 

 

 

 

 

 

2g

 

 

d

 

2g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Рівняння втрат напору при турбулентному русі рідини:

а)

hT P =

0,316 Re

−0,25 l

×

w2

;

б)

hT P

=

64

 

×

 

l

×

w 2

;

 

 

d

2g

R e

 

 

d

 

2g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

hT P =

 

32wμl

;

 

 

 

 

г)

hT P

= zT P

 

w 2

 

= l

 

l

×

 

w 2

.

 

rgd 2

 

 

 

 

 

2g

 

 

d

 

2g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Рівняння Гагена-Пуазейля:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

hT P =

0,316 Re

−0,25 l

×

w2

;

б)

hT P

=

64

 

×

 

l

×

w 2

;

 

 

d

2g

R e

 

 

d

 

2g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

hT P =

 

32wμl

;

 

 

 

 

г)

hT P

= zT P

 

w 2

 

= l

 

l

×

 

w 2

.

 

rgd 2

 

 

 

 

 

2g

 

 

d

 

2g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Загальне рівняння для обчислення втрат напору на тертя:

 

а)

hT P =

0,316 Re

−0,25 l

×

w2

;

б)

hT P

=

64

 

×

 

l

×

w 2

;

 

 

d

2g

R e

 

 

d

 

2g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

hT P =

 

32wμl

;

 

 

 

 

г)

hT P

= zT P

 

w 2

 

= l

 

l

×

 

w 2

.

 

rgd 2

 

 

 

 

 

2g

 

 

d

 

2g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Крітерій гідродинамичної подібності, що відображае вплив сил внутрішнього тертя на рух рідини, його назва:

а) Eu =

p

; б) Re

=

w d r

; в) Fr

=

w 2

; г) Ho =

wτ

.

rw

2

m

gl

l

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Крітерій гідродинамичної подібності, що відображае вплив перепаду гідростатичного тиску на рух рідини, його назва:

9

а) Eu =

p

 

 

w d ρ

; в) Fr =

w 2

wτ

 

; б) Re

=

μ

gl ; г) Ho =

 

.

ρw 2

l

20. Крітерій гідродинамичної подібності, що відображае вплив сили тяжіння чи власної ваги на рух рідини, його назва:

а) Eu =

p

 

 

w d ρ

; в) Fr =

w 2

wτ

 

; б) Re

=

μ

gl ; г) Ho =

 

.

ρw 2

l

21. Крітерій гідродинамичної подібності, якій враховує несталий характер руху рідини, його назва:

а) Eu =

p

 

 

w d ρ

; в) Fr =

w 2

wτ

 

; б) Re

=

μ

gl ; г) Ho =

 

.

ρw 2

l

22. Перша теорема подібності Ньютона:

а) рішення будь-якого диференціального рівняння, що зв’язує між собою перемінні, які впливають на процес, може бути представлене у виді залежності між безрозмірними комплексами цих перемінних, тобто між критеріями подібності.

б) загальну функціональну залежність, що зв’язує між собою n перемінних величин при m основних одиницях їхнього виміру, можна представити у виді залежності між (n–m) безрозмірними комплексами цих величин, а при наявності подібності – у виді зв’язку між (n–m) критеріями подібності.

в) Подібні явища характеризуються чисельно рівними критеріями подібності;

г) Подібні ті явища, що описуються однієї і тією же системою диференціальних рівнянь і в яких дотримується подібність умов однозначності.

23. Друга теорема подібності Бекінгема, Федермана,

Афанасьевой-Еренфест:

а) рішення будь-якого диференціального рівняння, що зв’язує між собою перемінні, які впливають на процес, може бути представлене у виді залежності між безрозмірними комплексами цих перемінних, тобто між критеріями подібності.

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.