Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бізнес планування, курс лекцій.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
1.75 Mб
Скачать

ЗМІСТ

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Розділ 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання . . . . . . . .

5

1.1. Сутнісна характеристика бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2. Цілі розробки бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.3. Формування інформаційного поля бізнес-плану . . . . . . .

10

1.4. Загальна методологія розробки бізнес-плану . . . . . . . . .

13

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Розділ 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.1. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

2.2. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз для бізнесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2.3. Виявлення сильних і слабких сторін фірми . . . . . . . . . . .

28

2.4. Визначення місії фірми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

2.5. Формулювання цілей діяльності фірми . . . . . . . . . . . . . .

32

2.6. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії . . . . . .

33

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Розділ 3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану

39

3.1. Структура бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

3.2. Логіка розробки бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

3.3. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Розділ 4. Продукт (послуги) і ринок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

4.1. Галузь, фірма та її продукція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

4.2. Дослідження ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Розділ 5. Маркетинг-план . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

5.1. Мета й логіка розробки маркетинг-плану . . . . . . . . . . . . .

69

5.2. Стратегія маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

5.3. Стратегія збуту та реалізації продукції (послуг) фірми. .

73

5.4. Прогнозовані обсяги продажу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Розділ 6. Виробничий план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

6.1. Головне завдання й складові виробничого плану . . . . . .

85

6.2. Зміст виробничого плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Розділ 7. Організаційний план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

7.1. Цілі та структура організаційного плану . . . . . . . . . . . . .

93

7.2. Зміст основних розділів організаційного плану . . . . . . .

94

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Розділ 8. Оцінка ризиків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

8.1. Види можливих ризиків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

8.2. Концепція управління ризиками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

8.3. Заходи для нейтралізації або мінімізації негативних наслідків можливих ризиків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

Розділ 9. Фінансовий план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

9.1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

9.2. План доходів і видатків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

9.3. План грошових надходжень і виплат . . . . . . . . . . . . . . . .

129

9.4. Плановий баланс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

9.5. Очікувані фінансові коефіцієнти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

Розділ 10. Презентація бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152

10.1. Цілі та завдання презентації бізнес-плану . . . . . . . . . . .

153

10.2. Організація проведення презентації бізнес-плану . . . . .

155

10.3. Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

Розділ 11. Практичні приклади бізнес-планів . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

11.1. Бізнес-план товариства з обмеженою відповідаль- ністю – ТОВ «Спарта» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

11.2. Бізнес-план організації експериментально-промисло­вого виробництва гофрованих картону й тари в АТ «Дніпроважпапірмаш» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

Розділ 1

Бізнес-план

у ринковій системі

господарювання

Навчальні цілі

Прочитавши цей розділ, ви:

 з’ясуєте, що таке бізнес-план та які функції він виконує в ринковій системі господарювання,

 зрозумієте, для чого здійснюється розробка бізнес-плану,

 дізнаєтесь, яка інформація необхідна для розробки бізнес-плану,

 з’ясуєте, в якій послідовності здійснюється розробка бізнес-плану.

Ключові терміни й поняття

Бізнес-план

Зовнішні функції бізнес-плану

Внутрішні функції бізнес-плану

Інформаційне поле бізнес-плану

Початкова стадія розробки бізнес-плану

Підготовча стадія розробки бізнес-плану

Основна стадія розробки бізнес-плану

1.1. СутніСна характеристика бізнес-плану

В умовах ринкової системи господарювання жодне підпри­ємство не може працювати прибутково без ретельно підготов­леного плану. Досвід організації підприємництва свідчить, що планування діяльності організації набуває все більшого значення в умовах швидких змін у середовищі функціонування підпри­ємcтва. Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим більше порядку має бути на самому підпри­ємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління підприємством. Успіх підприємницького проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності, форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних орієнтирів і реального плану господарювання.

Виникнення будь-якої підприємницької ідеї (чи буде це створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже наявного) ставить багато різноманітних запитань: хто виступає як конкретні споживачі, яким є ринок продукту підприємства, які кошти необхідні для реалізації проекту, чи виправдовує себе проект економічно тощо. Задля отримання відповідей на ці запитання й складається бізнес-план.

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні і слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.

Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві найважливіші функції:

1) зовнішню — ознайомити різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

2) внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) — опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємни­цького проекту.

Традиційно бізнес-план розглядається як інструмент залучен­ня необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Зовнішні інвестори та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконати потенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект має чітко визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку.

Не менш важливою є і внутрішня функція бізнес-плану, в межах якої можна виділити два напрямки його застосування:

1) як інструменту стратегічного планування та оперативного управління діяльністю підприємства. Розробка бізнес-плану вимагає визначення не тільки стратегічних напрямків і цілей діяль­ності, а й оперативних дій для досягнення таких. Тобто бізнес-план є основою поточного планування всіх аспектів діяльності підприємства, він сприяє глибшому усвідомленню працівниками особистих завдань, пов’язаних зі спільним для них бізнесом;

2) як механізму аналізу, контролю й оцінки діяльності підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати напрямки розвитку бізнесу.

Отже, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план — це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства; це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту.

Специфіка бізнес-плану полягає в тім, що це комплексний документ, який відображає всі основні аспекти підприємни­цького проекту. У ньому розглядається широке коло проблем, на які може натрапити підприємець і визначаються способи розв’язання цих проблем. Водночас слід зазначити, що принципи управління за допомогою бізнес-плану передбачають необхідність урахування в процесі розробки конкретного бізнес-плану багатьох специфічних для даного підприємницького проекту факторів. Відтак з’являється можливість класифікувати бізнес-плани за певними ознаками:

1) за сферою бізнесу (виробництво, будівництво, роздрібна та оптова торгівля, надання послуг, посередницька діяльність тощо);

2) за масштабами бізнесу (великий, середній, малий);

3) за характеристиками продукту бізнесу (традиційний, принципово новий, виробничо-технічного чи споживчого призначення).

Крім того, залежно від типу інвестиційної ситуації в межах кожної класифікаційної ознаки можна виділити:

а) повний бізнес-план комерційної ідеї або інвестиційного проекту — виклад для потенційного партнера або інвестора результатів маркетингового дослідження, обгрунтування стратегії виходу на ринок, очікуваних фінансових результатів;

б) бізнес-план фірми – виклад перспектив розвитку фірми на плановий період для ради директорів або зборів акціонерів, де обгрунтовуються необхідні обсяги інвестицій чи інших ресурсів;

в) бізнес-план структурного підрозділу – виклад для вищого керівництва компанії плану розвитку господарської діяльності підрозділу для обгрунтування обсягів ресурсів, що централізовано виділяються підрозділу, або обсягів прибутку, що залишаються в розпорядженні підрозділу.

Окремо можна виділити регіональний бізнес-план, що в ньому обгрунтовуються перспективи соціально-економічного розвитку регіону та обсяги фінансування відповідних програм для органів з бюджетними повноваженнями.

Крім того, складаються також спеціальні (як правило, скорочені) варіанти бізнес-планів для осіб, у контактах з якими заінтересований підприємець. Форма та зміст таких планів орієнтовані на інтереси таких осіб.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.