Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АПП залік.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
177.75 Кб
Скачать

2. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог

Стаття 21. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог

1. Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов'язані між собою.

Якщо справа щодо пов'язаних вимог територіально підсудна різним місцевим адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за вибором позивача.

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - місцевому загальному суду як адміністративному суду, таку справу розглядає окружний адміністративний суд.

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Київському апеляційному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - іншому адміністративному суду, таку справу розглядає Київський апеляційний адміністративний суд.

{Частина перша статті 21 в редакції Закону № 2453-VI від 07.07.2010}

2. Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або господарського судочинства.

3. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Білет № 29

1. Принципи адміністративно-процедурної діяльності.

Принципи адміністративно-процедурної діяльності. Принцип науковості адміністративно-процедурної діяльності - адміністративно-процедурна діяльність повинна здійснюватись на базі висновків різних галузей науки. Як нормотворча діяльність, так і прийняття рішень щодо надання управлінських послуг потребує всебічного вивчення суспільних відносин, наукового прогнозування їх розвитку, обґрунтованості їх прийняття. Принцип узгодження положень проекту акта - при прийнятті як нормативно-правових, так і індивідуальних адміністративних актів орган виконавчої влади зобов'язаний узгоджувати його зміст з іншими органами, посадовими особами, а інколи (при прийнятті індивідуального акта з метою надання управлінської послуги) - із громадянами або юридичними особами. Принципи адміністративно-юрисдикційного процесу. Принцип публічності адміністративного процесу при вирішенні спорів полягає в доступності громадян до слухання справи при її розгляді. 101 Право на захист прав і законних інтересів громадян та інших суб'єктів адміністративно-процесуальних відносин. Учасники адміністративного процесу мають право на захист своїх прав і законних інтересів. У відповідності до Закону України "Про адвокатуру" вони мають право на юридичну допомогу з боку адвоката, який сприяє захисту їх прав. Він повинен використовувати на захист особи всі передбачені законом засоби захисту і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення. Рівність осіб, які беруть участь в адміністративному процесі, перед законом. Цей принцип визначається конституційними положеннями про рівність громадян України перед законом, яка забезпечується у всіх галузях економічного, політичного, соціального та культурного життя (ст. 24 Конституції України). Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Принцип самостійності й незалежності органів адміністративної юрисдикції та їх посадових осіб в прийнятті рішення щодо справи. Він втілює безпосередній обов'язок відповідного органу або посадової особи при розгляді й вирішенні справи самостійно, без врахування думки сторонніх осіб, вирішувати справу. Принцип об'єктивності - це всебічне, повне і об'єктивне дослідження усіх обставин справи. Здійснення адміністративного процесу національною мовою. Адміністративний процес здійснюється мовою, якою володіє більшість населення, що проживає на території адміністративно-територіальної одиниці. Враховується право особи, що притягується до відповідальності, рідною мовою давати пояснення і користуватися послугами перекладача. Принцип оперативності. Його суть полягає в тому, що більшість адміністративних проваджень є нескладними і мають вирішуватись швидко, але цей принцип 102 розповсюджується лише на нескладні справи. Справи, які потребують адміністративного розслідування, повинні розглядатися органами, що здійснюють адміністративні провадження, в строки, визначені законом. Принцип відповідальності за порушення правил процесу та прийнятий неправомірний акт. Органи адміністративної юрисдикції (їх посадові особи) несуть відповідальність за порушення правил процесу і прийнятий неправомірний акт: посадові особи - дисциплінарну відповідальність, органи держави - у вигляді відшкодування заподіяної матеріальної або моральної шкоди.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.