Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Казкотерапія.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
23.03.2015
Размер:
342.53 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Л.М.Самошкіна, В.С.Яковенко

КАЗКА В РОБОТІ З ДИТЯЧИМИ

ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Дніпропетровськ

РВВ ДНУ 2002

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Л.М.Самошкіна, В.С.Яковенко

КАЗКА В РОБОТІ З ДИТЯЧИМИ

ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Ухвалено вченою радою університету

як навчальний посібник

Із редакторською правкою згодні

До друку

Дніпропетровськ

РВВ ДНУ 2002

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Л.М.Самошкіна, В.С.Яковенко

КАЗКА В РОБОТІ З ДИТЯЧИМИ

ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Дніпропетровськ

РВВ ДНУ 2002

УДК 159

Рецензенти: докт. психол. наук Носенко Е.Л.

канд.. психол. наук Фролова Н.В.

Самошкіна Л.М., Яковенко В.С.

Казка в роботі з дитячими психологічними проблемами: Навч. посіб. –

Д.: РВВ ДНУ, 2002. - 48с.

Призначений для студентів-психологів ДНУ, яки вивчають методи психологічного впливу, зокрема метод психотерапевтичної казки. Висвітлюється сучасна проблема психологічних можливостей казки взагалі та в роботі з дитячими труднощами зокрема.

Містить також методичні вказівки до практичних занять і зразки психотерапевтичних казок, створених студентами у межах спецпрактикуму. Таким чином, цей спецпрактикум повинен забеспечити студентам не лише досвід користування психотерапевтичною казкою як засобом психологічного впливу, але й певні навички методичної розробки казки.

Темплан 2002, поз.43

Навчальне видання

Любов Миколаївна Самошкіна

Виктор Сергійович Яковенко

Казка в роботі з дитячими психологічними проблемами

Навчальний посібник

Редактор Н.О.Чумак

Техредактор н.В.Маковцева

Коректор Г.О. Стара

Підписано до друку Формат 60х84/16

Папір друкарський. Друк плоский. Ум. друк. арк. .

Ум. фарбо-відб. . Обл. - вид. арк. .

Тираж 100 пр. Зам. № .

______________________________________________________________________

РВВ ДНУ, вул. Наукова, 13, м. Дніпропетровськ, 49050.

Друкарня ДНУ, вул. Наукова, 13, м. Дніпропетровськ, 49050.

Самошкіна Л.М., Яковенко В.С.2002

Зміст

Вступ………………………………………………………………………..4

Розділ 1. Казки як символічне відображення несвідомих прагнень…………………………………………………………….………5

1. 1. Принцип задоволення як першооснова людської фантазії…...........5

1. 2. Казки та архетипи……………………………………………….…....7

1. 3. Функції обрядів переходу, виражені в казках…………………......11

1. 4. Екзистенціальні дихотомії людського існування та їх символічне вираження в казках і міфах……………………………............................14

1. 5. Казки й людська доля…………………………………………….....15

Розділ 2. Використання метафор у психотерапевтичній практиці…………………………………………………………………....19

2. 1. Функції метафори в психотерапії……………………………...........20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.