Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DOROFEEVA_A готовый диплом.doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
23.03.2015
Размер:
656.9 Кб
Скачать

2.2.11. Методи статистичної обробки результатів

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програми Excel, використовуючи t–критерій Ст’юдента. Вірогідними вважали результати, якщо р < 0,05 [Лакин Г.Ф. 1990].

Розрахунок похибки вимірювання проводили за формулою:

, (2.1)

де n – число випробувань.

3. Результати дослідження

3.1. Зміни показників ферокінетики, які приймають участь у еритропоезі хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику з анемією

В ході дослідження було встановлено зміни показників ферокінетики у хворих на хронічні запальні зазварювання кишечнику до яких відносяться: НВК наведено в таблиці (3.1. 3.2.)ХК табл.(3.3,3.4)

Таблиця 3.1 – Показники ферокінетики хворих на НВК

Показник, од. виміру

Контроль

(n=20)

НВК

(n=15)

НВКa

(n=76)

M ± m

M ± m

M ± m

Fe, мкмоль/л:

чоловіки

19,00 ± 1,67

17,61 ± 3,43

8,04 ± 0,87**,°

жінки

15,51 ± 1,39

15,06 ± 1,76

9,16 ± 0,95**,°

НТ Fe, %:

чоловіки

35,00 ± 5,00

27,00 ± 5,21

12,68 ± 1,64**,°

жінки

32,50 ± 5,83

26,55 ± 2,83

16,09 ± 2,08*,°

ЗЗЗС, мкмоль/л

74,35 ± 3,25

60,22 ± 2,56**

63,75 ± 2,07*

НЗЗС, мкмоль/л

55,11 ± 5,83

42,27 ± 3,14

55,05 ± 2,22°°

Примітки:

1. * – р<0,01; ** – р<0,001 – вірогідність змін у порівнянні з групою контролю;

2. ° – р<0,01; °° – р<0,001 – вірогідність змін у порівнянні з групою без анемії.

Як видно з наведених даних, в порівнянні з хворими без анемічного синдрому у хворих на НВКа вміст сироваткового заліза був зниженим у чоловіків на 54,3 % (р<0,01), у жінок на 39,2 % (р<0,01), що супроводжувалось зменшеною насиченістю трансферину залізом у 2,1 рази у чоловіків (р<0,01) і у 1,7 рази у жінок (р<0,01). Що стосується ЗЗЗС, то недостатність її спостерігалася як у хворих без анемії на 19,0 % (р<0,01), так і з анемічним синдромом на 14,3 % (р<0,01), що свідчить про вплив запального процесу на метаболізм заліза у цих хворих.

З підвищенням ступеня анемії спостерігалась тенденція до поступового зниження рівня сироваткового заліза, особливо у жінок (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 – Особливості ферокінетики в залежності від ступеня анемії у хворих на НВКа

Показник, од. Виміру

Контроль (n=20)

НВКа (n=76)

Ступінь анемії у хворих на НВК

І (n=46)

ІІ (n=21)

ІІІ (n=9)

 

М±m

Fe, мкмоль/л

Чоловіки

19,00±1,67

 8,65±0,8***

7,82±0,87***

6,9±0,61***

11,24±5,92

Жінки

15,51±1,39

 7,87±1,36***

8,84±0,91***

8,3±1,98***

6,49±1,21***

 

НТ Fe, %

Чоловіки

35,00±5,00

 15,11±4,46**

12,21±1,56***

11,55±1,57***

21,46±10,26

Жінки

32,50±5,83

 14,37±3,00**

15,49±1,53**

16,57±5,08*

11,05±2,41***

ЗЗЗС, мкмоль/л

74,35±3,25

 62,31±2,44**

61,97±2,25**

64,79±2,9*

61,25±5,79*

НЗЗС, мкмоль/л

55,11±5,83

 54,16±2,50

53,52±2,27

56,27±3,4

53,12±6,48

Примітки:

1. *– р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – вірогідність змін показників у порівнянні з групою контролю;

Незважаючи на те, що серед жінок кількість хворих з залізодефіцитом зростала по мірі підвищення ступеня анемії, залізодефіцит був притаманний практично 100,0 % чоловіків з анемією, незалежно від її ступеня. Важливо, що у 1/3 чоловіків та 16,7 % жінок групи порівняння (без анемії) виявлено прихований залізодефіцит. Недостатність ЗЗЗС та резервної ємності трансферину спостерігалися лише при ІІІ ступені анемії.

Результати дослідження показників ферокінетики у хворих на ХК представлені в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Показники ферокінетики хворих на ХК

Показник, од. Виміру

Контроль (n=20)

ХК

(n=11)

ХКа

(n=23)

 

М±m

Fe, мкмоль/л

Чоловіки

19,0±1,67

20,23±2,52

 7,99±1,62*** °°

жінки

15,51±1,39

22,82±1,89**

6,96±0,50*** °°

НТ Fe, %

Чоловіки

35,00±5,00

35,15±4,91

15,11±5,02** °

жінки

32,50±5,83

40,13±5,97

15,02±1,06** °°

ЗЗЗС, мкмоль/л

74,35±3,25

58,44±2,64***

60,32±3,26*

НЗЗС, мкмоль/л

55,11±5,83

37,05±2,3,29*

55,92±3,32°°

Примітки:

1. *– р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – вірогідність змін показників у порівнянні з групою контролю;

2. °–– р<0,01; °° – р<0,001 – вірогідність змін показників у порівнянні з групою без анемії.

З наведених даних видно, що у хворих на ХКа вміст сироваткового заліза був зниженим у чоловіків на 60,5 %, у жінок на 69,5 % (р<0,001) в порівнянні з хворими без анемічного синдрому, що супроводжувалось зменшенням ступеня насиченості ним трансферину у 2,3 рази у чоловіків і у 2,7 рази у жінок (р<0,01). Такі зміни призводять до зниження транспорту заліза в кістковий мозок і, як наслідок, до патологічних змін еритропоезу, анемічного стану хворих. Недостатність ЗЗЗС спостерігалася як у хворих без анемії на 21,3 % (р<0,05), що свідчить про прихований залізодефіцит, який може бути предиктором розвитку анемії, так і з анемічним синдромом на 19,0 % (р<0,05), що є наслідком порушення метаболізму заліза у цих хворих. При цьому НЗЗС у хворих на ХКа була вище в 1,5 рази, ніж при ХК без анемії.

Подібно до змін у групі НВКа, у хворих на ХКа, із підвищенням ступеня анемії спостерігалась тенденція до поступового зниження рівня сироваткового заліза (табл. 3.4). При ХКа недостатність ЗЗЗС та резервної ємності трансферину спостерігалися при І та ІІ ступені анемії і лише у чоловіків.

Таблиця 3.4 – Особливості ферокінетики в залежності від ступеня анемії у хворих на ХКа

Показник, од. Виміру

Контроль (n=20)

ХКа

(n=23)

Ступінь анемії у хворих на ХК

І (n=20)

ІІ (n=2)

ІІІ (n=1)

 

М±m

Fe, мкмоль/л

Чоловіки

19,00±1,67

7,99±1,62***

9,06±1,9***

6,92±1,34***

-

Жінки

15,51±1,39

 6,96±0,50***

7,93±0,62***

-

6,00±0,00

 

НТ Fe, %

Чоловіки

35,00±5,00

15,11±5,02** 

16,92±4,15**

13,3±5,89*

-

Жінки

32,50±5,83

15,12±1,06** 

13,01±1,12**

-

17,24±0,00

ЗЗЗС, мкмоль/л

74,35±3,25

 63,32±3,26*

59,8±2,81***

59,2±16,16

34,80±0,00

НЗЗС, мкмоль/л

55,11±5,83

 55,92±3,32

51,25±2,81

52,28±17,5

28,80±0,00

Примітка. 1. *– р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – вірогідність змін між показниками у порівнянні з групою контролю;

Така картина змін ферокінетичних показників, а саме нормальні або знижені показники Fe, НТ Fe, ЗЗЗС та НЗЗС, характерна для АХЗ, проте не виключає розвиток ЗДА та В12-(фолієво)-дефіцитної анемії у пацієнтів з ХКа.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]