Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
derj_finansoviy_menedjment_1 / Normativ_discipline / menedj_ person_8104_8105.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
613.38 Кб
Скачать

3. Уміти:

 • розробляти основні контури стратегії та політики менеджменту персоналу в організації залежно від конкретної ситуації;

 • оцінювати соціально-психологічний клімат, який панує у колективі, розробляти пропозиції щодо його поліпшення;

 • визначати потребу у персоналі різних функціональних категорій;

 • використовувати різні методи підбору кандидатів на вакантні посади та оцінювати їхню ефективність;

 • обґрунтовувати економічну доцільність використання аутсорсингових і лізингових послуг у галузі управління персоналом та виведення персоналу із штату організації;

 • розробляти аутсорсинг-проекти та проекти виведення персоналу із штату організації;

 • визначати доцільність використання різних форм та методів навчання і підвищення кваліфікації, оцінювати їхню ефективність;

 • розробляти кар’єрограму працівника;

 • формувати резерв на заміщення вакантних посад керівників та організовувати підготовку резерву до зайняття керівної посади;

 • управляти процесами руху персоналу, розробляти заходи пристосування персоналу до економічних змін в організації, оцінювати витрати, пов’язані із заміною працівників;

 • обґрунтовувати доцільність використання різних методів управління персоналом в організації;

 • розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • розробляти раціональні режими праці та відпочинку, проводити фотографію робочого дня, виявляти причини втрат робочого часу та розробляти рекомендації щодо продуктивнішого його використання;

 • формувати зміст, обґрунтовувати доцільність вибору різних методів, розробляти процедуру оцінювання персоналу, використовувати результати оцінювання у менеджменті персоналу;

 • ефективно використовувати різні методи управління конфліктними ситуаціями та поведінкою персоналу при розробці й реалізації проектів та в умовах організаційних змін;

 • розробляти корпоративні стандарти та правила поведінки;

 • аналізувати структуру витрат на персонал та оцінювати ефективність менеджменту персоналу.

4. Володіти стійкими навичками:

  • розподілу завдань менеджменту персоналу між службою персоналу, лінійними і функціональними керівниками та іншими суб’єктами менеджменту персоналу;

  • аналізу чисельності та структури персоналу організації;

  • аналізу робіт і розроблення вимог до претендентів на вакантні посади, пошуку та залучення кандидатів на вакантні посади;

  • підготовки та проведення структурованого інтерв’ю з кандидатами на вакантні посади;

 • визначення потреби у професійному навчанні та підвищенні кваліфікації персоналу;

 • розрахунку та аналізу показників обороту, плинності та стабільності персоналу;

  • розроблення положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій;

  • розроблення комплексної методики оцінювання персоналу;

  • проведення мотиваційного моніторингу, аналізу стану матеріальної та нематеріальної мотивації трудової діяльності в організації та розроблення практичних рекомендацій щодо її удосконалення.

Предмет: процес відтворення й ефективного використання персоналу організації, який відбувається у просторі й часі.

Соседние файлы в папке Normativ_discipline