Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичні заняття ТВ.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
159.74 Кб
Скачать

Розкрийте зміст понять

Родинне виховання, національне виховання, українознавство, напрями національного виховання, мета, завдання, принципи, зміст національного виховання,національна свідомість, національна психологія, національний характер і темперамент, національний спосіб мислення, народна мораль, етика, народна естетика, народна правосвідомість, національна філософія, національна ідеологія, національна свідомість та самосвідомість, лицарське виховання, козацька педагогіка, український світогляд.

Перевірте свої знання

 1. Які шляхи підвищення ефективності процесу виховання пропонує педагогічна наука? У чому полягає суть нового педагогічного мислення?

 2. Які нормативні документи визначають стратегічні завдання національного виховання?

 3. Назвіть мету та провідні завдання національного виховання.

 4. З яких компонентів складається духовний світ особистості українця?

 5. Що входить в українознавство, чому воно є основою виховання?

 6. Які основні завдання родинного виховання?

 7. У чому полягає суть і структура світогляду, яке його суспільне призначення і функції?

 8. Які основні шляхи реалізації концепції національного виховання?

 9. Назвіть п’ять напрямів руху учнівської молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв і обрядів українського народу.

Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Шляхи і засоби реалізації національної системи виховання» (тема 1.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 25–28 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Творчі завдання

 1. Запропонуйте теми (не менше 5) виховних справ, які б Ви могли використати на практиці в школі.

 2. Знайдіть та запишіть у літературі казки, оповідання, перекази, народні повір’я, загадки тощо, що стосуються національного виховання у початковій школі.

Література

 1. Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 109–113.

 2. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 232–249.

 3. Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 24–28.

 4. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / Володимир Андрійович Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2010. – 175 с.

 5. Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Віталій Лукич Омеляненко, Анатолій Іванович Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – С. 39–77.

 6. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Лілія Григорівна Ярощук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 43–45.

Практичне заняття № 3 (2 год.)

Основні закони, закономірності та принципи виховання

ПЛАН

 1. Закони виховання та їх характеристика.

 2. Закономірності виховання.

 3. Принципи виховання

Розкрийте зміст понять

Закони виховання, закономірності виховання, принципи виховання, етнізація, демократичність, прородовідповідність, народність, вікові, індивідуальні особливості, систематичність, послідовність виховання, особистість.

Перевірте свої знання

 1. Дайте характеристику законам виховання.

 2. Дайте характеристику закономірностям виховного процесу.

 3. Що таке принципи виховання?

 4. Якими принципами виховання керується сучасна вітчизняна школа?

 5. У чому суть кожного з принципів виховання?

Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Основні вимоги принципів виховання» (тема 2.1) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 468–483 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Творчі завдання

 1. Ж.­-К. Гельвецій писав, що все його життя є, по суті, одне довжелезне виховання. Яка специфічна особливість виховного процесу тут виявляється? Обґрунтуйте її.

 2. Проаналізуйте сутність принципів виховання і складіть по 6 – 8 правил, спрямованих на реалізацію їх вимог.

 3. Письмово обґрунтуйте суть, зміст, роль зовнішніх закономірностей виховання молодших школярів на сучасному етапі.

Література

 1. Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 109–113.

 2. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 221–224.

 3. Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 30–38.

 4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – К., 2007. – С. 386–391.

 5. Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Віталій Лукич Омеляненко, Анатолій Іванович Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – С. 149–167; 180–196.

 6. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 454–485.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.