Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні вказівки семінар ІДПУ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
327.68 Кб
Скачать

Рекомендована література для вивчення теми

1. Василенко М. “Права, по которым судится малороссийский народ”, як джерело державного права на Україні XVIII в. // Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського. З нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. – К., 1928. – Т. 1. – С. 245-252.

2. Войнштейн Б.С. Свод законов Российской империи // Экономика и организация промышленного производства. – 1990. - №6. – С.139-143.

3. Кодан С.В. М.М.Сперанский и систематизация законодательства в России (ХІХ в.) //Сов. государство и право. – 1989. - №6. – С.103-110.

4. Кульчицький В.С. Кодекс українського права 1743 р. // Право України. –1994. - № 9. – С.28-29.

5. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIII ст. – Львів, 1958.

6. Месяц В.Д. История кодификации права на Украине в первой половине XVIIІ в. – К., 1963.

7. Наказы малороссийским депутатам 1767 года и акты о выборах депутатов в комиссии. Сочинения и уложения. – Б.м., Б.г. – 292 с.

8. Нелин А.И. К вопросу о предпосылках кодификации права Украины в начале ХІХ в. // Проблемы правоведения. – 1989. - № 5. – С. 21-27.

9. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ ст.). – К.: Парапан, 2002.

10. Сидорчук М.В. О систематизации законодательства в России (1826-1832 гг.) // Изв. вузов. Правоведение. – 1990. - №6. – С.26-32.

11. Слабченко М. Ескізи з історії “Прав, по которым судится малороссийский народ” // Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. – Київ, 1927. – [Ч. 1]. – С. 748-754.

12. Слабченко М. Яка була перша редакція “Прав…”? // Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. – Київ, 1927. – [Ч. 1]. – С. 755-759.

13. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. –К., 1968.

Семінар 5

Тема: Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст.

Кількість годин: 2 години

1. Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст.

2. Реєстрове козацьке військо

3. Основні риси права на українських землях козацької доби серед. XIV - серед. XVII ст.

Мета заняття: ознайомитися з основними тенденціями розвитку держави і права на українських землях у період розквіту Запорізької Січі

Методичні рекомендації

Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст. (Стара Січ): виникнення; джерела права; правовий статус; військово-адміністративний устрій; судоустрій; основні риси права (цивільного, кримінального, процесуального).

Реєстрове козацьке військо: ґенеза; джерела правового регулювання статусу реєстровців (звичаєве право, королівські привілейні грамоти, сеймові постанови); органи військово-адміністративного самоврядування.

Основні риси цивільного права на українських землях (серед. XIV - серед. XVII ст.): право власності, зобов’язальне право, спадкове право, сімейне право.

Основні риси кримінального права на українських землях (серед. XIV - серед. XVII ст.): поняття злочину; суб’єкти та об’єкти злочину; кваліфікуючі ознаки злочину; мета та види покарань.

Основні риси процесуального права на українських землях (серед. XIV - серед. XVII ст.): історична форма процесу; стадії процесу, суб’єкти процесу; види доказів; виконання покарань.

Організаційні та правові засади охорони громадського порядку і протидії злочинності на українських землях у ХІV – сер. ХVІІ ст.: Пани-Рада, Сейм, місцеві органи; особливості правоохоронної діяльності за магдебурзьким правом; Запорізька Січ, її устрій; діяльність осавулів; реформа Язловецького, поява реєстрового козацтва, як форми міліційного підрозділу.

Основні риси права Кримського Ханства (сер. ХV - сер. ХVІІІ ст.): утворення (1449 р.) та перехід під протекторат Туреччини (1478 р.); джерела права; основні риси права (державного, цивільного, сімейного, кримінального, процесуального).

Рекомендована тематика рефератів за темою семінарського заняття:

1. Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст.

2. Основні риси цивільного права на українських землях (серед. XIV - серед. XVII ст.)

3. Основні риси кримінального права на українських землях (серед. XIV - серед. XVII ст.)

Рекомендована тематика цільових виступів за темою семінарського заняття:

1. Основи правоохоронної діяльності в Запорізькій Січі

2. Правове оформлення протекторату Московської держави (Березневі статті, жалувані грамоти 1654 р.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.