Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні вказівки семінар ІДПУ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
327.68 Кб
Скачать

Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

2

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Тема 1. Історія держави і права України як наука і навчальна дисципліна

2

4,5

Тема 2. Держава і права України в найдавніші часи

2

4,5

Тема 3. Рабовласницькі державні утворення та їх право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (VII ст. до н. е. — ІІІ ст. н. е.)

2

2

4,5

Тема 4. Ранньофеодальна держава Київська Русь.

2

4,5

Тема 5. Право Київської Русі

2

2

4,5

Тема 6. Галицько-Волинська держава та її право

(ХІІІ — друга половина ХІVст.)

2

2

4,5

Тема 7. Литовсько-Руська держава та її право (друга половина ХIV–ХVI ст.)

2

2

4,5

Тема 8. Основні риси права Литовсько-Руської держави

2

4,5

Тема 9. Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст.

2

2

4,5

Тема 10. Запорозька Січ, її військово-адміністративний устрій та право

2

4,5

Тема 11. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ — середина ХVІІ ст.)

2

2

4,5

Тема 12. Формування правової системи України у період визвольних змагань середини XVII ст.

2

4,5

Тема 13. Українська гетьманська держава та її право

(середина ХVІІ — кінець ХVІІІ ст.)

2

2

4,5

Тема 14. Органи управління Українською гетьманською державою (середина ХVІІ — кінець ХVІІІ ст.)

2

4,5

Тема 15. Зміни у правовому статусі українських земель під час перебування у складі Оттоманської та Австрійської імперій в другій половині ХVII – у першій половині ХІХ ст.

2

4,5

Тема 16. Ліквідація української державності та національної правової системи у складі Російської імперії

2

4,5

Тема 17. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Російської імперії (ХІХ — початок ХХ ст.)

2

2

4,5

Тема 18. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Австро-Угорщини (ХІХ — початок ХХ ст.)

2

2

4,5

Разом за модулем 1

36

18

81

Модуль 2

Тема 19. Державно-правовий розвиток України у кінці ХІХ- на початку ХХ століття

2

4,5

Тема 20. Відродження української національної державності у 1912-1920-тих рр.

Утворення УНР. Законодавча діяльність Центральної Ради

2

2

4,5

Тема 21. Законодавча діяльність Центральної Ради.

2

2

4,5

Тема 22. Українська держава періоду Гетьманату П. Скоропадського

2

2

4,5

Тема 23. Українська Народна Республіка (УНР). Право УНР.

2

2

4,5

Тема 24. Західноукраїнська народна республіка та її право

2

2

4,5

Тема 25. Утворення радянської державності і права

в Україні (1912–1920 рр.)

2

2

4,5

Тема 26. Державно-правовий розвиток України в умовах нової

економічної політики (1921 — початок 1929 р.)

2

4,5

Тема 22. Кодифікація законодавства радянської України у 20-тих роках ХХ століття

2

4,5

Тема 28. Держава і право України в період тоталітарно-репресивного режиму (1929–1939 рр.)

2

4,5

Тема 29. Держава і право України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

2

4,5

Тема 30. Держава і право України у повоєнні роки

та в період десталінізації (1945 — перша половина 1960-х рр.)

2

4,5

Тема 31. Держава і право України у період уповільнення темпів суспільного розвитку і “застою”(середина 1960-х — середина 1980-х р.)

2

4,5

Тема 32. Держава і право України у період «перебудови» в СРСР (1985-1991 рр.)

2

2

4,5

Тема 33. Розбудова правової системи незалежної України після розпаду СРСР і до прийняття Конституції України у 1996 р.

2

2

4,5

Тема 34. Становлення національної правоохоронної та правозахисної системи України

2

4,5

Тема 35. Правова система України у період 1996-2004 рр.

2

4,5

Тема 36. Основні тенденції державно- правового розвитку України у 2004-2012 р.

2

2

4,5

Разом за модулем 2

36

18

81

Усього годин

72

36

162

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.