Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні вказівки семінар ІДПУ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
327.68 Кб
Скачать

Семінар 17

Тема: Розбудова правової системи незалежної України після розпаду СРСР і до прийняття Конституції України у 1996 р.

Кількість годин: 2 години

1. Становлення та розбудова незалежної України

2. Розвиток правової системи незалежної України

3. Конституційний процес в незалежній Україні

4. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р.

Мета заняття: встановити основні тенденції державно-правового розвитку України після проголошення державної незалежності у 1991 р.

Методичні рекомендації

Становлення та розбудова незалежної України, їх конституційно-правове та міжнародно-правове забезпечення (1991-1996 рр.).: правове оформлення розпаду СРСР; проголошення реформи державного апарату; Конституційний договір 1995 р., опрацювання та прийняття Конституції України 1996 р.; державна символіка; державна мова; джерела національного права незалежної України; становлення поліджерельності права (Конституція України, конституційні закони, рішення Конституційного Суду, постанови і роз’яснення Верховного Суду, акти місцевого самоврядування тощо.

Рекомендована тематика рефератів за темою семінарського заняття:

1. Становлення та розбудова незалежної України

2.Конституційний договір 1995 р., опрацювання та прийняття Конституції України 1996 р.

3. Основні риси формування системи органів національного самоврядування

Рекомендована тематика цільових виступів за темою семінарського заняття:

1. Державна символіка України

2. Державна мова в Україні

Рекомендована література для поглибленого вивчення теми

 1. Бабій Б. М. Союз РСР і роль України в його утворенні. - К., 1987.

 2. Гавриленко О.А. Правова політика радянської влади щодо українського селянства у перші роки непу // Вестник Международного славянского университета (г. Харьков). – 1999. – Т. 2. - №.1. – С. 44-50

 3. История государства и права СССР: Сб. док. Ч.П. - М., 1986.

 4. Скалига Л. П. Боротьба Раковського за розширення прав України під час конституційного оформлення СРСР (травень-липень 1923 р.) // Укр. істор. журн. - 1992. - № 1.

 5. Усенко І. Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність. - Харків, 1995.

 6. Чехович В. А. Проблеми національно-державного будівництва України в роки непу. - Харків, 1995.

 7. Доморослий В. Українська громада в ІІ Державній думі // Віче. – 1998. - №4. – С.130-134.

 8. Калугін С.А. Нагляд за діяльністю земського самоврядування в Росії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Університету внутрішніх справ. – Х., 1999,. – Вип.7. - Ч.1. – С.53-65.

 9. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. – Воронеж, 1989.

 10. Куликов В.В. К оценке Земского положения 1890 г. // Гос-во и право. – 2000. - №1. – С.104-110.

 11. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. – М., 1991.

 12. Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х годов Х1Х в.: правитильственная политика. – Л., 1984.

 13. Реформы Александра ІІ. – М.: Юрид. Лит., 1998.

 14. Ярмиш О.Н., Гавриленко О.А. Адміністративно-судова реформа 1889 р. // Юридична енциклопедія. Т. 1. А-Г. – К., 1998. – С. 55-56.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.