Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні вказівки семінар ІДПУ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
327.68 Кб
Скачать

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Рабовласницькі державні утворення та їх право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (VII ст. до н. е. — ІІІ ст. н. е.)

2

2

Право Київської Русі

2

3

Галицько-Волинська держава та її право (ХІІІ — друга половина ХІVст.)

2

4

Литовсько-Руська держава та її право (друга половина ХIV–ХVI ст.)

2

5

Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст.

2

6

Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ — середина ХVІІ ст.)

2

7

Українська гетьманська держава та її право

(середина ХVІІ — кінець ХVІІІ ст.)

2

8

Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Російської імперії (ХІХ — початок ХХ ст.)

2

9

Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі Австро-Угорщини (ХІХ — початок ХХ ст.)

2

10

Відродження української національної державності у 1912-1920-тих рр. Утворення УНР. Законодавча діяльність Центральної Ради

2

11

Законодавча діяльність Центральної Ради.

2

12

Українська держава періоду Гетьманату П. Скоропадського

2

13

Українська Народна Республіка (УНР). Право УНР.

2

14

Західноукраїнська народна республіка та її право

2

15

Утворення радянської державності і права

в Україні (1912–1920 рр.)

2

16

Держава і право України у період «перебудови» в СРСР (1985-1991 рр.)

2

17

Розбудова правової системи незалежної України після розпаду СРСР і до прийняття Конституції України у 1996 р.

2

18

Основні тенденції державно-правового розвитку України у 2004-2012 р.

2

6. Методичні вказівки до семінарських занять Модуль 1 Історія держави і права України як наука та навчальна дисципліна. Держава і право України від найдавніших часів до XVII століття Семінар 1

Тема заняття: Рабовласницькі державні утворення та їх право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (VII ст. до н. е. — ІІІ ст. н. е.)

Кількість годин: 2 години

1. Формування та розвиток античних державно-правових утворень у Північному Причорномор’ї кін. VII ст. до н.е. – перш. пол. VI ст. н.е.

2. Основні риси державного права античних держав Північного Причорномор’я

3. Основні риси права в античних державах Північного Причорномор’я

Мета заняття: ознайомитися з первинними державними утвореннями на території сучасної України та дати їм розгорнуту характеристику

Методичні рекомендації

Формування та розвиток античних державно-правових утворень у Північному Причорномор’ї кін. VII ст. до н.е. – перш. пол. VI ст. н.е. (загальна характеристика): поліси (Херсонес, Ольвія, Тіра, Пантікапей); Боспорське царство; нормативні основи колонізації; міжнародно-правові стосунки; джерела права (звичаєве право, нормативні акти, використання досягнень античної правової думки).

Основні риси державного права античних держав Північного Причорномор’я (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.): правовий статус населення (політи, неповноправне населення, раби); форми держав (устрій, правління, режим); органи державної влади та управління; судоустрій; фінанси.

Нормативне регулювання цивільно-правових відносин в античних державах Північного Причорномор’я (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.): право власності; зобов’язальне право; особливості регулювання сімейних відносин; спадкове право; вплив римського права.

Становлення кримінального права античних держав Північного Причорномор’я (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.): поняття злочину, його суб’єкти та об’єкти; види злочинів; мета та види покарань.

Основні риси процесуального права в античних державах Північного Причорномор’я (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.): форми та суб’єкти процесу; стадії процесу, види доказів.

Виникнення карально-охоронної функції у Північному Причорномор’ї в стародавню добу (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.): охорона громадського порядку та протидія злочинності у скіфських ранньодержавних утвореннях, в античних державах Північного Причорномор’я; правоохоронні органи античних держав; поєднання правоохоронної та інших виконавчих функцій; здійснення нагляду за дотриманням законності; контроль за дотриманням норм моралі; діяльність податкових органів.

Рекомендована тематика рефератів за темою семінарського заняття:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.