Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні вказівки семінар ІДПУ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
327.68 Кб
Скачать

Семінар 14

Тема: Західноукраїнська народна республіка та її право

Кількість годин: 2 години

1. Створення Української Національної Ради

2. Проголошення ЗУНР.

3. Акт злуки ЗУНР і УНР (22 січня 1919 р.).

4. Організація діяльності владних органів ЗУНР

Мета заняття: встановити особливості державно-правового розвитку західноукраїнських земель у період 1918-1919 рр.

Методичні рекомендації

Розпад Австро-Угорської імперії. Маніфест 16 жовтня 1918 р. про перетворення Австро-Угорщини на багатонаціональну федеративну державу. Створення Української Національної Ради. Звернення Ради від 1 листопада 1918 р. “До населення міста Львова” та “Український народе!”. Проголошення ЗУНР. Передвступний договір (14 грудня 1918 р.) та Акт злуки ЗУНР і УНР (22 січня 1919 р.). Захоплення Буковини Румунією. Захоплення Закарпаття Угорщиною, а пізніше — Чехословаччиною. Польсько-українська війна. Припинення чинності Закону щодо об’єднання ЗУНР і УНР. Причини падіння ЗУНР.

Державний устрій. Українська Національна Рада та її органи: Президія, Виділ, Президент. Державний секретаріат: склад і повноваження. Закон про передання всієї повноти військової і цивільної влади Диктаторові Є. Петрушевичу. Утворення Колегії головноуповноважених і Військової канцелярії. Місцеві органи влади та управління: повітові, громадські, міські комісари та ради. Реформування судової системи. Цивільно-правова спеціалізація окружних і повітових судів. Утворення трибуналів для розгляду кримінальних справ. Окремі судові сенати другої та третьої інстанції. Правоохоронні органи: народна міліція та жандармерія. Адвокатура. Державна прокураторія. Нотаріат. Військова юстиція. Створення Української галицької армії. Зовнішньополітична діяльність.

“Тимчасовий Основний закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії” від 13 листопада 1918 р. Закони “Про адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки” (16 листопада 1918 р.), “Про тимчасову організацію судів і судової влади” (21 листопада 1918 р.), “Про державну мову” (15 лютого 1919 р.), “Про право громадянства Західної області УНР і правовий статус чужоземців” (8 квітня 1919 р.). Закон про земельну реформу (14 квітня 1919 р.), зволікання з його реалізацією. Застосування австрійського законодавства в галузях цивільного, кримінального й процесуального права.

Рекомендована тематика рефератів за темою семінарського заняття:

1. Проголошення ЗУНР.

2. Злука УНР і ЗУНР 1919 р.

Рекомендована тематика цільових виступів за темою семінарського заняття:

1. Законодавство ЗУНР

2. Євген Петрушевич: нариси до політичного портрету

Рекомендована література для поглибленого вивчення теми

  1. Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. - К., 1995.

  2. Мироненко О.М., Римаренко Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1997.

  3. Гавриленко О.А., Логвиненко І.А. Органи охорони громадського порядку в Україні у період гетьманату // Проблеми державотворення України: історія і сучасність. Збірник наукових статей. Ч. 1. – Харків, 1997. – С. 53-60.

  4. Гавриленко О.А., Логвиненко І.А. Центральна Рада та ідея автономії України // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1996. – № 1.

  5. Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К., 1996.

  6. Рогожин А., Гончаренко В. Земельне законодавство Центральної Ради// Вісник Академії правових наук України. - 1994. - Вип. 2.

  7. Тищик Б.Й. Західноукраїнська Народна Республіка (державний апарат і законодавство) // Право України. - 1994. - №5-6. - С. 44-47.

  8. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2 т. - Т. 1. – К., 1996.

  9. Чалий В. Українська держава 1917-1920 років як суб’єкт міжнародного права // Нова політика. - 1996. - №1.

  10. Ярмиш О.Н., Гавриленко О.А. Губернські комісари // Юридична енциклопедія. Т. 1. А-Г. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1998. – С. 658.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.