Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні вказівки семінар ІДПУ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
327.68 Кб
Скачать

Рекомендована література для поглибленого вивчення теми

 1. Бабій Б. М. Союз РСР і роль України в його утворенні. - К., 1987.

 2. Гавриленко О.А. Правова політика радянської влади щодо українського селянства у перші роки непу // Вестник Международного славянского университета (г. Харьков). – 1999. – Т. 2. - №.1. – С. 44-50

 3. История государства и права СССР: Сб. док. Ч.П. - М., 1986.

 4. Скалига Л. П. Боротьба Раковського за розширення прав України під час конституційного оформлення СРСР (травень-липень 1923 р.) // Укр. істор. журн. - 1992. - № 1.

 5. Усенко І. Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність. - Харків, 1995.

 6. Чехович В. А. Проблеми національно-державного будівництва України в роки непу. - Харків, 1995.

 7. Доморослий В. Українська громада в ІІ Державній думі // Віче. – 1998. - №4. – С.130-134.

 8. Калугін С.А. Нагляд за діяльністю земського самоврядування в Росії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Університету внутрішніх справ. – Х., 1999,. – Вип.7. - Ч.1. – С.53-65.

 9. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. – Воронеж, 1989.

 10. Куликов В.В. К оценке Земского положения 1890 г. // Гос-во и право. – 2000. - №1. – С.104-110.

 11. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. – М., 1991.

 12. Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х годов Х1Х в.: правитильственная политика. – Л., 1984.

 13. Реформы Александра ІІ. – М.: Юрид. Лит., 1998.

 14. Ярмиш О.Н., Гавриленко О.А. Адміністративно-судова реформа 1889 р. // Юридична енциклопедія. Т. 1. А-Г. – К., 1998. – С. 55-56.

Модуль 2. Держава і право України у новітній час (кінець ХІХ- початок ХХ століття)

Семінар 10

Тема: Відродження української національної державності у 1917-1920-тих рр. Утворення УНР.

Кількість годин: 2 години

1. Зміни у суспільно-політичному устрої України внаслідок Лютневої буржуазно-демократичної революції у Росії.

2. Утворення Центральної Ради.

3. Правовий статус Центральної Ради

4. Основні напрямки політичної діяльності Центральної ради. Утворення УНР.

Мета заняття: встановити особливості державно-правового розвитку України у період падіння самодержавства в Російській імперії

Методичні рекомендації

Зміни у суспільно-політичному устрої внаслідок Лютневої буржуазно-демократичної революції у Росії. Утворення Центральної Ради. Всеукраїнський національний конгрес (6–8 квітня 1917 р.). Підтримка Центральної Ради з боку всеукраїнських військового, селянського, робітничого з’їздів та розширення її складу. Перший універсал Центральної Ради. Створення Генерального секретаріату. Другий універсал Центральної Ради. Встановлення більшовицької влади в Петрограді. Третій універсал Центральної Ради. Проголошення УНР як автономії у складі Російської Федерації. Четвертий універсал Центральної Ради. Проголошення самостійності і незалежності УНР. Україна в умовах австро-німецької окупації.

Правовий статус Центральної Ради, Малої Ради, Генерального секретаріату (Ради Народних Міністрів). Діяльність Центральної Ради щодо створення органів місцевої влади і місцевого самоврядування. Реформування судочинства. Виникнення “надзвичайного правосуддя”. Самосуди. Створення прокураторії. Зовнішньополітична діяльність. Військове будівництво.

Рекомендована тематика рефератів за темою семінарського заняття:

1. Політико-правові передумови утворення Центральної Ради

2. Органи управління Центральною Радою

3. Діяльність Центральної Ради щодо створення органів місцевої влади і місцевого самоврядування

Рекомендована тематика цільових виступів за темою семінарського заняття:

1. Генерального секретаріату як орган соціального управління

2. Реформування судочинства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.