Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні вказівки семінар ІДПУ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
327.68 Кб
Скачать

Семінар 13

Тема: Українська Народна Республіка (УНР). Право УНР.

Кількість годин: 2 години

1. Створення Директорії, організація повстання проти Гетьманату, прихід до влади.

2. Формування органів влади й управління

3. Державно-правовий статус Директорії

4. Державне управління за часів Директорії

Мета заняття: встановити особливості державно-правового розвитку України після падіння гетьманату П. Скоропадського

Методичні рекомендації

Створення Директорії, організація повстання проти Гетьманату, прихід до влади. Декларація від 26 грудня 1918 р. Створення уряду. Акт злуки УНР і ЗУНР. Трудовий конгрес. Формування органів влади й управління. Оголошення війни Радянській Росії. Внутрішня та зовнішня політика Директорії. Урядові кризи: причини й наслідки. Одноосібне керівництво УНР С. Петлюрою. Варшавський договір (21 квітня 1920 р.). Державно-правовий статус Директорії за ухваленим Трудовим конгресом Законом про форму владу в Україні. Рада Народних Міністрів. Тенденція переходу до президентсько-парламентської республіки: закони від 12 листопада 1920 р. “Про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці” та “Про Державну Народну Раду Української Народної Республіки”.

Місцеве управління. Губернські, повітові та волосні комісаріати та їхні повноваження за Інструкцією Міністерства внутрішніх справ від 24 червня 1919 р. “Про тимчасову організацію влади на місцях”. Судові установи. “Найвищий суд”. Закон “Про вибори і призначення мирових суддів” від 19 лютого 1919 р. Військово-польові суди та надзвичайні військові суди: склад, юрисдикція та процедура. Законодавча діяльність Директорії. Закон “Про порядок внесення і затвердження законів в Українській республіці” від 14 лютого 1919 р. Скасування права власності на землю за Законом “Про землю в УНР” від 8 січня 1919 р. Використання дореволюційного законодавства у цивільно-правовій та кримінально-правовій сферах. Закон “Про відновлення гарантій недоторканості особи на території УНР” від 28 лютого 1919 р. та факти беззаконня і репресій за Директорії. Проект нової Конституції України.

Рекомендована тематика рефератів за темою семінарського заняття:

1. Створення Директорії, організація повстання проти Гетьманату.

2. Одноосібне керівництво УНР С. Петлюрою

3. Державно-правовий статус Директорії за ухваленим Трудовим конгресом Законом про форму владу в Україні

Рекомендована тематика цільових виступів за темою семінарського заняття:

1. Симон Петлюра: нариси до політичного портрету

2. Законодавча діяльність Директорії

Рекомендована література для поглибленого вивчення теми

  1. Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. - К., 1995.

  2. Мироненко О.М., Римаренко Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1997.

  3. Гавриленко О.А., Логвиненко І.А. Органи охорони громадського порядку в Україні у період гетьманату // Проблеми державотворення України: історія і сучасність. Збірник наукових статей. Ч. 1. – Харків, 1997. – С. 53-60.

  4. Гавриленко О.А., Логвиненко І.А. Центральна Рада та ідея автономії України // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1996. – № 1.

  5. Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К., 1996.

  6. Рогожин А., Гончаренко В. Земельне законодавство Центральної Ради// Вісник Академії правових наук України. - 1994. - Вип. 2.

  7. Тищик Б.Й. Західноукраїнська Народна Республіка (державний апарат і законодавство) // Право України. - 1994. - №5-6. - С. 44-47.

  8. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2 т. - Т. 1. – К., 1996.

  9. Чалий В. Українська держава 1917-1920 років як суб’єкт міжнародного права // Нова політика. - 1996. - №1.

  10. Ярмиш О.Н., Гавриленко О.А. Губернські комісари // Юридична енциклопедія. Т. 1. А-Г. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1998. – С. 658.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.