Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціальний аспект діяльності керівника закладу...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
600.06 Кб
Скачать

Завдання для самостійної роботи з предмету «Соціальний аспект діяльності керівника закладу освіти»

 1. Проблема соціального впливу на заклад освіти: сутність, основні характеристики. Загальна характеристика умов впливу.

 2. Соціальний вплив засобів масової інформації. Інтерпретаційність, активність та експресивність сучасних ЗМІ.

 3. Віртуальне середовище як новий ресурс соціального впливу. Проблема соціальної ідентичності й інтернет.

 4. Спілкування як форма існування і виявлення соціальності.

 5. Основні характеристики міжособистісної комунікації. Комунікативні бар’єри.

 6. Вербальна комунікація.

 7. Невербальна комунікація.

 8. Комунікативна компетентність та її значення для орієнтованості особистості в різних ситуаціях спілкування.

 9. Характеристика технік, стратегій та правил конструктивного спілкування.

 10. Основні правила етикету в діловому спілкуванні.

 11. Довіра як основа партнерських стосунків у спілкуванні.

 12. Конфлікти в колективі та засоби їх розв’язання.

 13. Стратегії уникнення конфліктів, їх значення в управлінській діяльності керівників освітніх закладів.

 14. Дослідження механізмів сумісної діяльності у співробітництві. Значення цих досліджень для практики управлінської діяльності.

 15. Стереотипи та їх роль в інтерсуб’єктній взаємодії.

 16. Значення кількісних характеристик групи для вибору стилю керівництва. Позитивні та негативні впливи групи на особистість залежно від кількості її членів.

 17. Соціально-психологічні особливості взаємодії індивідів у малих групах.

 18. Міжособистісні стосунки в формальних та неформальних групах, їх вплив на соціально-психологічний клімат у групі.

 19. Феномен групового тиску. Інформаційний та нормативний соціальний вплив.

 20. Лідерство, управління, прийняття групового рішення як групові феномени. Групова згуртованість.

 21. Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні.

 22. Управлінські ролі керівника.

 23. Мотиваційна сфера особистості керівника.

 24. Психологічні типи керівників.

 25. Якості і риси керівника.

 26. Гендерна політика держави в підборі управлінців у закладах освіти.

 27. Проблема статі в управлінні.

 28. Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація.

 29. Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності.

 30. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу.

Реферати

 1. Сучасні уявлення про стилі керівництва.

 2. Неформальні взаємовідносини в педагогічному колективі.

 3. Соціально-психологічні фактори поведінки на роботі.

 4. Психологічний клімат і сумісність у підрозділі.

 5. Психологічні особливості комунікаційних процесів у навчальному закладі.

 6. Організаційні конфлікти і шляхи їх оптимізації.

 7. Нормативна саморегуляція поведінки на роботі.

 8. Рольова теорія спілкування, її суть і можливості застосування до умов навчального закладу.

 9. Особливості ділового спілкування керівника.

 10. Уміння слухати і переконувати під час ділової бесіди.

 11. Ділове красномовство керівника.

 12. Індивідуальна неповторність особистості педагогічного працівника.

 13. Соціально значимі риси особистості та врахування їх в індивідуальній роботі з людьми.

 14. Особистість керівника, її основні риси і ділові якості.

 15. Влада і лідерство. Їх прояв у структурі особистості керівника.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.