Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
9 Предпринимательство.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
1.48 Mб
Скачать

Тема 9 підприємництво

Вивчаючи економіку, ти вже дізнався, що у суспільстві вироб­ляється величезна кількість товарів і послуг, необхідних для задо­волення потреб. Цю суспільну функцію — виробництво і доставку на ринок різноманітних товарів і послуг — перебрали на себе під­приємці.

Згадай!

Підприємці — це люди, котрі поклада­ють на себе ініціативу поєднання ресурсів у єдиний процес вироб­ництва, керують підприємством, запроваджують у виробництво нові технології і беруть на себе ризик організації справи.

І ризик цей дуже великий. Адже організація і ведення справи для підприємця, ясна річ, має чимало негативних супутніх наслід­ків1, зокрема тривалий робочий день; стреси, зумовлені управлін­ням виробництвом; почуття відповідальності, а також, що вельми важливо, — ймовірність фінансових збитків, бо жоден підприємець не застрахований від банкрутства і фінансового краху.

Утім, підприємці ризикують, часто втрачають і знову заснову­ють нове підприємство. Що підштовхує їх до цього? Кожен із них передовсім сподівається на комерційний успіх своєї справи та одер­жання від неї прибутку. До того ж стимулами здійснення підприєм­ницької діяльності є:

• бажання підприємця скористатися зі свого шансу і дістати суспільне визнання власної діяльності;

• можливість бути хазяїном своєї справи;

• відчуття задоволення внаслідок створення нового товару або вдосконалення того, що вже виробляється.

Саме ці стимули "змушують" підприємця ризикувати, починаю­чи або розширюючи свій бізнес.

Ф ормула бізнесу проста: Д0 Д1 Підприємець вкладає гроші у придбання ресурсів (Д0) і після того, як товари (або послуги) вироб­лені й реалізовані, до нього повертаються гроші (Д1), але вже більші гроші, тобто з прибутком. Здавалося б, усе дуже просто. Проте це зовсім не так. Це лише в країні Дурнів Буратіно вважав, що, за­копавши 5 золотих монет у зем­лю і вимовивши заповітні слова, він одержить цілу купу золотих червінців.

Це удавана простота. В житті за нею приховані складні соціа­льно-економічні процеси.

З цьому розділу ти дізнаєшся про те, що необхідно зробити під­приємцю, щоб започаткувати й успішно здійснювати власну спра­ву, правильно обрати організаційно-правову форму підприємства й зареєструвати свою фірму. Ми також з'ясуємо, що таке доход і при­буток, які існують різновиди витрат на виробництво товару і як визначити той оптимальний обсяг виробництва, за якого фірми ма­тимуть максимальний прибуток. Крім того, з цього розділу ти діз­наєшся про особливості здійснення бізнесу за різних конкурентних умов, а також про фірми й організації, покликані захистити під­приємства від банкрутства, допомогти їм ефективно функціонувати у сфері ринкової економіки.

Ледарство - мати всіх пороків. Люди задоволені, якщо вони зайняті справою.

Бенджамін Франклін

Чим відрізняються поняття "підприємництво" та "підприємст­во".

Які характеристики має підприємство (фірма).

Що треба знати, аби правильно обрати організаційно-правову форму підприємства.

Які переваги й недоліки мають різні види підприємств.

Як зареєструвати свою фірму.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]