Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Untitled1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
9.96 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни Чернівецький індустріальний коледж

Розглянуто Затверджено

на засіданні циклової комісії Заступник директора

спец, електротехнічних з навчальної роботи

дисциплін ______(Кієвець Г.Г.)

Голова комісії: « »_________201

______________________

Протокол №

від « »______ 201 р.

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»

Інструкція та зразки технічних звітів

Спец. 5.090609

Розглянуто та узгоджено

Методичною радою технікуму

Протокол №

від «__» 201 р.

Голова ради:

(___________)

Автор

Викладач Чернівецького індустріального коледжу

____________________

2012

Інструкції для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні машини» спеціальності 5.090609 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд». Радзіковський В.Т. Чернівці: ЧПЕТ: 2006 р.

Укладач: Радзіковський В.Т., викладач дисципліни «Електричні машини» Чернівецького промислово-економічного технікуму, викладач вищої категорії.

Інструкції для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні машини» вміщує 12 інструкцій. При складанні інструкції для виконання лабораторних робіт враховані наявність матеріально-технічної бази, лабораторного обладнання, приладів. В кожній інструкції вказана мета роботи, порядочок виконання роботи, аналіз результатів лабораторної роботи.

Рецензент: - Новіцький В.Т. викладач електроустаткування підприємств і цивільних споруд Чернівецького ПЕТ, викладач першої категорії.

Розглянуто на засіданні циклової комісії спец.електротехнічних дисциплін:

Протокол № 8 від 22 березня 2006 р.

Схвалено методичною радою технікуму. Протокол №____ від «____»_________201_ року.

Відповідальний за випуск: Рибак A.M. - лаборант комп'ютерного центру Чернівецького промислово-економічного технікуму.

Рецензія

на пакет інструкцій при проведенні лабораторних робіт з дисципліни „Електричні машини" для студентів спеціальності 5.090609 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", підготовлених викладачем Чернівецького промислово-економічного технікуму Радзіковським В.Т.

Навчальним планом підготовки молодших спеціалістів вищеназваної спеціальності відведено 162 години для вивчення дисципліни „Електричні машини", з них для проведення лабораторних робіт - 24 години. Даний норматив дотримано при розробці навчальної програми і підготовці робочої програми з вищеназваної дисципліни.

При визначенні тематики, змісту, обсягу, звітності з лабораторних робіт враховані наявність матеріально-технічної бази, лабораторного обладнання, приладів, майбутня спеціалізація студентів, престижність і актуальність тем дисципліни, які вивчаються.

Розроблені інструкції для проведення 12 лабораторних робіт (найменування їх представлені в пакеті інструкцій) відповідають сучасним вимогам до такого типу навчальної документації. Паралельно інструкціям розроблені приклади зразкових технічних звітів для орієнтованого уявлення студентів про характер. Обсяг, вимоги до оформлення, якість оформлення звітів.

Зміст і сутність всіх 12-ти інструкцій з лабораторних робіт відповідають вимогам освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за спец. 5.090609 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд".

Викладач Чернівецького промислово-економічного технікуму: (Новицький В.П.)

Зміст

Лабораторна робота №1

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПАРАЛЕЛЬНОГО ЗБУДЖЕННЯ………………………………………………………….….2

Лабораторна робота №2

ДОСЛІДЖЕННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПАРАЛЕЛЬНОГО ЗБУДЖЕННЯ …………………………………..4

Лабораторна робота №3

ДОСЛІДЖЕННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ…………………………………………………………………………………..7

Лабораторна робота №4.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДВУХОБМОТОЧНОГО СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРАМЕТОДОМ ХОЛОСТОГО ХОДА І КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ………………………….…….....9

Лабораторна робота №5

ДОСЛІДНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП З'ЄДНАННЯ ТРЬОХФАЗНОГОДВУХОБМОТОЧНОГО СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА……………………………………………………………………….....12

Лабораторна робота №6

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ ТРИФАЗНИХ ДВУХОБМОТОЧНИХ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ……………………………….15

Лабораторна робота №7

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО АСИНХРОННОГО

ДВИГУНАМЕТОДОМ БЕЗПОСЕРЕДЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ……………………...17

Лабораторна робота №8

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ФАЗНИМ РОТОРОМ МЕТОДОМ ХОЛОСТОГО ХОДА І КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ……………………………………………………………………………………20

Лабораторна робота №9

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ПУСКУ ТРИФАЗНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З КОРОТКОЗАМКНУТИМ РОТОРОМ……………………………………….26

Лабораторна робота №10

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРЬОХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА_В ОДНОФАЗНОМУ І КОНДЕНСАТОРНОМУ РЕЖИМАХ…………………………………30

Лабораторна робота №11

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРЬОХФАЗНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА………………….33

Лабораторна робота №12

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ВВІМКНЕНОГО НА ПАРАЛЕЛЬНУ РОБОТУ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ МЕРЕЖЕЮ…………………………………………………..…………………………………...37

Лабораторна робота №1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]