Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ботул_ виклад_укр(1).doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
173.57 Кб
Скачать

МОЗ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Затверджено

на методичній нараді

“____” _____________ 200_ р.

Зав. кафедри д.мед.н., професор Б.М. Дикий

М Е Т О Д И Ч Н А Р О З Р О Б К А

практичного заняття з інфекційних хвороб для студентів

V курсу медичного факультету (1x – X семестр)

2 Години Тема: Ботулізм.

1. Актуальність теми:

Не зважаючи на те, що ботулізм реєструється не так часто, ніж інші кишкові інфекції, він постійно привертає до себе увагу дослідників і клініцистів. Це пов’язано з тяжким перебігом захворювання, недостатнім знанням багатьох сторін його патогенезу, високою летальністю.

У нашій країні, де традиційно широко використовують консервовані продукти домашнього виготовлення (в тому числі м’ясні), без дотримання відповідної технології виробляють солену рибу, ботулізм набуває особливого значення. В останні роки з’являються відомості про спалахи захворювань, які виникають внаслідок використання в їжу соленої і копченої риби фабричного виготовлення.

2.Навчальні цілі заняття ( з вказівкою рівня засвоєння, що планується):

2.1. Студент повинен мати уявлення про:

а-1

 • Місце ботулізму в структурі інфекційних хвороб, історію вивчення ботулізму, внесок вітчизняних вчених в історію дослідження цієї хвороби

 • Статистичні дані щодо поширеності ботулізму, летальності від цієї хвороби в Україні та світі.

2.2.Студент повинен знати:

а-2

 • етіологію ботулізму, фактори патогенності збудника;

 • епідеміологію ботулізму;

 • патогенез;

 • клінічні прояви ботулізму за типового перебігу;

 • клініко-епідеміологічні особливості ботулізму;

 • патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень ботулізму;

 • лабораторну діагностику ботулізму;

 • принципи лікування;

 • принципи профілактики;

 • тактику в разі виникнення невідкладних станів;

 • прогноз ботулізму;

 • правила виписки реконвалесцентів із стаціонару;

 • правила диспансеризації реконвалесцентів.

2.3. Студент повинен вміти:

а-3

 • дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого;

 • зібрати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми ботулізму, обґрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар;

 • провести диференціальну діагностику ботулізму;

 • на основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення ботулізму, невідкладні стани;

 • оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу "ботулізм" (екстрене повідомлення в СЕС);

 • скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, тяжкості стану, наявності ускладнень, алергологічного анамнезу, супутньої патології; надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;

 • скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку інфекції;

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценцїї.

2.4. Творчий рівень (для найбільш здібних студентів):

- розвивати творчі здібності студентів у процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел;

- залучати до роботи у студентському науковому гуртку кафедри

- запропонувати теми для УДРС та НДРС з найбільш актуальних питань інфекції, наприклад «Застосування ефективних методів детоксикації в лікуванні ботулізму»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.