Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
#8-Klinika_Poverhn_Karies-U.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
145.92 Кб
Скачать

19

Міністерство охорони здоров'я України. Національний медичний університет ім.Акад.О.О.Богомольця. Кафедра терапевтичної стоматології.

Тема: “Клініка, діагностика, диференціальна діагностика та лікування поверхневого карієсу зубів”

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету

Автор:

Ас.Протівень М.Ф.

Затверджено на засіданні кафедри

терапевтичної стоматології НМУ.

Протокол № від 2005 р.

Київ 2005 р.

І. Актуальність теми

Карієс є найбільш розповсюдженим захворюванням людини. Знання його клініки, діагностики, диференціальної діагностики дозволяє правильно поставити діагноз і провести своєчасне лікування. Особливу увагу до стоматолога привертає поверхневий карієс зубів. Лікування карієсу на цій стадії сприяє відновленню анатомічної форми зубів їх функції та запобігти подальшому розвитку каріозного процесу, зупинити його ускладнення.

ІІ. Навчальні цілі заняття

Ознайомитися з патологічною анатомією, клінічною картиною гострого та хронічного поверхневого карієсу (α-І)

Знати (α-ІІ):

- будову та розвиток емалі;

- хімічний склад емалі;

- органічні утворення емалі: емалеві пластинки, пучки та веретена;

- органічні оболонки емалі: пелікула та кутикула;

- механізм кислотного розчинення емалі;

- патологічну анатомію поверхневого ураження емалі зубів;

- методику лікування поверхневого карієсу;

- пломбувальні матеріали, які застосовуються для лікування поверхневого карієсу;

- основні принципи препарування та пломбування каріозних порожнин при поверхневому карієсі.

Вміти:

- виявляти та проводити диференціальну діагностику поверхневого карієсу;

- визначити план лікування поверхневого карієсу.

Оволодіти:

- технікою зондування та перкусії каріозних зубів;

- методикою термо- та електродіагностики;

- технікою проведення препарування порожнин поверхневого карієсу;

- пломбування каріозних порожнин при поверхневому карієсі.

Розвивати творчі і професіональні здібності студентів в процесі теоретичного та клінічного дослідження, діагностики та лікування поверхневого карієсу зубів (α-ІV).

ІІІ. Виховні цілі

Звернути увагу на важливість своєчасного виявлення та лікування поверхневого карієсу, що дасть можливість подальшого його не розповсюдження.

Розвинути почуття професійної відповідальності за правильність дій при діагностиці, диференціальній діагностиці та виборі лікування поверхневого карієсу.

IV. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

І. Попередні

1.

Анатомія

Анатомічна форма будови постійних зубів

Виявити візуально зміни на поверхні зубів в межі емалево-дентинного рубежу

2.

Гістологія

Особливості мікроскопічної будови емалі та дентину зубів

Визначати патолого-анатомічні зміни в емалі та дентині при поверхневому карієсі

3.

Мікробіологія

Мікробний склад карієсогенних мікроорганізмів: стрептококів, лактобактерій

Проводити професійну гігієну порожнини рота

4.

Фармакологія

Препарати для лікування та пломбування каріозних порожнин при поверхневому карієсі

Вибрати і застосувати необхідні пломбувальні матеріали при лікуванні поверхневого карієсу зубів

ІІ. Наступні

1.

Хірургічна стоматологія

Можливі ускладнення карієсу: періодонтити, періостити, абсцеси та флегмони. Показання до хірургічного лікування ускладнень карієсу

Діагностувати показання до хірургічного втручання при ускладненнях карієсу

ІІІ. Внутрішньопредметна інтеграція

1.

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Розвиток, будова та хімічний склад емалі і дентину. Зміни в них при поверхневому карієсі

Виявляти вогнища поверхневого карієсу зубів

2.

Терапевтична стоматологія (клінічний курс)

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика поверхневого карієсу. Патоморфологія гострого та хронічного поверхневого карієсу

Діагностувати в клініці терапевтичної стоматології різні форми поверхневого карієсу зубів та його ускладнень

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]