Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
#9-Sredniy_Karies-U.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
144.38 Кб
Скачать

12

Міністерство охорони здоров'я України Національний медичний університет ім.Акад.О.О.Богомольця Кафедра терапевтичної стоматології

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІI курсу стоматологічного факультету на тему:

“Клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування середнього карієсу”

Автор:

асистент Ткаченко А.Г.

Затверджено на засіданні кафедри

терапевтичної стоматології НМУ.

Протокол № від 2006 р.

проф._____________ А.В.Борисенко

Київ 2006 р.

І. Актуальність теми

Карієс – серед інших стоматологічних захворювань складає близько 85%. Діагностика цього захворювання та вибір метода лікування – одна із актуальних проблем терапевтичної стоматології.

ІІ. Навчальні цілі заняття

Ознайомитися з клінічною картиною та патоморфологічними змінами при гострому та хронічному середньому карієсі (α-1)

1. Знати (α-2):

а) будову та розвиток емалі зуба;

б) хімічний склад емалі;

в) органічні утворення емалі: емалеві пластинки, пучки та веретена;

г) органічні оболонки емалі: пелікула та кутикула;

д) класифікацію карієсу, вміти відрізнити гострий карієс від хронічного;

е) принципи препарування каріозних порожнин;

є) пломбувальні матеріали, їх властивості;

ж) інструменти для пломбування каріозної порожнини.

2. Вміти (α-3):

а) виявляти та проводити диференційну діагностику середнього карієсу;

б) визначити план лікування середнього карієсу;

в) вміти правильно відпрепарувати каріозну порожнину;

г) вміти зробити правильний вибір пломбувального матеріалу, вміти приготувати його та запломбувати порожнину;

д) вміти відполірувати пломбу.

3. Оволодіти (α-3):

а) технікою пломбування каріозних порожнин склоіономерними цементами;

б) технікою пломбування каріозних порожнин композитними матеріалами.

Розвивати творчі здібності в процесі клінічного та теоретичного дослідження проблемних питань діагностики та лікування середнього карієсу (α-4).

ІІІ. Виховні цілі

- розвинути почуття професійної відповідальності за правильність дій при діагностиці, диференціальній діагностиці та виборі лікування при середньому карієсі.

IV. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

І. Попередні

1.

Анатомія, гістологія

Особливості гістологічної будови емалі, дентину

Клінічно визначити локалізацію каріозного процесу

2.

Мікробіологія

Мікробний склад зубного нальоту; карієсогенні мікроорганізми: стрептококи та лактобацили

Проводити професійну гігієну ротової порожнини

3.

Фармакологія

Препарати, які використовуються для ізолюючих прокладок при лікуванні середнього карієсу

Застосовувати ізолюючі прокладки для лікування середнього карієсу

ІІ. Наступні

1.

Хірургічна стоматологія

Можливі ускладнення карієсу: періодонтити, періостити, флегмони та абсцеси. Показання до хірургічних методів лікування ускладнень карієсу. Методи знеболення при лікування карієсу

Вміти визначити показання до хірургічного втручання при ускладненнях карієсу

ІІІ. Внутрішньопредметна інтеграція

1.

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Розвиток, будова та хімічний склад емалі. Поняття «первинної» та «вторинної» мінералізації емалі. Принципи та етапи препарування каріозної порожнини. Пломбувальні матеріали, їх властивості

Вміти правильно відпрепарувати каріозну порожнину. Вміти вибрати пломбувальний матеріал

2.

Терапевтична стоматологія (клінічний курс)

Етіологія, патогенез, класифікація карієсу. Патоморфологія різних форм карієсу. Клініка, діагностика, диференційна діагностика ускладнень карієсу

Діагностувати в клініці терапевтичної стоматології різні форми карієсу та його ускладнень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]