Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%F3%EC.%20%F1%E0%EC%20%ED%...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
2.57 Mб
Скачать

128

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО–МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗБРОЙНИХ СИЛ

ПРАКТИКУМ

з дисципліни “Організація медичного забезпечення військ”

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

______курсу _______групи __________________________________факультету

Затверджена

Протокол предметно–методичної

комісії Академії № __ від “__”______ 2009р.

Київ – 2009

Практикум підготовлений авторським колективом кафедри організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії у складі: начальник кафедри кандидат медичних наук, доцент Бадюк М.І., заступник начальника кафедри кандидат медичних наук Котуза А.С., доцент кафедри Заяц О.І., старший викладач кафедри Бєлєвич В.М., старший викладач кафедри Левченко Е.В., старший викладач кафедри Терещенко В.Ф., викладач кафедри Болотнюк М.Т., викладач кафедри Гірак В.І.

Рецензенти:

Зміст

Стор.

Перелік умовних скорочень …………………………………………..

4

Порядок використання практикуму студентами для самостійчної підготовки (опрацювання) тем навчальної дисципліни “Організація медичного забезпечення військ” ………………………………………….

5

Тема 1

Завдання, організація та актуальні питання медичної служби на воєнний час ………………………………………

6

Тема 2

Сучасні види зброї та їх вплив на величину і структуру санітарних втрат ………………………………………………

9

Тема 3

Сучасна система лікувально–евакуаційного забепечення військ ………………………………………………………….

13

3.1.

Завдання на підготовку до семінарського заняття 1 ……….

13

3.2.

Завдання на підготовку до семінарського заняття 2 ……….

17

Тема 4

Основи організації санітарно–епідемічного забезпечення військ ………………………………………………………….

20

Тема 5

Основи організації забезпечення медичним майном і технікою ……………………………………………………….

28

5.1.

Завдання на підготовку до семінарського заняття ………….

28

5.2.

Завдання на підготовку до практичного заняття …………...

35

Тема 6

Медична служба механізованої (танкової) бригади ……….

40

6.1.

Завдання на підготовку до семінарського заняття 1 ………..

40

6.2.

Завдання на підготовку до семінарського заняття 2 ………..

43

6.3.

Завдання на підготовку до практичного заняття 1 …………

46

6.4.

Завдання на підготовку до практичного заняття 2 …………

48

6.5.

Завдання на підготовку до практичного заняття 3 …………

50

Тема 7

Медична служба оперативних об’єднань …………………...

53

Тема 8

Військово–польовий пересувний госпіталь медичної бригади армійського корпусу ……………………………….

56

8.1.

Завдання на підготовку до семінарського заняття 1 ………..

58

8.2.

Завдання на підготовку до семінарського заняття 2 ………..

61

Тема 9

Основи управління медичною службою ……………………

63

Тема 10

Організація медичного забезпечення механізованої (танкової) бригади в обороні ………………………………...

66

10.1.

Завдання на самостійну роботу до групової вправи 1 ……..

66

10.2.

Завдання на самостійну роботу до групової вправи 2 ……..

67

10.3.

Завдання на самостійну роботу до групової вправи 3 ……..

68

10.4.

Завдання на самостійну роботу до групової вправи 4 ……..

69

10.5.

Завдання на самостійну роботу до групової вправи 5 ……..

71

Тема 11

Організація медичного забезпечення менханізованої (танкової) бригади в наступі ………………………………....

72

11.1.

Завдання на самостійну роботу до групової вправи 1 ……..

73

11.2.

Завдання на самостійну роботу до групової вправи 2 ……..

74

11.3.

Завдання на самостійну роботу до групової вправи 3 ……..

74

11.4.

Завдання на самостійну роботу до групової вправи 4 ……..

75

11.5.

Завдання на самостійну роботу до групової вправи 5 ……..

76

Тема 12

Організація медичного забезпечення маршу зустрічного бою та перевезення військ ………………………………..….

77

Додатки ………………………………………………………..

82

Додаток 1 А …………………………………………………...

83

Додаток 1 Б …………………………………………………...

86

Додаток 1 В …………………………………………………...

89

Додаток 1 Г …………………………………………………...

91

Додаток 1 Д …………………………………………………...

93

Додаток 1 Е …………………………………………………...

95

Додаток 1 Ж …………………………………………………..

98

Додаток 1 З …………………………………………………...

101

Додаток 1 І …………………………………………………....

102

Додаток 2 А …………………………………………………...

105

Додаток 2 Б …………………………………………………...

108

Додаток 2 В …………………………………………………...

111

Додаток 2 Г …………………………………………………...

113

Додаток 2 Д …………………………………………………...

116

Додаток 2 Е …………………………………………………...

117

Додаток 2 Ж …………………………………………………..

121

Додаток 2 З …………………………………………………...

122

Додаток 2 І …………………………………………………....

125

Додаток 2 К …………………………………………………...

126

Перелік умовних скорочень

абр

Артилерійська бригада.

адн

Артилерійський дивізіон.

АК

Армійський корпус.

БрАГ

Бригадна артилерійська група.

ВППГ

Військовий польовий пересувний госпіталь.

КП

Командний пункт.

мб

Механізований батальйон.

мбр

Механізована бригада.

МедБр

Медична бригада.

медр

Медична рота.

МПБ

Медичний пункт батальйону.

ОАСБ

Окремий автомобільний санітарний батальйон.

орхз

Окрема рота хімічного захисту.

ОМЗП

Окремий медичний загін підсилення.

ПСТ

Пост санітарного транспорту.

тб

Танковий батальйон.

тбр

Танкова бригада.

ПГБ

Пересувна госпітальна база.

ТерГБ

Територіальна госпітальна база.

ТПУ

Тиловий пункт управління.

Порядок використання практикуму студентами для самостійчної підготовки (опрацювання) тем навчальної дисципліни “Організація медичного забезпечення військ”

Практикум розроблено у відповідності до навчальної програми з організації медичного забезпечення військ для вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105, напряму підготовки 1101 “Медицина” відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239, експериментальним навчальним планом, який розроблено на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затверджено наказом МОЗ України № 52 від 31.01.2005 року.

При використанні практикуму для підготовки до самостійної роботи до групових, семінарських та практичних занять, а також групових вправ з дисципліни необхідно дотримуватись чіткої послідовності вивчення тем навчальної програми.

Кожна тема практикуму складається з двох складових: вивчити певний обсяг теоретичної частини теми, а з метою більш якісного закріплення теоретичних знань необхідно виконати запропоновані у практикумі завдання із записом відповідної інформації у спеціально відведені форми.

Тема 1

Завдання, організація та актуальні питання

Медичної служби на воєнний час

Завдання на самостійну роботу

  1. Вивчити:

1. Розвиток організаційних форм медичного забезпечення військ.

2. Зміст основних завдань медичної служби Збройних Сил України у воєнний час.

3. Вплив умов діяльності медичної служби на організацію медичного забезпечення військ.

4. Організаційна структура медичної служби Збройних Сил України у воєнний час.

  1. Виконати:

  1. Вкажіть основні складові військової медицини:

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

2. Дайте визначення поняття “організація медичного забезпечення військ”:

3. Вкажіть основні військово–медичні навчальні дисципліни, що входять до військової медицини:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

6. ___________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

8. ___________________________________________________________

9. ___________________________________________________________

10. __________________________________________________________

11. __________________________________________________________

4. Дайте визначення поняття “організація медичного забезпечення військ”, як наукової дисципліни:

5. Вкажіть основні розділи наукової дисципліни “організація медичного забезпечення військ”:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

6. Вкажіть предмет вивчення наукової дисципліни “організація медичного забезпечення військ”:

7. Вкажіть об'єкт дослідження наукової дисципліни “організація медичного забезпечення військ”:

8. Вкажіть методи дослідження наукової дисципліни “організація медичного забезпечення військ”:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

6. ___________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

9. Вкажіть основні завдання медичної служби Збройних Сил України у воєнний час:

1. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Вкажіть умови діяльності медичної служби Збройних Сил України у воєнний час:

1. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

11. Дайте визначення поняття “підрозділи медичної служби” і вкажіть, що до них відноситься:

12. Дайте визначення поняття “частини (заклади) медичної служби” і вкажіть, що до них відноситься:

13. Дайте визначення поняття “з’єднання медичної служби” і вкажіть, що до них відноситься:

14. Вкажіть категорії особового складу медичної служби:

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

15. Вкажіть військові звання, що встановлені для військовослужбовців військово–медичної служби:

Література:

Організація медичного забезпечення військ: Підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти України III–IV рівнів акредитації / За редакцією професора Паська В.В. – К.: «МП Леся», 2005. – С. 46–75.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]