Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сбруєва. Порівняльна педагогіка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
2.05 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Проаналізуйте етапи еволюції досліджень ефективності школи.

2. Дайте характеристику провідних проблем сучасної освіти.

3. Поясніть сутність поняття "фундаменталізація змісту освіти".

4. У чому полягає сутність концепцій підтримуючого та випереджаючого навчання

(в контексті вищої освіти)?

5. Дайте характеристику провідних видів сучасних комп'ютерних навчальних програм та їх дидактичних функцій.

6. Назвіть наслідки можливого позитивного тп негативного впливу застосування ІТ

у навчальному процесі.

7. Проаналізуйте особливості методу когнітивної акселерації.

8. У чому полягає дидактичне значення застосування методів гри та драматизації у навчальному процесі?

9. Дайте характеристику особливостей кооперованого навчання.

10. Назвіть провідні соціально-психологічні умови ефективного управління школою.

173

Розділ VI. Шляхи диференціації та стандартизації освіти в провідних розвинутих країнах та в україні Питання

  1. Провідні критерії диференціації навчання у зарубіжній школі.

  2. Особливості диференціації навчального процесу у школах США, Великобританії, ФРН, Франції, Японії, України.

3. Проблеми стандартизації в централізованих та децентралізованих освітніх системах.

4. Характеристика моделей західної школи.

Література до Розділу 6

  1. Алексевич Г.М. Система предметів за вибором //Рідна школа.- 1992.-.№2.-С.93-94.

  2. Берне Р. Развитие Я-концепции й воспитание: Пер. с англ. -М.Прогресс, 1986.-422с.

  3. Беспалько В.П. Проблеми образовательных стандартов в США й России //Педагогика.-1995.-№1. -С.89-94.

4. Боярчук Ю.В. Японская школа: проблему й перспективи ///Педагогика.- 1996. -№3.-С.107-110.

5.Бургін М., Степенко Г, Мілов Ю. Стандарти в системі освіти США: стан проблеми //Проблеми освіти. Науково-методичний збірник.- К., 1997.-Вип.7.

6.Глассер У. Школы без неудачников: Пер. с англ./ Общ. ред. й предисл.. В.Я.Пилиповского. -М.: Прогресе, 1991.- 176с.

7. Де Гроот Рональд Дифференциация в образовании// Директор школы- 1994.-№5.-С.83-89.

8. Джуринский А.Н. Чему й как учат школьников в Японии.-М.: Роспедагентство, 1997.- 84 с.

9. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: Учебное пособие. -М.:Владос, 1999.-200с.

10. Закон України "Про загальну середню освіту //Відомості Верховної Ради.- 1996.-№28.

11. Зязюн І.А. Реформа освіти в Японії//Рідна школа.-1993. -№8. С. 67-74. .

12. Концепція державного стандарту загальної середньої освіти в Україні // Інформаційний збірник Міністерства освіти У країни.-1996. -№17-18. -с.2-17.

13. Малькова З.А. Тринадцать лет спустя: американская школа-96 //Педагогика. -

1996.-№5.-С. 102-110.

14. Пилиповский В.Я. Поиски новой модели школьного образования в США //Педагогика.-1996. -№3. -С. 102-106.

15. Писарева Л.И. Тенденции развития современной школы ФРГ // Советская педагогика.-1991. -№3. -С.133-139.

16. Пронников В.О., Ладанов І.Д. Освіта в Японії.-К.: Знання, 1991. - 32с.

17. Савченко О. Основні напрями реформування шкільної освіти //Шлях освіти. - 1998.-№1.-С.2-6.

18. Сікорський П. Диференційоване навчання і проблеми реформування освітньої системи // Шлях освіти. -1997.-№1. - С.7-12.

174

19. Степенко Г., Бургін М., Мілов Ю. Стандарти в системі освіти США: позитивне й негативне //Шлях освіти.-1996.-№2. - С.21-24.

20.Уланов В. Российская школа в европейском контексте. //Директор школы. 1996. №3. - С. 83-87.

21.Чижевський Б. Заклади освіти для обдарованої учнівської молоді: проблеми становлення та перспективи // Шлях освіти.- 1997.- №4. - С.29-33.

22.Kulik J.A. An Analysis of the research on ability grouping: Historical and contemporary perspectives. Ann Arbor. University of Michigan. 1992.

23.Mosteller F., Light R., Sachs J.A. Sustained inquiry in education: Lessons from skill grouping and class size. Harvard Educationel Review. Vol. 66. No.4. Winter 1996.

24. Oakes J. Keeping Track : How schools structure inequality. New Haven. Yale University Press. 1986.

25.Slavin R.E. Ability Grouping in the middle grades: Achievement effects and alternatives. Elementary School Journal. 1993.

26.Welner K.G., Oakes J. (Li) Ability grouping: The new susceptibility of school tracking system to legal challenges. Harvard Educational Review.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.