Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РП_Кримінологія_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
207.36 Кб
Скачать

Тема 10. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності неповнолітніх.

Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх. Поняття злочинності неповнолітніх , її структура і динаміка. Тенденції розвитку злочинності неповнолітніх. Особа неповнолітнього злочинця. Причини і умови вчинення злочинів неповнолітніми. Саморуйнуюча поведінка.

Негативний вплив сім’ї, недоліки в роботі навчальних закладів, невирішена проблема зайнятості, шкідливий вплив мікро середовища, як головні детермінанти злочинності неповнолітніх. Роль у цьому неформальних угруповань кримінальної спрямованості.

Умови, що сприяють злочинності неповнолітніх. Попередження злочинності неповнолітніх. Значення у цій діяльності законів України від 5 лютого 1993 року “ Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” , від 23 грудня 1993 року “Про внесення змін і доповнень до КК і КПК та Положення про комісії в справах неповнолітніх”, від 24 січня 1995 року “ Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установа для неповнолітніх”.

“Комплексна програма профілактики злочинності 2001- 2005 роки “ про профілактику правопорушень неповнолітніх.

Роль правоохоронних органів в профілактиці злочинності неповнолітніх. Обов’язки і права кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Форми і методи профілактики злочинної поведінки неповнолітніх.

4 Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Поняття, предмет, методи, система, історія розвитку та сучасний стан кримінології.

4

2

2

-

-

2

Тема 2. Злочинність: поняття, види та основні характеристики.

4

2

2

-

-

-

Тема 3. Детермінанти злочинності

4

2

2

-

-

-

Тема 4. Кримінологічне вчення про особу злочинця.

4

2

2

-

-

-

Тема 5. Попередження (профілактика)злочинності. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю.

4

2

2

-

-

-

Разом за змістовим модулем 1

20

10

10

2

Змістовий модуль 2

Тема 6. Кримінологічна характеристика та профілактика фонових явищ, пов’язаних зі злочинністю.

2

2

-

-

-

2

Тема 7. Кримінологічна характеристика та попередження рецидивної, професійної та організованої злочинності.

4

2

2

-

-

-

Тема 8. Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері економіки.

4

2

2

-

-

-

Тема 9. Кримінологічна характеристика та попередження насильницьких злочинів.

2

2

-

-

-

2

Тема 10. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності неповнолітніх

2

2

-

-

-

2

Разом за змістовим модулем 2

14

10

4

6

Усього годин

34

20

14

8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.