Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РП_Кримінологія_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
207.36 Кб
Скачать

Досягнення названих цілей забезпечуються рішенням наступних навчально-наукових завдань:

 • забезпечення студентами на лекціях можливостей ознайомитися з новітніми науковими та практичними досягненнями в сфері боротьби зі злочинністю і окремими її видами;

 • створення оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу;

 • закріплення на семінарських заняттях знань про злочинність та закономірностях боротьби з нею.

При вивченні курсу необхідно врахувати методичне та факторологічне застаріння значної частини учбової та наукової літератури по кримінології. Разом з тим, не потрібно безпідставно заперечувати всю кримінологічну спадщину і досвід боротьби зі злочинністю соціалістичного розвитку України.

Досягнення вітчизняної наукової думки та практики боротьби зі злочинністю, пройдене випробування часом, повинні бути відділені від зовнішніх ідеологічних догм.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • поняття, предмет, методи, систему, історію розвитку та сучасний стан кримінології;

 • поняття злочинності, її види та основні характеристики;

 • кримінологічне вчення про особу злочинця;

 • проблеми кримінальної віктимології та суїциду;

 • поняття причин і умов злочинності, як соціального явища;

 • поняття профілактики злочинів і її значення у боротьбі зі злочинністю;

 • кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю;

- кримінологічну характеристику окремих видів злочинів та шляхи їх попередження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- характеризувати предмет кримінології та відрізняти його від інших галузей права;

- визначати основні кількісні та якісні показники злочинності;

- розмежовувати причини та умови злочинності;

 • характеризувати різні підходи до кримінологічних вчень про особу злочинця;

 • розрізняти профілактику злочинів, кримінологічне прогнозування та боротьбу зі злочинністю;

 • користуватися статистичною інформацією, яка відображає стан злочинності;

 • давати кримінологічну характеристику різних видів злочину та шляхів їх попередження.

 1. Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1 .

Тема 1. Поняття, предмет, методи, система, історія розвитку та сучасний стан кримінології.

Кримінологія як специфічна соціально – правова наука. Обставини, що обумовили її виникнення. Поняття сучасної кримінології. Предмет кримінології.

Завдання кримінології в світі положень Конституції України. Функції кримінології. Система кримінології, її поділ на загальну і особливу частину. Напрями (під структури) розвитку сучасної кримінології.

Взаємодія кримінології з юридичними науками, статистикою, психологією, педагогікою та іншими науками.

Метод опитування в кримінології і його види. Документальний метод. Види письмових джерел. Метод спостереження і його види. Метод експертних оцінок. Метод експерименту, його особливості в кримінології. Соціометрія і тестування в кримінології.

Історія кримінологічної науки. Її виникнення і розвиток. Класичний, антропологічний і соціологічний напрямки розвитку кримінального права і кримінології.

Кримінологічні теорії соціальної дезорганізації, диференціального зв’язку, небезпечного стану людини.

Кримінологічні теорії сьогодення : концепція стратифікації, інтеракціонізм, стигматизація, економічна теорія, теорія кримінально-статистичного регулювання.

Кримінологія в Україні. Видатні українські криміналісти О.Ф. Кістенівський, Л.С. Білогрицький, М.П. Чубинський. Розвиток кримінологічної науки в Україні в 20-ті роки 20 століття. Кабінети по вивченню злочинності і злочинця. Ліквідація кримінологічних досліджень у 30-50 роках. Відродження кримінології. Кримінологічні заклади і видатні вчені-кримінологи у сучасній Україні. Актуальні кримінологічні проблеми сьогодення. Кримінологічна характеристика і класифікація злочинів. Підстави класифікації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.