Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Загальна метод.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
738.82 Кб
Скачать

Порядок роботи з приладом

 1. При проведенні вимірювань відкривають верхню камеру (12) (рис. 4), промивають і насухо витирають площини камер, які торкаються.

 2. Крапельницею наносять на поверхню вимірювальної призми (9) одну-дві краплі досліджуваного розчину.

 3. Верхню камеру (12) плавно закривають.

 4. Дивляться в окуляр (16). Переміщенням рукоятки (15) вводять в поле зору границю світлотіні.

 5. Переміщуючи освітлювач (10), добиваються найбільшої контрастності поля зору, потім поворотом рукоятки (7) добиваються чіткої границі між чорним і білим полями.

 6. Зміщують візирну лінію з границею світлотіні і знімають значення показника заломлення досліджуваної рідини по шкалі зліва.

Порядок виконання роботи

 1. Визначити показники заломлення різного роду рідин, які додаються до приладу. Дані занести в таблицю 1.

 2. Визначити показники заломлення n розчину NaCl різних концентрацій. Дані занести в таблицю 2.

 3. Побудувати графік залежності показника заломлення розчину NaCl від його концентрації.

 4. Визначити невідому концентрацію розчину NaCl, використовуючи побудований графік рефрактометра.

Таблиця 1

Назва рідини

Дистильована

вода

Спирт

Гліцерин

Абсолютний показник заломлення

Таблиця 2

Концентрація розчину

Абсолютний показник

заломлення

Контрольні питання

 1. Дайте визначення кута падіння, відбиття, заломлення.

 2. Сформулюйте і запишіть закони відбиття і заломлення світла. Зробіть пояснювальний рисунок.

 3. Дайте визначення відносного показника заломлення речовини.

 4. Дайте визначення абсолютного показника заломлення речовини.

 5. При якій умові спостерігається явище повного внутрішнього відбивання?

 6. Опишіть явище повного внутрішнього відбивання.

 7. Дайте визначення граничного кута повного внутрішнього відбивання. Відповідь поясніть рисунком.

 8. На якому явищі оптики оснований принцип дії рефрактометра?

 9. Накресліть оптичну схему рефрактометра.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.