Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
651.26 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Зареєстровано навчально-методичним управлінням Національного університету «Львівська політехніка», реєстраційний №____ від ___.____2011 р.

Податкова система конспект лекцій

для студентів спеціальностей 6.030508 “Фінанси і кредит”

денної та заочної форми навчання

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів,

протокол №1 від 25 серпня 2011 р.

Львів – 2011

Податкова система: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання / Укл: С.В. Паранчук, О.С. Червінська, . – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 39 с.

Рекомендується для студентів спеціальностей 6.030508 “Фінанси і кредит” денної та заочної форми навчання, аспірантам, викладачам, а також працівникам фінансових служб підприємств.

Укладачі:

Паранчук С.В. - д.е.н., професор,

Червінська О.С. - к. е. н., доцент,

Відповідальний за випуск: к.е.н., доц. Червінська О.С.

Рецензенти:

д.е.н., професор Чухрай Н.І.,

к.е.н., професор Партин Г.О.,

Конспект лекцій обговорено, схвалено та рекомендовано до відкритого друку на засіданні кафедри фінансів, протокол № 1 від 25 серпня 2011 р. Заст. завідувача кафедри фінансів,

к. е. н., доцент П.А. Гориславець

Конспект лекцій обговорено, схвалено та рекомендовано до відкритого друку Науково-методичною радою Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 1 від 25 серпня 2011 р.

Секретар

Науково-методичної ради ІНЕМ Н.Б. Ярошевич

ЗМІСТ

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування

1.1. Поняття і функції податків

1.2. Загальні засади встановлення податків

1.3. Класифікація податків

Тема 2. Податок на додану вартість

2.1. Платники податку

2.2 Об’єкт оподаткування

2.3. Дата виникнення податкових зобов’язань

2.4 Розміри ставок податку

2.5. Податковий кредит

2.6 Податкове зобов’язання по ПДВ платника податку

2.7 Податкова накладна

2.8 Звітні (податкові) періоди

Тема 3. Акцизний податок

3.1 Платники податку

3.2. Об’єкти оподаткування

3.3. База оподаткування

3.4 Підакцизні товари та ставки податку

3.5 Дата виникнення податкових зобов’язань

3.6 Порядок і строки сплати податку

3.7 Складення та подання декларації з акцизного податку

3.8 Особливості оподаткування алкогольних напоїв

3.9 Акцизні склади. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Тема 4. МИТО

4.1 Платники мита

4.2. Об’єкт оподаткування мита

4.3 види мита

Тема 5. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

5.1. Платники податку

5.2. Об’єкт оподаткування

5.3 Склад витрат та порядок їх визнання

5.4 Об’єкти амортизації

5.5 Ставки податку

ТЕМА 6. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

6.1 Платники податку

6.2 Об’єкт оподаткування

6.3 Податкова знижка

6.4 Ставки податку

6.5 Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету

6.6 Перерахунок податку та податкові соціальні пільги

Тема 7. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

7.1. Сутність застосування спрощеної системи оподаткування.

7.2. Сплата єдиного податку юридичними особами. Умови переходу на сплату єдиного податку. База оподаткування єдиним податком. Ставки єдиного податку. Порядок ведення обліку доходів і витрат.

7.3. Сплата єдиного податку приватними підприємцями – фізичними особами.

Умови переходу на сплату єдиного податку для фізичних осіб. Ставки єдиного податку для фізичних осіб. Порядок ведення книг обліку доходів і витрат за формою № 10.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]