Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРА...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
285.7 Кб
Скачать

Пашка П.В.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

4.1. Переміщення через митний кордон україни товарів та інших предметів

Переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів (далі — переміщення) — це ввезення на митну територію Украї­ни, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та інших предметів у будь-який спосіб, включаючи використан­ня з цією метою трубопровідного транспорту та ліній електропередачі.

Переміщення через митний кордон України товарів та інших пред­метів здійснюється в місцях розташування митниць.

Товари переміщуються під митним контролем з митниці відправ­лення у митницю призначення шляхом їх перевезення залізничним, автомобільним, повітряним, річковим і морським транспортом.

Як правило, товари переміщуються між митницями під митним забезпеченням в упаковці, транспортних засобах чи контейнерах, ви­готовлених та обладнаних таким чином, щоб товари не могли бути вилученими.

Для здійснення контролю за доставкою товарів, що переміщують­ся через митний кордон, використовуються вантажна митна деклара­ція та провізна відомість.

4.1.1. Переміщення через митний кордон України транспортних засобів

Порядок митного оформлення транспортних засобів регламентуєть­ся законодавством України.

Транспортні засоби повинні зупинятись у місці розташування мит­ниці для здійснення митного контролю та оформлення. Правила митно­го оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, регламентуються наказом ДМСУ від 26.06.99 № 393, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 29.07.99 за 516/3809. Згідно з цим наказом переміщення легкових транспортних засобів в Україну на постійно здійснюється за схемами, показаними в табл. 4.1, 4.2.

Таблиця 4.1. Транспортні засоби, що ввозяться громадянами-резидентами

Митниця на кордоні

Митниця за постійним чи тимчасовим проживанням

Органи ДАІ

Митний огляд:

Митне оформлення:

Митний огляд:

Митне оформлення:

Реєстрація:

1) перевірка наявності документів;

2) перевірка

відповідності

номерів вузлів та агрегатів;

3) перевірка

стану і комплектації

транспортного

засобу (номерного вузла

чи агрегату)

1) оформлення

декларації

МД-7 на трансп. засіб;

2) передача інформації

за оформленою МД-7 до ЦБД

1) перевірка наявності усіх документів, потрібних для митного оформлення транспортного засобу;

2) перевірка відповідності номерів вузлів чи агрегатів;

3) оперативний запит до ЦБД за номером МД-7;

4) за відсутності

зауважень поставлення на всіх документах штам­па "Під митним контролем"-

1) нарахування податків та зборів за транспортний засіб;

2) виписування посвідчення (форма МД-6) на право реєстрації в органах ДАІ (або в інших установах залежно від призначення ТЗ);

3) здійснення відміток у ЦБД

("Доставлено")

1) Реєстрація

транспортного

засобу;

2) нарахувань зборів;

3) видача державних

Номерних знаків

Таблиця 4.2. Транспортні засоби, номерні вузли та агрегати, що ввозять­ся з метою відчуження громадянами-нерезидентами

Митниця на кордоні

Митниця за місцем проживания

Митний огляд:

Митне оформ­лення:

Митний огляд:

Митне оформлення:

1) перевірка на­явності докумен­тів;

2) перевірка від­повідності номе­рів вузлів та агре­гатів;

3) перевірка стану і комплек­тації транспорт­ного засобу (но­мерного вузла чи агрегату)

1)оформлення декларації на транспортний за­сіб (вузол чи аг­регат);

2) передача інфор­мації за оформ­леною МД-7 до ЦБД;

3)нарахування та стягнення по­датків та зборів за ввезення транспортного за­собу (вузла чи аг­регату)

1) перевірка наявності документів, потрібних для митного оформлен­ня транспортного засо­бу (номерного вузла чи агрегату);

2) перевірка відповід­ності номерів вузлів чи агрегатів;

3) робиться оператив­ний запит до ЦБД за номером МД-7;

4) за відсутності за­уважень проставля­ється на всіх докумен­тах штамп "Під мит­ним контролем"

1) перевірка пра­вильності нараху­вання податків

та зборів;

2) виписка посвід­чення (форма МД06) на право реєстрації в орга­нах ДАІ (або в ін­ших залежно від призначення);

3) ставляться відмітки в елек­тронній копії МД-7, що міститься в ЦБД "Доставлено"

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.