Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
адмін процес РКР.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
59.34 Кб
Скачать
  1. Адміністративно-процесуальна діяльність як форма діяльності виконавчої влади, її поняття, сутність та ознаки.

Ця діяльність, яка має назву «юрисдикція», є характерною і для адміністративного процесу. Тому частину проваджень у структурі адміністративного процесу слід охарактеризувати як адміністративно-юрисдикційні. До них належать: провадження по скаргах грома­дян; дисциплінарне провадження; провадження по застосуванню заходів адміністративного попередження та припинення; проваджен­ня в справах про адміністративні правопорушення.

днією особливістю адміністративної юрисдикції є різно­манітність органів її здійснення. Це обумовлено перш за все можливістю інстанційного оскарження дій і рішень органів та посадових осіб, що порушують права громадян. Інакше кажучи, будь-який вищий віднос­но них орган повинен розтягнути таке звернення та прийняти по ньо­му відповідне рішення. З іншого боку, особливості правопорушень, що вчиняються в різних галузях управління, обумовлюють наявність знач­ного числа органів (посадових осіб), уповноважених розглядати їх та вирішувати по суті. У переважній більшості випадків розгляд справ про адміністративні правопорушення покладено законодавцем на органи, основним завданням яких поряд з виконанням юрисдикційних є здій­снення виконавчо-розпорядчих функцій в різних галузях державного управління. Разом з тим адміністративно-юрисдикційні функції здійс­нюються і органами, спеціально створеними для розгляду справ про адміністративні правопорушення, — адміністративними комісіями при виконкомах районних, міських, районних у містах рад.

Особливе місце у системі адміністративно-юрисдикційних орга­нів посідають суди. При цьому слід мати на увазі, що адміністратив­не судочинство в справах про адміністративні правопорушення ви­ступає як різновид звичайного правосуддя і його не можна розгля­дати як форму управлінської діяльності, оскільки суд не є органом управління. В противному разі ігнорується принцип розділу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Застосовуючи заходи адмініст­ративного стягнення за адміністративні правопорушення, суддя здійснює не виконавчо-розпорядчу діяльність, а функції правосуд­дя. Розгляд адміністративного делікту протікає у відповідній про­цесуальній формі та ґрунтується на закріплених у законі принципах правосуддя. Як правосуддя по адміністративних справах слід розглядати і діяльність суду по вирішенню скарг громадян на неправомірні дії чи бездіяльність органів та посадових осіб, що порушили права громадян. Ураховуючи викладене, правосуддя по адміністративних справах слід розглядати як інститут адміністративної юстиції.

  1. Поняття та види дозволів.

Серед дозвільних проваджень доцільно виділити провадження щодо видачі дозволів (у тому числі узгодження) на заняття певною діяльністю. До них, зокрема, належать:    - видача свідчень про право на заняття нотаріальною діяльністю;    - дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;    - дозвіл на вивіз з території України документів Національного архівного фонду з метою тимчасового їхнього експонування або реставрації;    - дозвіл на виконання міжнародних польотів цивільних повітряних суден в аеропорти України або з аеропортів України;    - дозвіл на проведення підривних робіт і виготовлення непромислових вибухових речовин на місцях;    - дозвіл на право управління транспортними засобами і видача свідоцтв про право управління цими засобами;    - дозвіл на діяльність інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;    - дозвіл на діяльність з випуску й обороту цінних паперів;    - узгодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог забезпечення безпеки дорожнього руху;    - узгодження технічних умов щодо розробки нової автомобільної техніки, а також технічних засобів, що використовуються для обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;    - узгодження лімітів на використання природних ресурсів загальнодержавного значення;    - затвердження технічних умов, технологічних інструкцій і рецептур виробництва спирту етилового, горілки, лікеро-горілчаних виробів, що є обов'язковими для підприємств усіх форм власності, які виготовляють зазначену продукцію;    - дозвіл щодо надання в користування мисливських угідь;    - організація промислового видобутку риби, інших водних живих ресурсів, а також аматорського і спортивного рибальства.    Можна також виділити значне число проваджень, пов'язаних з видачею ліцензій на певний вид діяльності. Це, наприклад, ліцензії на:    - пошук (розвідку) і експлуатацію родовищ корисних копалин;     - провадження, ремонт і реалізацію спортивної, мисливської вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру більше 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/сек; створення і утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;     - виготовлення й оптову реалізацію лікарських коштів;     - виготовлення і реалізацію особливо небезпечних хімічних засобів відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;     - видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів;     - оптову та роздрібну торгівлю спиртом етиловим, алкогольними напоями і тютюновими виробами;    - ветеринарну практику;    - медичну практику;     - юридичну практику;     - судово-експертну діяльність;     - страхову діяльність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.