Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аварії на залізницях.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
37.12 Кб
Скачать

15

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра інженерно-технічних дисциплін

Реферат

на тему:Аварії на залізницях та медична допомога

Студент V курсу, IV групи

Факультету економіки, менеджменту та права

Сівоздрав Анатолій Анатолійович

Керівник:

професор Пострєлко Валентин Михайлович

Київ 2012

План

Вступ………………………………………………………………………………….3

1. Причини аварій на залізниці та заходи для їх уникнення……………………...4

2. Єдина держав­на система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техно­генного і природного характеру і її роль у зменшенні аварій на залізницях………………………………………………………………………….....9

3. Особливості надання медичної допомоги особам, які постраждали в аваріях на залізницях………………………………………………………………………..11

Висновки та пропозиції …………………………………………………………... 14

Використана література……………………………………………………………15

ВСТУП

Необхідність транспорту в наш час не викликає жодного сумніву. Транспортні засоби мають великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність і комфорт для людей. Розвиток транспорту, підвищення його ролі у житті людей супроводжується не тільки позитивним ефектом, а й негативними наслідками, зокрема, високим рівнем аварійності транспортних заходів та дорожньо-транс­портних пригод (ДТП).

Будь-який транспортний засіб — це джерело підвищеної небезпеки. Людина, що скористалась послугами транспортного засобу, знаходиться в зоні підвищеної небезпеки. Це зумовлюється можливістю ДТП, катастрофами та аваріями поїздів, літаків, морських та річкових транспортних засобів, травмами при посадці чи виході з транспортних засобів або під час їх руху.

Залізничний транспорт є основною ланкою транспортної системи України. Він обслуговує як виробничі, так і побутові потреби суспільства. За обсягом вантажних перевезень залізничний транспорт посідає перше місце серед інших видів транспорту, по обсягу перевезень пасажирів друге місце після автомобільного транспорту.

На шляху проходження, як правило, раптово, відбуваються аварії. Залізнична аварія - це аварія, що призвела за собою пошкодження однієї або декількох одиниць рухомого складу залізниць до ступеня капітального ремонту і (або) загибелі людей, заподіяння потерпілим тілесних ушкоджень різної тяжкості.

Безперервне зростання перевезень, здійснюваних залізницями, призводить до збільшення інтенсивності руху поїздів, підвищення їх маси і швидкостей руху. Як наслідок відбувається збільшення протяжності гальмівних шляхів, зростає небезпека аварій і наїзду рухомого складу на людей.

Метою даної роботи є вивчення основних причин аварій на залізниці, ліквідації наслідків аварій і заходів з попередження аварій.

1. Причини аварій на залізниці та заходи для їх уникнення.

Постійну небезпеку становить система електропостачання, можливість аварій, зіткнення, отримання травм під час посадки або висадки. Крім цього за­лізничними коліями перевозяться небезпечні вантажі: від палива та на­фтопродуктів до радіоактивних відходів та вибухових речовин.

Найбільшу небезпеку для пасажирів становлять пожежі у вагонах. Зумовлюєть­ся це тим, що у вагонах (замкненому просторі) завжди перебуває велика кількість людей. Температура в осередку пожежі дуже швидко підвищується з утворенням токсичних продуктів горіння. Особливо небезпечними є пожежі в нічний час на великих перегонах, коли пасажири сплять.

Причини аварій

До аварій відносяться:

зіткнення пасажирських поїздів з іншими поїздами або рухомим складом, сходи рухомого складу в пасажирських поїздах на перегонах і станціях, що не мають наслідків, але в результаті яких пошкоджені локомотиви або вагони відповідно в обсягах ремонту ТР-2 і деповського чи більш складних ремонтів;

зіткнення вантажних потягів з іншими вантажними поїздами або рухомим складом, сходи рухомого складу у вантажних поїздах на перегонах і станціях, що не мають наслідків, але в результаті яких допущено пошкодження локомотивів або вагонів в обсязі капітального ремонту;

зіткнення і сходи рухомого складу при маневрах, екіпіровці і інших пересуваннях, в результаті яких загинули або отримали тяжкі тілесні ушкодження люди, або пошкоджені локомотиви, або вагони до ступеня виключення їх з інвентарю.

Катастрофи поїздів на залізницях найчастіше обумовлені наступними причинами недотримання правил техніки безпеки:

Порушеннями при переведенні стрілок, несправними гальмами, засипання машиніста локомотива, помилковим сприйняттям їм сигналів, неузгодженістю дій з керівниками маневрових робіт.

Незадовільним станом шляхів, зломом рейок, порушенням технології ремонту шляхів.

Вибухами в поїздах або цистернах.

Вибухами поряд з поїздом.

Пожежами в поїзді.

Зіткнення поїзда на переїзді з автотранспортної технікою.

Ліквідація аварій

Краху і аварії на залізницях поряд зі створенням загрози здоров'ю і життю людей, нанесенням значного матеріального збитку від пошкодження або втрати технічних засобів транспорту, є також причиною перерви руху поїздів, що дезорганізує експлуатаційну роботу.

При аварійних ситуаціях виникає необхідність своєчасно надати медичну допомогу потерпілим (якщо такі є), ліквідувати осередки екологічної небезпеки, швидше відкрити рух поїздів або відновити виробництво маневрової роботи. Ці завдання покликані вирішувати аварійно-рятувальні та відновлювальні засоби, функції яких на залізницях виконують спеціалізовані формування:

- Відбудовні поїзди;

- Аварійно-польові команди (АПК);

- Аварійно-відбудовні летючки контактної мережі, зв'язку і СЦБ;

- Пожежні поїзди для гасіння пожеж на об'єктах, рухомому складі та надання допомоги в надзвичайних ситуаціях;

- Формування підприємств залізничного транспорту для надання допомоги відбудовних поїздів;

- Медичні бригади на базі центральних, дорожніх і Відділкова лікарень для надання допомоги постраждалим.

У випадках, якщо наслідки аварії або катастрофи не можуть бути усунені силами і засобами залізниць, залучаються територіальні підсистеми Єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій (при поводженні з цим проханням начальника залізниці або відділення дороги до відповідних органів управління МНС Росії). При необхідності до цієї роботи залучаються аварійно-рятувальні засоби інших міністерств і відомств, а також медичних територіальних установ. Відбудовні і пожежні поїзди на залізницях мають спеціально обладнаний рухомий склад, відповідне обладнання, механізми та спорядження, а також прикріплений до них штат працівників. Розташовуються ці поїзди на великих станціях, на яких є робочий локомотивний парк. Шляхи стоянок таких поїздів на станціях їхньої дислокації повинні мати двосторонні виходи. Порядок формування, обслуговування, утримання і використання названих формувань регламентується відповідними положеннями та інструкціями.

Службове розслідування катастроф і аварій очолює на місці начальник залізниці. Про катастрофах і аваріях начальник залізниці зобов'язаний особисто доповідати Міністру шляхів сполучення.

Про випадки травмування пасажирів при катастрофі начальник залізниці доповідає в Департамент пасажирських повідомлень МПС прізвища потерпілих, місця їх проживання та вжиті заходи по наданню їм необхідної допомоги.

На місці катастрофи або аварії:

вилучаються швидкостемірній стрічка локомотива, натурний лист поїзда, довідка форми ВУ-45 про забезпечення поїзда гальмами, попередження про обмеження швидкості руху і бортовий журнал локомотива;

складається схема руйнування шляху і розташування рухомого складу, слідів сходження його з рейок із прив'язкою до кілометра і пікетів початку сходу і місця зупинки локомотива та окремих груп вагонів;

проводиться фотографування загального виду наслідків краху або аварії, пошкодженого шляху, рухомого складу, виявлених на шляху сторонніх предметів, зламаних деталей, неправильно завантажених вагонів, перекритих кінцевих кранів, положення органів керування локомотива та ін;

складаються акти огляду місця сходу, технічного стану рухомого складу, колії, пристроїв СЦБ, зв'язку та інших пристроїв, що мають значення при встановленні причин катастрофи або аварії (зазначені акти підписуються керівниками підприємств залізниці, першими прибули на місце події);

беруться письмові (у необхідних випадках на магнітофон) пояснення від осіб, причетних до події, а також від інших працівників відомості, які можуть бути корисні для встановлення причин катастрофи або аварії;

фіксуються погодні умови в момент катастрофи (аварії).

Відповідальність за проведення зазначеної роботи несе головний ревізор відділення дороги з безпеки руху поїздів.

Завдання кожного працюючого на підприємстві - знати основні правила поведінки при аваріях, вміти діяти в ситуації при цьому обстановці. Приміром, існують певні правила і послідовність відключення електроенергії, зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів та апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій згідно з технологічним процесом і технікою безпеки, порушення яких можуть посилити і ускладнити обстановку.

На кожному підприємстві розробляється план ліквідації можливих аварій. Організується підготовка робітників і службовців до роботи при аварійних ситуаціях, передбачається необхідний резерв сил та засобів для їх ліквідації. Необхідно утримувати в постійній готовності системи і засоби оповіщення, мати на робочих місцях необхідну кількість засобів індивідуального захисту.

При аварійних ситуаціях важливим завданням є своєчасне оповіщення про це персоналу підприємства та населення житлового селища, прилеглого до даного підприємства.

Кожен робітник і службовець об'єкта при аварійній ситуації повинен вміло скористатися наявними засобами оповіщення та викликати пожежну команду.

Дотримання правил безпеки як пасажирами і машиністами, так і пішоходами значно зменшує ризик потрапляння в надзвичайні ситуації, а саме:

• при русі вздовж залізничної колії не дозволяється підходити ближче ніж на 5м до крайньої рейки;

• на електрифікованих ділянках залізничної колії не підніматися на опори, а також не торкатися спуску, який відходить від опори до рейок, а також дротів, які лежать на землі;

• залізничні колії можна переходити тільки у встановлених місцях (по пішох­ідних містках, переходах тощо); перед переходом колій необхідно впевнитись у відсутності потяга або локомотива і тільки після цього здійснювати перехід;

Найбільш ефективний засіб зменшення шкоди та збитків, яких заз­нають суспільство, держава і кожна окрема особа в результаті надзви­чайних ситуацій на залізничному транспорті, — запобігати їх виникненню, а в разі виникнення виконувати заходи, адекватні ситуації, що склалася.

Основними причинами пожеж та вибухів на залізничному транспорті є необережне поводження з вогнем, іскри локомотивів, печей вагонів - теплушок, котлів опалення пасажирських вагонів, а також технічні несправності. На цю групу причин припадає понад 60% всієї кількості пожеж і вибухів. Приблизно по 10% припадає на порушення державних стандартів і правил вантаження (викликають самозаймання, тертя пакувальної дроту і т.п.), на потрапляння невстановленого джерела запалювання всередину вагонів і контейнерів або на відкритий рухомий склад. Далі за ступенем убування йдуть несправність електрообладнання, недогляд за приладами опалення та їх несправність, аварії і катастрофи, іскри електрозварювання та інші причини.

Слід зазначити, що найбільша кількість пожеж виникає на рухомому складі (приблизно 80% загальної кількості пожеж на залізничному транспорті). Це викликає необхідність розробки більш ефективних заходів щодо попередження пожеж у вантажних і пасажирських вагонах, а також на локомотивах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.