Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Історія_казначейства.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ

Заборонено

УДК 336.74

Булгакова С.О., Колодій О.Т.

Історія казначейської справи: Навч. посіб. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002.-137 с.

У посібнику розглянуті питання зародження та становлення державного казначейства на різних історичних етапах розвитку української держави.

Посібник складається з семи розділів і виконаний на основі опанування й аналізу широкого кола історичних та фінансових документів. Для кращого засвоєння навчального матеріалу після кожного розділу надано перелік питань для самоконтролю та завдання для самопідготовки.

Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів вищих закладів освіти.

Рецензенти: Ю.А. Горбань, д-р істор. наук, проф. (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка) В.М. Опарін, канд. екон. наук, проф. (Київ. нац. екон. ун-т)

Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний

посібник для вищих закладів освіти (Лист№ 14/18.2-1096 від 13.07.2001 р.)

966-629-032-4

) С.О. Булгакова, О.Г. Колодій,

2002. ) Київський національний

торговельно-економічний

університет, 2002.

ЗМІСТ

Вступ

5 5 17

26

V Тема 1. Зародження скарбниці

1.1, Витоки зародження державних скарбниць

1.2. Історія виникнення грошей

Тема 2. Державна казна в період становлення Київської

Русі

38

45 45

 1. Державна влада в Київській Русі 26

 2. Державна казна великокнязівського двору 28

 3. Гроші Київської Русі

Тема 3. Скарб та фінанси в Запорізькій Січі

 1. Державне управління в Запорізькій Січі

 2. Господарство Запорізької Січі 47

 3. Військова скарбниця Запорізької Січі 49

Тема 4. Державний скарб за часів Гетьманщини 57

 1. Утворення Української Гетьманської держави 57

 2. Економічне становище за часів Гетьманщини 58

 3. Державна скарбниця в козацькій державі 60

Тема 5. Становлення та розвиток казначейської системи

Росії 68

5.7. Казенний приказ — урядовий орган у Російській

державі 68

< 5.2. Управління фінансами за часів Петра 1 71

- 5.3. Казенні палати — губернські фінансові органи 79

 1. Департамент державного казначейства Росії 83

 2. Бюджетна реформа 60-х років XIX ст 91

 3. Розвиток Державного казначейства в кінці XIX ст 96

105

105 110

114

Тема 6. Становлення та розвиток Державного казначейства України

6. 1. Передумови й основні етапи створення Державного

казначейства України

/ 6.2. Функції казначейства

4 6.3. Організаційна структура Державного казначейства України

Тема 7. Розвиток казначейства в зарубіжних країнах 119

6 7.1. Сутність казначейства 119

122 134

7.2. Структура і роль казначейства 120

Список літератури

і 7.3. Діяльність казначейств зарубіжних країн

Тема 1. Зародження скарбниці

Вступ

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу "Історія казначейства" для вищих закладів освіти з спеціальності "Фінанси".

Предметом курсу "Історія казначейства" є дослідження етапів становлення державної казни, джерел її наповнення, напрямків використання та створення державного казначейства в історичному аспекті.

Автори намагалися дати цілісне уявлення про політичні, соціально-економічні передумови виникнення державної скарбниці, розкриті основні етапи розвитку державного казначейства, характерні особливості, цілі, завдання, напрями діяльності, визначити місце і роль казначейства у системі фінансових інститутів.

Вивчаючи конкретні історичні етапи розвитку державної казни, можна краще зрозуміти сучасні проблеми розвитку казначейства України. У посібнику не лише у хронологічному порядку викладено фактичний матеріал, а й наведено аналіз суспільно-економічних явищ, розглянуто їхні позитивні й негативні характеристики.

Особливу увагу приділено сутності зародження скарбниці; розвитку державної казни в період становлення Київської Русі; формуванню казни царської Росії, скарбниці та фінансів у Запорізькій Січі; становленню та розвитку Державного казначейства України; досвіду казначейств у зарубіжних країнах.

Це перше навчальне видання, яке розглядає історичні та економічні передумови виникнення й розвитку казначейства в Україні.

Навчальний посібник буде корисним для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів.

Основні терміни скарб, скарбниця, торгівля, держава, власність, податки, і поняття: податкова система, чиновницький апарат, верховна влада,

монета, кодекс Хаммурапі,

гроші, товарні гроші,

казначейські білети

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.