Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

історія укр.культури .питання на екзамен

.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
46.08 Кб
Скачать

1.Походження культури. Процес культурогенезу на теренах України.

2.Становлення культури як один із аспектів становлення людини та суспільного способу життя. Антропогенез на території України.

3.Складові української культури. Українське мистецтво як квінтесенція художньої культури.

4.Український народ – автохтонне населення України.

5.Культура пізньопалеолітичного населення України. Спосіб життя, поселення, житла.

6.Культура неолітичного населення України. Неолітична революція. Побут, духовна культура та мистецтво.

7.Матеріальна культура землеробів та скотарів. Розвиток мистецтва та монументальної скульптури бронзової доби.

8.Культура скіфо-сарматського часу.

9.Мова, писемність, освіта, наукові знання, образотворче мистецтво населення античних держав Північного Причорномор’я.

10.Витоки давньослов’янської культури.

11.Етнокультурні риси «українського» середньовіччя.

12.Писемність та освіта. Літописання. Релігія і церква. Наукові знання.

13.Архітектура; дерев’яна і кам’яна.

14.Монументальне мистецтво, іконопис, книжкова мініатюра.

15.Прикладне мистецтво: церковне і народне. Житло та одяг.

16.Культура неслов’янських народів: печеніги, торки, половці.

17.Виникнення і розвиток української мови.

18.Осередки культури до середини ХV ст. освіта, книго писання, архітектура і будівництво, образотворче мистецтво, література.

19.Освіта і книго писання, початок друкарства.

20.Архітектура та будівництво.

21.Монументальне малярство, іконопис, література.

22.Зародки театру, музика.

23.Реформаційний рух, братства та їхні школи. Острозька та Києво-Могилянська академії.

24.Книгописання, друкарство, архітектура.

25.Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.

26.Театр, музика, наукові знання.

27.Реформація церкви та освіти.

28.Розвиток і поширення друкарської справи.

29.Українська барокова література.

30.Українське бароко в архітектурі, образотворчому мистецтві, граверстві.

31.Передумови формування українського театру. Музичне життя України.

32.Малярство монументальне та станкове. Становлення світського живопису та портрету.

33.Міська культура. Шкільний та ярмарковий театр. Вертеп.

34.Архітектура кам’яна та дерев’яна

35.Декоративно-ужиткове мистецтво.

36.Особливості розвитку української культури в умовах російсько-австрійської експансії. Формування української національної свідомості.

37.Архітектура та образотворче мистецтво.

38.Громадсько-просвітницька діяльність українських товариств.

39.Нова українська література, драматургія, поезія.

40.Формування національної композиторської школи.

41.Діяльність мистецьких об’єднань.

42.Декоративно-прикладне мистецтво.

43.Особливості розвитку української культури на початку ХХ ст. Освітній, науковий і технічний рівень в Україні на початку новітньої доби.

44.Неоромантична. Гуманістична концепція особистості в українській літературі.

45.Творчі здобутки корифеїв українського театру.

46.Модернізм в архітектурі.

47.Скульптура та малярство.

48.Образотворче мистецтво і граверство у роки національно-визвольної революції 1917-1920 рр..

49.Розвиток музичної культури.

50.Розвиток красного письменства.

51.Українське національно-культурне відродження 20-х рр..

52.Національна культура в умовах панування радянської ідеології 30 – 50-х рр..

53.Соцреалізм як візитка тоталітарної культури.

54.Літературне життя, архітектура, театр. Кінематограф першої пол.. ХХ ст..

55.Поезія, література, музика другої пол.. ХХ ст.. Стильові пошуки в образотворчому мистецтві.

56.Релігія і церква в Україні.

57.Образотворче мистецтво 1-ї пол.. ХХ ст..

58.Живопис 2-ї пол.. ХХ ст..

59.Наростання кризових явищ в культурі глобалізованого світу.

60.Зростання соціально-прагматичного вектору розвитку європейської культури ХІХ – ХХ ст..

61.Художній світ техногенної цивілізації. Естетика модернізму

62.Постмодерністська модель світу в українській та світовій інтерпритаціях.

63.Постмодернізм як плюралізм стильових напрямків в українському мистецтві.

64.Характерні риси українського постмодерну та їх прояви в українській культурі.

65.Експансія американської «маскультури». Проблема культурного відчуження: поляризація відношень «елітна культура – народна культура»

66.Нове національно-культурне відродження в добу становлення незалежної України.

67.Шляхи та форми впливу інших культур на українську культуру.

68.Естетика модернізму.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.