Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторные работы МСО.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Лабораторна робота №11

Тема: " Метод сполученого градієнта Флетчера-Рівса"

(2 Години)

Ціль роботи: вивчення метода сполученого градієнта Флетчера–Рівса для знаходження мінімуму функції декількох змінних.

Теоретичні відомості:

Спряженість і сполучені напрямки.

Квадратична цільова функція n незалежних змінних, що має мінімум (позитивно визначена матриця Гесе), може бути мінімізована за n кроків (або менш), якщо ці кроки роблять у сполучених напрямках.

Система n лінійно-незалежних напрямків пошуку називається сполученої стосовно деякої позитивно певній (квадратної) матриці Q , якщо

.

Розглянемо квадратичну апроксимацію цільової функції f(x) – розкладання в ряд Тейлора, відкинувши всі члени розкладання третього порядку й вище

,

де

f(x) - апроксимуюча функція змінної x у крапці ;

;

- одиничний вектор у напрямку .

.

При визначенні крапки функція f(x) може бути мінімізована шляхом обчислення з рівняння

.

,

тоді

.

Після визначення крапки повинне бути обране новий сполучений напрямок пошуку.

Метод сполученого градієнта Флетчера-Рівса.

У методі сполученого градієнта Флетчера-Рівса будується послідовність напрямків пошуку S, що є лінійними комбінаціями

 1. - , поточного напрямку найшвидшого спуска;

 2. , попередніх напрямків пошуку.

,

.

Вагові коефіцієнти вибираються таким чином, щоб напрямок був Н-Сполучений з усіма побудованими раніше напрямками пошуку. Тоді, з огляду на спряженість напрямків, виходить, що для обчислення нового напрямку пошуку в крапці використовуються значення тільки поточного й попереднього градієнтів. Всі вагові множники, що передують , а саме , виявляються нульовими. Загальна формула для напрямків пошуку виглядає в такий спосіб:

.

Алгоритм методу сполученого градієнта Флетчера-Рівса.

Вихідні дані: початкова крапка ; параметр закінчення .

 1. Обчислити в крапці

 1. На k -му кроці за допомогою методів одномірного пошуку в напрямку перебуває мінімум цільової функції f(x) ( по ) - визначається довжина кроку .

 2. Визначити крапку :

.

 1. Обчислити значення й .

 2. Обчислити напрямок :

.

6) Перевірити виконання нерівності

.

Якщо нерівність виконується, пошук кінчений, інакше, перейти до п.2.

Як критерій закінчення одномірного пошуку звичайно використовується умова:

Якщо f(x) - квадратична функція, для знаходження крапки мінімуму потрібно визначити ( n-1) напрямків, провести n пошуків уздовж прямій (при відсутності помилок округлення). Якщо f(x) - неквадратична функція, кількість напрямків і пошуків зростає.

Достоїнства:

1) Не потрібно оборотності матриці.

2) Невисокий рівень вимог до об'єму пам'яті ЕОМ дозволяє вирішувати задачі великої розмірності.

Недоліки:

Метод розроблений у припущенні про квадратичності цільової функції й відсутність помилок округлення при одномірному пошуку.

Порядок виконання роботи:

 1. Ознайомитися з теоретичними відомостями, щодо методу який розглядається;

 2. Вибрати варіант завдання, згідно списку студентів підгрупи у журналі;

 3. Написати програму в середовище Delphi, яка реалізує данні методи;

 4. За допомогою програми, виконати завдання, згідно варіанту;

 5. Зробити висновки.

Варіанти завдань:

Методом сполучених напрямків знайти мінімум функції F(x), якщо пошук починається із точки х0, =0,001.

1. F(x)=3x1 - 2x1x2+4x2 х0=[1,2].

2. F(x)=2x12 - 5x1x2+3x2 х0=[-2,1].

3.F(x)=3x12 + x22 - x1x2 x0=[-2,1].

4. F(x)=2x12 + 3x1x 2 -x22 x0=[-1,2].

5. F(x)=4x1 - x1x2+3x2 х0=[-1,3].

6. F(x)=2x12 - 2x1x2+x2 x0=[-2,-1].

7.F(x)=2x12 +2 x22 - 2x1x2 x0=[2,2].

8. F(x)=2x12 + 4x1x 2 - 2x22

9.F(x)=4x1 - 2x1x2-3x2

10. F(x)=2x 12 + 2x1x2+2x2

х0=[-2,1].

x0=[-2,1].

x0-[-1,2].

Зміст звіту:

 1. Титульний лист, згідно встановленого образка;

 2. Основні теоретичні відомості;

 3. Варіант завдання;

 4. Код програми, яка реалізує даний метод;

 5. Розв`язок з поясненнями;

 6. Висновок.

Контрольні питання:

 1. Яка система називається сполученою?

 2. Як вибираються напрямки пошуку в даному методі?

 3. Що таке матриця Гесе?

 4. Як розкласти функціє у ряд Тейлора?

 5. Опишіть алгоритм метода Флетчера-Рівса.

Лабораторна робота №12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]