Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабукр.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
548.35 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Одеський гідрометеорологічний інститут

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З курсу “гідрогеологія” (Физико - механічні властивості гірських порід) для студентів 3 курсу

Затвержено:

каф. гідроекології

та водних досліджень

протокол №

від “ “ ________1999 р.

Затверджено:

метод. комісія гідролог.

факультету

протокол №

від “ “ ________1999 р.

Затверджено:

метод. рада інституту

протокол №

від “ “ ___________1999р.

голова метод. ради

Борик С.А.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Одеський гідрометеорологічний інститут

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З КУРСУ “ГІДРОГЕОЛОГІЯ”

(Физико - механічні властивості гірських порід)

для студентів 3 курсу

Одеса 1999

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Одеський гідрометеорологічний інститут

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З КУРСУ “ГІДРОГЕОЛОГІЯ”

(Физико - механічні властивості гірських порід)

для студентів 3 курсу

Затверджено

методичною радою інституту

протокол №

від “ “ _________________1999 р.

Одеса 1999 р.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Гідрогеологія” (Физико - механічні властивості гірських порід).

Селезньова Л.В, ст.викл., Балан Г.К., ст.викл., Одеса, ОГМІ, 1999, 23 ст.

Укр. мова.

Спеціалізація: Гідрологія суші.

Методичні вказівки використовуються для студентів очної форми навчання.

Відповідальний: зав. кафедрою гідро екології та водних досліджень

Іваненко О.Г.

Методичні вказівки (МВ) присвячені визначенню властивостей гірських порід (фізичні і водяні) та вивченню їх фільтраційних особливостей

Зміст МВ.

1. Вступ

2. Завдання №1. Визначення гранулометричного складу гірських порід .

3.Завдання №2. Визначення фізичних властивостей гірських порід.

4.Завдання №3. Визначення коефіцієнта фільтрації гірських порід в трубці СПЕЦГЕо.

5. Завдання №4. Розрахунок коефіцієнта фільтрації за емпіричними формулами (по параметрам визначеним у лабораторних умовах).

Зміст МВ.

Лабораторні роботи з гідрогеології містять у собі визначення показників, що характеризують:

1.Склад гірськихпорід .

2.Властивості гірських порід (фізичні і водяні).

3.Побудова гідроізогіпси і визначення напрямку водяного потоку.

При виконанні лабораторних робіт студенти вивчають склад і водно - фізичні властивості гірських порід , що дозволяють виявити умови формування підземних вод і їх взаємозв'язок з породою.

Після виконання лабораторної роботи, кожен студент складає пояснювальну записку, що містить:

  1. Стислий виклад обгрунтування і суті методу дослідження.

  2. Хід виконання і результати лабораторної роботи (таблиці і графіки).

  3. Аналіз отриманих результатів.

Пояснювальну записку оформляють відповідно до існуючих стандартів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]