Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабукр.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
548.35 Кб
Скачать

Характер кривих показує ступінь однорідності часток, з яких складается порода. Так, наприклад, якщо крива крута, то порода однорідна, якщо - полога, то порода неоднорідна.

2. За графіком визначають діаметри часток, що відповідають 10 - і 60 % - ному утриманню суми всіх часток.

d10 (de) - називається ефективним або діючим діаметром - максимальний діаметр часток, що складає 10% від терези породи.

3. За кривими гранулометричного складу визначають коефіцієнт неоднорідності.

Коефіцієнт неоднорідності являє собою розмір відношення :

kн=d60/d10 (3)

де: kн -коефіцієнт неоднорідності; d10 –діючий або ефективний діаметр, мм

d60- контролюючий діаметр, мм

Діючим діаметром користуються при визначенні коефіцієнта фільтрації піщаних грунтів по емпіричних формулах.

4.Гранулометрична крива дає можливість визначити найменування досліджуваної породи з таблиць А.В.Приклонського (табл.2 і табл.3)

Таблиця 2 Загальна класифікація порід за гранулометричним складом

Фракція

Розмір часток, мм

Глинисті частки

<0,006

Пилуваті частки

0,006-0,05

Піщані частки

0,05-2,0

Гравій

2,0-20

Галька

20-200

Валуни

>200

Якщо переважають піщані частки, найменування порід визначається за процентним вмістем часток з діаметром d< 0,01 мм (табл. 3)

Таблиця 3

Найменування породи в залежності від утримання дрібних часток.

Найменування породи

Процентний уміст часток

d< 0,01 мм, %

Пісок

<5

Глинистий пісок

5-10

Супесь

10-20

Суглинок

20-50

Глина

>50

Порядок виконання роботи:

За результатами поділу гірської породи на фракції, побудувати гранулометричну криву в нормальному і напівлогарифмічному масштабі.

По графіку визначити:

а) кн=d60/d10

б) найменування досліджуваної гірської породи.

Завдання 2 Визначення фізичних властивостей гірських порід.

В гідрогеології велике значення мають ті властивості гірських порід, які визначають їх ємкість і проникність стосовно підземних вод.

Основними показниками, що характеризують фізичні властивості і природний стан пухких гірських порід тів, є: густина, об'ємна маса (об'ємна вага),пористість.

Об'ємна маса (D) - це відношення маси сухою породи (q) до об’єму породи (V),г/см3

(1)

Густиною ()називається відношення маси сухого зразка ()до об’єму твердих часток без пор ()

(2)

Пористість або коефіцієнт пористості() - це відношення об’єму пор до загального об’єму породи (V) :

(3)

Пористість може виражатися в частках одиниці або у відсотках:

*100% (4)

Пористість, виражена через об'ємну масу:

(5)

Коефіцієнт приведеної пористості () визначається за формулою :

(6)

Визначення пористості за формулою (4) провадиться методом насичення.

При цьому визначається також об'ємна маса і густина. Густина визначається приблизно, більш точне значення густини одержують пікнометричним способом.

I. Метод насичення.

Необхідне устаткування:

  1. Технічні або електричні терези.

  2. Два мірних циліндра.

Порядок виконання роботи.

  1. Зважують пробу гірських порід 300-400 г.

2. Досліджувану породу невеличкими порціями насипають в окремий мірний циліндр. Насипання супроводжується легким постукуванням циліндра для ущільнення породи. Визначають об’єм гірської породи .

3. Породу насичують водою. Для цього використовують заздалегідь відмірені 100 - 150 см3 води .

Насичення водою провадиться повільно, вода подається невеличкими порціями (бажано з бюретки або сифона) по стінках циліндра. Це сприяє кращому видаленню повітря з проби гірської породи.

4. Фіксують об’єм ппороди насиченого і залитого водою .

5. об’єм пор визначають за формулою :

(7)

6. Пористість розраховується за формулою (3).

7. Об’єм скелета :

(8)

8.Густина породивизначають за формулою (2)

9.Об'ємну масу розраховують за формулою (1).

Розрахунки зручно проводити в табличній формі (табл.1)

Таблиця 1

Розрахунок пористості, об'ємної маси і густини методом насичення

Маса породи

г

об’єм породи

,

см3

Об'єм-на маса породи

,

г / см3

об’єм води

,

см3

об’єм породи і води

,

см3

об’єм пор

см3

Пористість

,

об’єм скелета,

см3

Густи-на

,

г/см3

9. Розраховують коефіцієнт приведеної пористості за формулою (6).

10. Визначають пористість за формулою (5).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]