Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5,6-физичний розвиток.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
98.82 Кб
Скачать

11. Джерела інформації:

А. Основні:

1. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія – К., 1999 г- с. 50-91.

2. Мазурін А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – М.: Медицина 1985р. с – 82-134.

3. Основні патологічні синдроми захворювань дитячого віку – навчальний посібник – Дніпропетровськ , АРТ – ПРЕС 2003г. – с 6 – 7.

4. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми/під редакцією В.Г.Майданника, К.Д.Дуки. – Київ «Україна» 2002р. – 6-23.

Б. Додаткові

1. В.А. Ерунков Пособие по педиатрии для средних медицинских работников – Київ, „Здоров’я”, 2001 р. – с 187 – 193

2. Н.Г. Зернов, О. Ф. Тарасов Симиотика детских болезней - Л.., „Медицина”, 1984г., - С.97 – 125

3.Пропедевтика детских болезней /под ред. А.А. Баранова – М .. Медицина 1998 г. с – 86-96.

12. Програма самопідготовки студентів до теми:

  1. Вивчити джерела інформації (див. перелік джерел інформації).

  2. Вміти разрахувати масу дитини різного віку.

  3. Вміти розрахувати зріст дитини.

  4. Вміти оцінити антропометричні показники за сигмальними та центильним таблицям.

  5. Вміти оцінити фізичний розвиток новонародженого, та дітей різного віку.

  6. Звернути увагу на особливості оцінки фізичного розвитку новонародженої дитини.

  7. Вміти виявити порушення фізичного розвитку дитини.

  8. Вміти провести антропометрію.

Автор – к.м.н., асистент Коренюк О.С. Затверджено на засіданні

кафедри пропедевтики

дитячих хвороб

від “___”________ 2007р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]