Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5,6-физичний розвиток.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
98.82 Кб
Скачать

7. Перелік теоретичних питань:

1) Поняття про фізичний розвиток, значення його оцінки.

2) Поняття про акселерацію розвитку дітей, основні гіпотези і механізми акселерації.

3) Закономірності та сучасні тенденції фізичного розвитку дітей різного віку.

4) Періоди „витягування” і „закруглення” в дитячому віці, залежність їх від статі, мешкання.

5) Індекси фізичного розвитку дітей різного віку та їх оцінка.

6) Емпіричні формули розрахунку маси тіла для дітей різного віку.

7) Емпіричні формули розрахунку зросту дітей у різні періоди.

8) Середньомісячні прибавки маси тіла, зросту у доношених та недоношених дітей на першому році життя.

9) Методи оцінки фізичного розвитку дітей.

10) Особливості оцінки фізичного розвитку новонароджених.

11) Правила та техніка вимірювання зросту дитини в залежності від віку.

(новонароджений, на першому році, діти старше 1 року).

12) Правила та техніка вимірювання маси тіла дітей в залежності від віку ( до 3 – х років та старших ).

13) Правила та техніка вимірювання окружностей голови, грудей, гомілки, плеча, стегна.

14) Семіотика порушень фізичного розвитку дітей.

15) Фізичне виховання дітей.

8. Методика проведення практичного заняття:

а) Після перевірки присутніх та оголошення теми заняття з вказівкою на її актуальність викладач проводить письмовий тестовий вхідний контроль знань.

б) В палаті відділення викладач демонструє техніку вимірювання основних параметрів тіла дитини (масу, зріст, окружності голови, грудей, стегна, гомілки, стегна ).

в) Викладач пояснює основні критерії та методи оцінки фізичного розвитку дітей різного віку, та особливості оцінки розвитку новонароджених.

г) Викладач розподіляє дітей для самостійної роботи, дає завдання:

 • провести вимірювання антропометричних показників дитини;

 • вирахувати антропометричні індекси у курируємої дитини;

 • оцінити отримані показники за емпіричними формулами, сигмальними та центильими таблицями;

 • зробити висновок про фізичний розвиток дитини, визначити синдром ураження.

д) Студенти оформлюють протоколи обстеження дитини з оцінкою фізичного розвитку, обгрунтовують його порушення.

е) Викладач проводить аналіз та обговорює результати оцінки фізичного розвитку дітей, з якими працювали студенти, підписує протоколи.

ж) Викладач проводить підсумок заняття, дає оцінку знань та умінь студентів та завдання для самостійної підготовки до наступного заняття.

9. Форми і методи самоконтролю:

Тестові завдання:

1.На скільки зростає дитина протягом першого року життя?

 1. на 20 см.

 2. на 15 см.

 3. на 25 см

 4. на 30 см

 5. на 35см

2. який середньомісячний приріст маси тіла дитини у другому півріччі життя?

 1. 400г.

 2. 500г

 3. 600г

 4. 700г

 5. 800г

3. Розмір голови відносно довжини тулуба складає:

 1. 10%

 2. 15%

 3. 20%

 4. 25%

 5. 30%

4. Яка середня величина периметра грудної клітини в 10 років?

 1. 48см

 2. 53см

 3. 60см

 4. 50см

 5. 63см

5. Який антропометричний індекс характеризує розвиток грудної клітини?

 1. Брока

 2. Тура

 3. Ерісмана

 4. Чулицької

 5. Кете

6. Вкажіть строки другого періоду „витягування” („стрибка”) у дівчаток?

 1. 5 – 8р

 2. 11-15р

 3. 10-12р

 4. 13-15р

 5. 1-4р

7. Вкажіть строки періоду „закруглення”

 1. 5 – 8р

 2. 11-15р

 3. 10-12р

 4. 13-15р

 5. 8-10р

8. Для оцінки фізичного розвитку дітей використовують методи, крім:

 1. соціологічного

 2. соматоскопії

 3. антропометричних стандартів

 4. фізіометрії

 5. орієнтованих розрахунків

9. Який з методів оцінки фізичного розвитку дітей є найбільш точним?

 1. соматоскопії

 2. орієнтованих розрахунків

 3. антропометричних стандартів

 4. фізіометрії

 5. соціальних розрахунків

10. В якій центільній межі знаходяться антропометричні показники значень нижче середніх?

 1. 75-90

 2. 10-3

 3. 25-3

 4. 10-50

 5. 90-50

Еталони відповідей:

1.

C

6.

C

2.

A

7.

E

3.

D

8.

A

4.

E

9.

C

5.

C

10.

E

Задача 1.

На прийомі у дільничного лікаря – педіатра знаходиться мати з дівчінкою 5 – ти років, при оцінці фізичного розвитку лікар виявив надмірне відкладення підшкірного жиру і збільшення маси тіла дівчінки на 21% понад норму.

1.Як слід назвати порушення фізичного розвитку дитини, що виявив дільничий лікар педіатр? 2. Який ступінь цих порушень?

Задача 2.

На прйомі в поліклініці дільнічий лікар – педіатр проводить огляд хлопчика віком 2 місяці. Відомо, що дитина народилася з масою 3000г, довжиною 50 см. З народження знаходиться на штучному вигодовуванні. Зараз вага її тіла складає 3700г, довжина 55см. Підшкірно жирова клітковина розвинена недостатьньо, патологічні симптоми з боку інших органів відсутні.

1. Який синдром порушення фізичного розвитку має місце? 2. Який його ступінь?

Задача 3.

Дівчінка віком 10 місяців має масу тіла 12100г і довжину тіла - 72см. Відомо, що при народжені вага тіла 3200г, довжина 50см. З моменту народження на штучному вигодовуванні. Психомоторний розвиток дитини відповідає її віку.

  1. Чи має місце синдром порушення фізичного розвитку? 2. Якщо має, то який? 3. Який ступінь?

Еталони відповідей:

Задача 1

 1. Синдром ожиріння

 2. Ожиріння І ступеня

Задача 2

1.Синдром гіпотрофії

2. Гіпотрофія І ступеня

Задача 3

 1. Так

 2. Синдром паротрофії

3. Паротрофія ІІ ступеня

10. Технічні засоби та матеріальне забезпечення заняття:

а) терези чашкові

б) терези важельні станові

в) зростомір горизонтальний

г) зростомір вертикальний

д) сантиметрова стрічка

є) таблиці: „Емпіричні формули маси тіла”, „Емпіричні формули зросту”, „Середньомісячне збільшення маси тіла недоношених дітей на першому році життя”, „Алгоритм оцінки фізичного розвитку дитини”,

Центильні таблиці

Сигмальні таблиці

ж) методичні розробки: „Основы наблюдения, уход и техника медицинских манипуляций в педиатрии”, „Введение в клинику детских болезней”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]