Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГРАМА ММПРАА для студ.спец..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
248.32 Кб
Скачать

Робоча програма навчальної дисципліни

МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ”

підготовки спеціаліста

галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”

за спеціальністю 7.03050901 “Облік і аудит”

Структура навчальної дисципліни

„Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” на 2012-2013 н. р.

Група оа – 53, 54(оеф)

Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту

Всього

Розподіл навчальної роботи

(години)

Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями

Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)

Лекційні

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота, ІНДЗ

Скорочення

Модуль І.

Змістовий модуль І.

Тема 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень

10

2

2

2

8

-

4,0

8,0

Тема 2. Системний аналіз управлінських проблем

10

8

-

Тема 3. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень

10

2

2

8

-

4,0

Тема 4. Програмно-цільове управління та управлінські рішення

10

2

8

-

Змістовий модуль 2.

Тема 5. Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень

15

2

2

8

-

4,0

12,0

Тема 6. Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності

10

2

2

6

-

4,0

Тема 7. Методи аналізу вигід і витрат

15

2

2

8

-

4,0

Модульна контрольна робота №1

7,5

7,5

Разом за модуль 1

80

14

10

54

-

27,5

27,5

Модуль ІІ.

Змістовий модуль 3.

Тема 8. Методи і моделі аналізу інвестицій

15

4

4

8

2

8,0

12,0

Тема 9. Моделі управління матеріальними запасами

15

2

2

10

4,0

Тема 10. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

15

2

2

9

4,0

4,0

Тема 11. Методи і моделі управління ризиками в аудиті

10

2

2

10

4,0

4,0

Модульна контрольна робота №2

7,5

7,5

Разом за модуль 2

55

10

10

37

2

27,5

27,5

Модуль ІІІ. Індивідуальна та самостійна робота

5

Екзамен

40

Загальна кількість годин, балів

135

24

20

91

-

2

100

100