Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма для політологів 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
196.1 Кб
Скачать

23

Плани семінарських занять Тема 1. Основи теорії держави

 1. Основні теорії походження держави.

 2. Поняття та ознаки держави.

 3. Поняття та класифікація функцій держави.

 4. Поняття форми держави. Класифікація держав:

А) за формою державного правління

Б) за формою державного устрою

В) за формою політичного режиму.

Рекомендована література

 1. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 24-42.

 2. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 29-44.

 3. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 5-12.

 4. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 19-21, 44-64.

 5. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 5-33,

 6. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 3-33.

 7. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 26-50.

 8. Скакун О. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – С. 22-25, 38-40, 47-50, 73-86.

Тема 2. Основи теорії права.

 1. Поняття та ознаки права. Поняття права в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.

 2. Форми (джерела) права.

 3. Функції права: поняття та класифікація.

 4. Поняття та види принципів права.

 5. Система права.

 6. Поняття та принципи правотворчості.

 7. Стадії правотворчої діяльності.

 8. Поняття та різновиди нормативно-правових актів.

 9. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та щодо кола осіб.

Рекомендована література:

 1. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 74-88.

 2. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 7-28.

 3. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – С. 19-27.

 4. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 107-141.

 5. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 34-57.

 6. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 34-69.

 7. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 51-69, 81-100.

 8. Скакун О. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – С. 216-219, 221-224, 293-298, 329-333.

Тема 3. Основи конституційного права України

 1. Поняття та джерела конституційного права України. Характеристика Конституції України як Основного Закону держави.

 2. Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина:

А) Громадянські (особисті) права та свободи.

Б) Політичні права.

В) Соціальні, економічні, культурні права.

Г) Основні конституційні обов’язки людини і громадянина.

 1. Загальна характеристика вищих органів державної влади в Україні:

А) Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні.

Б) Правовий статус народного депутата України.

В) Конституційний статус та повноваження Президента України.

Г) Порядок формування та компетенція Кабінету Міністрів України.