Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по истории.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
740.86 Кб
Скачать

75

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Історія україни

Навчально-методичний посібник

СУМИ 2011

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра дпд та українознавства

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

(ПРОГРАМА, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, ТЕСТИ)

для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей

Суми 2011

УДК 330.1

Укладачі: канд. іст. наук., доценти Рожкова Л.І., Павлік В.А., ст. викл. Кузьменко Н.М., Циганок М.Г.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести) для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Суми, 2011 рік,

В навчально - методичному посібнику запропонована програма дисципліни, визначені теми семінарських занять до кожної теми курсу, завдання і рекомендації для самостійної роботи, підібрана необхідна література. Додаються тести для самоконтролю знань студентів.

Рецензенти: Корнієнко О.М. канд., філос., наук, зав. кафедри філософії та соціології Сумського НАУ

Соболь П.І., канд. іст. наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін СДПУ

Відповідальний за випуск: Шестакова С.О., канд. філол. наук., доцент кафедри дпд та українознавства СНАУ

Рекомендовано до видання методичною радою Сумського національного аграрного університету. Протокол № від 2011р.

© Сумський національний аграрний університет, 2011

Тематичний план курсу “Історія України”

№ п/п

Теми лекцій

Кількість

годин

1

Зародження державності на українських землях. Київська Русь.

2

2

Українські землі у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої (ХIV – перша половина ХVII ст.)

2

3

Виникнення українського козацтва. Козацько-селянські повстання.

2

4

Українська національна революція середини ХVII ст. Становлення української державності.

4

5

Політичний та соціально-економічний розвиток українських земель у ХVIIІ ст. Ліквідація політичної автономії України.

2

6

Соціально-економічний розвиток українських земель у ХІХ ст.

2

7

Національно-визвольний і суспільно-політичний рух в Україні у ХІХ ст.

2

8

Українські землі на початку ХХ ст.

2

9

Українська національно-демократична революція 1917 – 1921рр. Боротьба за відродження державності України.

4

10

Політичний та соціально-економічний стан України в 20-х 30-х роках ХХ ст.

4

11

Друга світова війна і Україна (1939 - 1945 рр.)

2

12

УРСР у повоєнний період (1945 – перша половина 60-х років)

2

13

Складність і суперечливість соціально-економічного і політичного розвитку радянського суспільства (друга половина 60-х - перша половина 80-х рр.).

2

14

Україна в період перебудови (1985 – 1991рр.)

2

15

Україна в період розбудови незалежної держави

2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.