Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДБН В.2.6-163 Конструкції будинків і споруд ста...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
11.69 Mб
Скачать

Норматив™ pro пользователь:Укрнафтохімпроект sn:00999861 06.09.2011

Державні будівельні норми україни Конструкції будівель і споруд

СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

Норми проектування, виготовлення і монтажу

ДБН В.2.6-... :2010

Друга редакція

(остаточна)

Видання офіційне

Київ

МінРЕГІОНбуд України

2010

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО

Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського» (ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В. М. Шимановського)

Розробники

В. Л. Гейфман, інж., В. М. Гордеєв, д. т. н., С. В. Колесниченко, к. т. н., М. П. Кондра, к. т. н., В. П. Корольов, д. т. н., М. О. Микитаренко, к. т. н., А. В. Перельмутер, д. т. н. (керівник розробки), В. М. Шимановський,

чл.- кор. НАН України, О. В. Шимановський, д. т. н.

За участю:

Е. Ф. Гарф, д. т. н., В. І. Кір’ян, чл.-кор. НАН України, Л. М. Лобанов, акад. НАН України (Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України);

В. М. Василев, к. т. н., Є. В. Горохов, д. т. н., Є. І. Зайцев, інж., В. Ф. Мущанов, д. т. н., І. В. Роменський, к. т. н., А. М. Югов, д. т. н.

(Донбаська національна академія будівництва і архітектури);

В. О. Пермяков, д. т. н., C. І. Білик, д. т. н., О. О. Нілов, к. т. н., В. В. Юрченко, к. т. н. (Київський національний університет будівництва і архітектури);

В. А. Пашинський, д. т. н., С. Ф. Пічугін, д. т. н. (Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка);

ЦНДІБК ім. В. А. Кучеренко, Російська Федерація;

ЦНДІПСК ім. М. П. Мельнікова, Російська Федерація;

МДБУ, Російська Федерація;

ПОГОДЖЕНО

МНС України, лист від **.** , 2010 р. №

Мінпромполітики України, лист від **.**. 2010 р. №

Держпожбезпеки МНС України, лист від **.**. 2010 р. №

ВНЕСЕНО

Управління технічного регулювання в будівництві

ПРИЙНЯТО

Наказ Мінрегіонбуду України від **.**. 200* р. №

НАДАНО ЧИННОСТІ

з **.** 200* р.

На заміну

Визнати такими, що не застосовуються на території України, СНиП II-23-81*окрім розділів 15*-19 , СНиП ІІI-18-75 окрім розділів 3-8, СНиП 3.03.01-87 у частині, що стосується сталевих конструкцій окрім п.п. 4.78 - 4.134.

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Мінрегіонбуду України заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Мінрегіонбуду України

© Мінрегіонбуд України, 2010

ЗМІСТ

стор.

Сфера використання………………………………………………………………………………….

1

Нормативні посилання ………………………………………………………………………………

1

Терміни і визначення понять ………………………………………………………………………..

1

1 ВИМОГИ ПРОЕКТУВАННЯ………………………………………………………………….

2

1.1 

Основні принципи забезпечення надійності, безпеки, довговічності та економічності конструкцій………………………………………………………………..

2

1.1.1

Загальні вимоги………………………………………………………………

2

1.1.2

Рекомендації………………………………………………………………….

3

1.1.3

Основні розрахункові вимоги……………………………………………….

4

1.1.4

Врахування призначення та умов роботи конструкцій…………................

7

1.2 

Матеріали для конструкцій і з’єднань………………………………………………........

8

1.2.1

Загальні вимоги……………………………….……………………………...

8

1.2.2

Матеріали масового застосування…………………………………………..

10

1.3 

Розрахункові характеристики матеріалів і з’єднань……………………………………..

11

1.4

Розрахунок елементів сталевих конструкцій при центральному розтягу і стиску……

14

1.4.1

Розрахунок елементів суцільного перерізу………………………………...

14

1.4.2

Розрахунок елементів наскрізного перерізу………………………………..

16

1.4.3

Перевірка стійкості стінок і поясних листів центрально-стиснутих елементів суцільного перерізу………………………………………………

20

1.5

Розрахунок елементів сталевих конструкцій при згині……………………………........

24

1.5.1

Класифікація елементів, що згинаються…………………………..……….

24

1.5.2

Розрахунок на міцність елементів суцільного перерізу, що згинаються…………………………………………………………...……….

25

1.5.3

Розрахунок на міцність балок суцільного перерізу для кранових колій………………………………………………………………….……….

30

1.5.4

Розрахунок на стійкість елементів суцільного перерізу, що згинаються…………………………………………………………...……….

32

1.5.5

Перевірка стійкості стінок і поясних листів елементів суцільного перерізу, що згинаються……………………………….………...……….....

34

1.6

Розрахунок елементів сталевих конструкцій при дії поздовжньої сили та згинального моменту………………………………………………………………….......

42

1.6.1

Розрахунок на міцність………………………………………………………

42

1.6.2

Розрахунок загальної стійкості елементів суцільного перерізу……….....

43

1.6.3

Розрахунок загальної стійкості елементів наскрізного перерізу………....

47

1.6.4

Перевірка місцевої стійкості стінок і поясних листів (полиць)…………..

49

1.7

Розрахунок опорних плит…………………………………………………………………

52

1.8

Розрахунок опорних частин……………………………………….……………………....

53

1.9

Розрахункові довжини і граничні гнучкості елементів сталевих конструкцій………...

53

1.9.1

Розрахункові довжини елементів плоских ферм, в’язей і структурних конструкцій…………………………………………...…………...………….

53

1.9.2

Розрахункові довжини елементів просторових ґратчастих конструкцій…………………………………………………………………...

56

1.9.3

Розрахункові довжини колон (стійок) …………………………….……….

59

1.9.4

Граничні гнучкості елементів……………………………………………….

62

1.10

Розрахунок листових конструкцій…………………………………………………….….

64

1.10.1

Розрахунок на міцність………………………………………………………

64

1.10.2

Розрахунок на стійкість…………………………………………….………..

66

1.10.3

Основні вимоги до розрахунку сталевих мембранних конструкцій………………………………………………………….………..

69

1.11

Розрахунок елементів сталевих конструкцій на витривалість………………………….

71

1.12

Проектування з’єднань сталевих конструкцій…………………………………………...

73

1.12.1

Зварні з’єднання……………………………………………………..……….

73

1.12.2

Болтові з’єднання…………………………………………………………….

80

1.12.3

Фрикційні з’єднання………………………………………………..………..

84

1.12.4

Поясні з’єднання в балках………………………………………….………..

86

1.13

Додаткові вимоги щодо проектування елементів будівель і споруд різного призначення…………………………..…………………………..………………………...

87

1.13.1

Загальні вимоги до проектування сталевих конструкцій………................

87

1.13.2

Відстань між температурними швами……………………………………...

88

1.13.3

Ферми і структурні плити покриттів…………………………….................

89

1.13.4

Колони…………………………..…………………………………………….

90

1.13.5

В’язі…………………………..……………………………………………….

90

1.13.6

Балки…………………………..…………………………………...................

91

1.13.7

Балки кранових колій…………………………..………………...………….

92

1.13.8

Листові конструкції…………………………..…………………...................

92

1.13.9

Висячі покриття…………………………..……………………….................

93

1.13.10

Мембранні покриття…………………………..……………………………..

94

1.13.11

Опорні частини……..……………………………..……..…………………..

95

1.13.12

Фланцеві з’єднання……..……………………………..……..………………

95

1.13.13

З’єднання з фрезерованими торцями……..………………………………...

95

1.13.14

Монтажні кріплення……..……………………………..……..……………..

95

1.14 

Додаткові вимоги до проектування конструкцій при ремонті, підсиленні і реконструкції……..……………………………..……..…………………………………..

96

1.14.1

Загальні положення………………………..……..……………………….....

96

1.14.2

Розрахункові характеристики сталі і з’єднань……..………………………

97

1.14.3

Підсилення конструкцій……..……………………………..……..………....

98

2 ВИМОГИ ВИГОТОВЛЕННЯ…………………………………………………………………...

101

2.1

Загальні положення……..……………………………..………..………………………....

101

2.2

Вимоги до конструкторської документації, контроль якості…………………...............

101

2.3

Вхідний контроль, збереження металопрокату, зварювальних, лакофарбових матеріалів і металовиробів……………………………………………………...................

102

2.4

Підготовка металопрокату, зварювальних і лакофарбових матеріалів………………...

103

2.5

Розмічання, намічання, виготовлення шаблонів і кондукторів, виправлення і згинання…………………………………………………………………………………….

104

2.6

Різання і обробка кромок………………………………………………………………….

106

2.7

Складання…………………………………………………………………………………..

108

2.8

Зварювання …………………………………………………………………………...........

112

2.9

Влаштування отворів і контрольне складання…………………………………………...

118

2.10

Ґрунтування і фарбування………………………………………………………................

119

2.11

Покриття конструкцій гарячим цинкуванням і алюмінізація…………………..............

120

2.12

Маркірування, приймання і відвантаження……………………………………...............

121

3 ВИМОГИ МОНТАЖУ…………………………………………………………………...............

122

3.1

Загальні положення………………………………………………………………………..

122

3.2

Транспортування, зберігання і подавання до монтажу………………………………….

123

3.3

Укрупнювальне збирання…………………………………………………………………

124

3.4

Стропування, підйом, встановлення конструкцій в проектне положення……………..

124

3.5

Монтаж (демонтаж) основних конструктивних елементів……………………………...

125

3.6

Попереднє напруження конструкцій……………………………………………………..

129

3.7

Монтажні з’єднання……………………………………………………………………….

130

3.7.1

Загальні вимоги до болтових з’єднань……………………………………..

130

3.7.2

Монтажні з'єднання на болтах класів точності А, В і С…………………..

130

3.7.3

Монтажні з'єднання на високоміцних болтах з контрольованим натягом

131

3.7.4

Фланцеві з'єднання………………………………………………………......

133

3.7.5

Спеціальні монтажні з'єднання……………………………………………..

134

3.8

Випробування конструкцій……………………………………………………….............

137

3.9

Контроль якості і приймання монтажних робіт……………………………………........

137

Додаток А

Нормативні посилання……………………………………………………....

140

Додаток Б

Терміни і визначення понять……………………………………..................

149

Додаток В

Категорії конструкцій за призначенням і за напруженим станом та групи конструкцій…………………………………………………………...

156

Додаток Г

Фізичні характеристики матеріалів………………………….......................

160

Додаток Д

Вимоги до сталей для сталевих конструкцій…………………………........

161

Додаток Е

Рекомендації щодо вибору сталей для конструкцій будівель і споруд......

163

Додаток Ж

Матеріали для з’єднання сталевих конструкцій…………………………...

168

Додаток І

Коефіцієнти умов робот для розтягнутого одиночного кутика, який прикріплюється однією полицею болтами…………………………............

174

Додаток К

Коефіцієнти для розрахунку на стійкість центрально і позацентрово-стиснутих елементів……………………………………………………........

175

Додаток Л

Коефіцієнт для розрахунку на стійкість стиснутих стрижнів тонкостінного відкритого перерізу…………………………………………

183

Додаток М

Стиснуті елементи з гнучкою стінкою…………………………..................

186

Додаток Н

Коефіцієнти для розрахунку на міцність елементів сталевих конструкцій………………………………………………………………......

188

Додаток П

Коефіцієнт стійкості при згині b…………………………………………..

190

Додаток Р

Стійкість стінок балок, укріплених поздовжніми і проміжними ребрами жорсткості……………………………………………………………………

195

Додаток С

Розрахункові довжини колон і стійок……………………………………....

197

Додаток Т

Коефіцієнти розрахункової довжини  ділянок ступінчатих колон……..

203

Додаток У

Таблиці для розрахунку елементів на витривалість……………………....

210

Додаток Ф

Конструктивні заходи по первинному захисті металевих конструкцій від корозії при проектуванні………………………………………………...

216

Додаток Х

Визначення властивостей сталей…………………………………………...

218

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.