Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodika_vikladannya_literaturi_u_VSh.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
109.57 Кб
Скачать

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВШ/СПЕЦКУРС

(9-ий семестр)

РОБОЧИЙ ПЛАН КУРСУ

Дата

Тема

Форма провед.

Прим.

/

03.09

І. Методика викладання світової літератури

Методологічні основи викладання світової літератури

Лекція

2

05.09

Методика викладання світової літератури як наука

Лекція

3

17.09

Специфіка викладання світової літератури у вищій школі. Професійні вимоги до викладача.

Лекція

4

19.09

Методи, форми та засоби вивчення літератури

Лекція

5

01.10

Етапи вивчення твору світової літератури. Методика вивчення систематичного курсу літератури

Лекція

6

03.10

Методичні аспекти планування, проведення, діагностики результатів навчального заняття.

Лекція

7

15.10

Дидактика. Оцінювання.

Лекція

8

17.10

Модуль 1 (методика викладання світової літератури) Звіт про самостійну роботу (позиція 1)

Письмова робота

9

29.10

II. Теорія літератури

Літературознавство як комплекс наукових дисциплін про сутність та функціонування в суспільстві художньої літератури, як система наукового знання про мистецтво слова.

Теоретико-

методичний

практикум

Франц.

10

31.11

Історіографія літературознавства

Ісп.

11

12.11

Основні академічні школи літературознавства XIX - XX ст.

Нім.

12

14.11

Література як вид мистецтва

Нім.

12

26.11

Образна природа художньої літератури

Англ.

14

28.12

Літературний твір як естетична система

Англ.

15

10.12

Літературний процес і його основні закономірності

Англ.

16

12.12

Генологія літератури

Англ.

17

24.12

Модуль 2 (основні аспекти теорії літератури) Звіт про самостійну роботу (позиції 2, 3).

Письмова робота

18

26.12

Залік

Література і. Методика викладання світової літератури

 1. Васянович Г. Педагогічна етика. - Львів, 2005.

 2. Гладишев В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури. - Миколаїв, 2006.

 3. Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні. - Львів, 2005.

 4. Зербіно Д. Наукова школа: лідер і учні (нова концепція). - Львів, 2001.

 5. Ідея Університету: антологія / відп. ред. М. Зубрицька. - Львів, 2002.

 6. Карнеги Д. Как завоевьівать друзей и оказьівать влияние на людей. - М., 1989.

 7. Мацевко-Бекерська Л.В. Методика викладання світової літератури. _ Львів, 2010.

 8. Методика преподавания литературьі / под ред. О. Ю. Богдановой. - М., 2000.

 9. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. -К., 2007.

 10. Настільна книга педагога / упорядн. Андрєєва В. М. - Харків, 2007.

 11. Наукові основи методики літератури / за ред. Н. Й. Волошиної. - К., 2002.

 12. Педагогіка вищої школи. - Одеса, 2002.

 13. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії. - Тернопіль, 2003.

 14. Хуторський А. В. Современная дидактика. - СПб., 2001.

 15. Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. - К., 2004.

 16. Часопис «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України». - 2000 - 2012.

II. Теорія літератури

 1. Абрамович Г.А. Введение в литературоведение.- М., 1979.

 2. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. - К., 2008.

 3. Безпечний І. Теорія літератури.- Торонто, 1984.

 4. Волинський П. Основи теорії літератури.- К., 1967.

 5. Вступ до літературознавства. Хрестоматія: Навчальний посібник / Упоряд. Н.І.Бернадська. -К., 1965.

 6. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури.- К., 2001.

 7. Гуляев Н.А. Теория литературьі.- М, 1997.

 8. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. - Дрогобич, 2008.

 9. Іванишин В. Нариси з теорії літератури. - К., 2010.

 10. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром'як, Ю.І.Ковалів та ін. - К., 1997 (серія: Иоіа Ьепе).

 11. Литературньїй знциклопедический словарь.- М, 1987.

 12. Пахаренко В. Основи теорії літератури. - К.. 2009.

 13. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства.- К., 1998.

 14. Українська літературна енциклопедія: У 5 т.- К., 1988-1995.- Т.1-3.

 15. Узллек Р., Уорен О. Теория литературьі.- М., 1978.

Завдання для самостійної роботи:

1. В зошиті для лекційних та практично-семінарських занять законспектувати праці з історії та теорії освіти (термін виконання - заняття 8, модуль 1 -17.10):

 • Сухомлинський В. Сто порад учителеві // Вибрані твори: У 5-ти т. - К.: Рад.школа, 1976. -Т.2.

 • Ньюмен Дж.Г. Ідея Університету // Ідея Університету: Антологія. - Львів: Літопис, 2002.

 • Ортега-і-Гассет X. Місія Університету // Ідея Університету: Антологія. - Львів: Літопис, 2002.

 • Гадамер Г.-Г. Ідея Університету - вчора, сьогодні, завтра // Ідея Університету: Антологія. -Львів: Літопис, 2002.

 • Підготувати практичний порадник за книгою «Карнеги Д. Как завоевьівать друзей и оказьівать влияние на людей. - М., 1989»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]