Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт практики ПСП Комишанське Нерозя А.В.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
337.92 Кб
Скачать

2.2. Права та обов'язки головного бухгалтера

1. Головний бухгалтер має право: вимагати від працівників, зайнятих бухгалтерким обліком і звітністю, точного виконання покладених на них обов'язків; вимагати від працівників, зайнятих бухгалтерським обліком, своєчасного і правильного складання балансів і бухгалтерських звітів; не приймати документи, порушуючі закони, ухвали і розпорядження уряду або встановлений порядок оформлення документів на заводі; вимагати від всіх відділів, цехів і інших служб заводу необхідні для бухгалтерського обліку документи, накази і розпорядження, а також всякого роду договори, кошториси, нормативи і інші матеріали; вимагати від підлеглих доброякісного оформлення і складання документів і своєчасну передачу їх для віддзеркалення на рахівницях бухгалтерського обліку і звітності; оскаржити розпорядження директора заводу перед вищестоящою організацією у разі незгоди з отриманим розпорядженням не припиняючи при цьому його виконання.

2. Головний бухгалтер несе відповідальність за: правильне і своєчасне оформлення витрат сировини, матеріалів, палива, готових виробів, цінностей, своєчасним пред'явленням претензій до постачальників за недостачу, брак, некомплектність; своєчасне проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і зобов'язань; правильне витрачання фонду заробітної плати численням і видачею всіх видів премій, винагород і допомоги, дотриманням встановлених штампів, посадових окладів, кошторисів адміністративно-господарських, а також дотриманням платежів і фінансової дисципліни; обгрунтоване і законне списання з бухгалтерського балансу недостач, втрат, дебіторської заборгованості; правильне і своєчасне проведення і оформлення в установленому порядку переоцінки товарно-матеріальних цінностей; своєчасне складання і уявлення у відповідні управління достовірної звідної періодичної і річної бухгалтерської звітності по всіх видах діяльності заводу; встановлення системи і форм первинної облікової документації.

2.3. Відділ кадрів псп “Комишанське”

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом апарату управління і діє на підставі даного положення.

Відділ кадрів ПСП “Комишанське” представлений в особі інспектора по кадрах і підпорядковується директору. У своїй роботі відділ кадрів керується постановами уряду, рішенням місцевих органів влади і управління, відповідним нормам права, наказам міністерства та керівника.

На відділ кадрів покладаються обов'язки, передбачені даним положенням.

Відділ кадрів має круглу печатку (із зазначенням своєї назви) і штамп.

Відділ кадрів здійснює такі функції:

– Здійснює принцип підбору і розстановки кадрів за діловими якостями, контроль за правильним використанням їх на роботі.

– Проведення заходів щодо формування стабільного колективу, зниження плинності персоналу і зміцнення трудової дисципліни.

– Забезпечення підприємств персоналом необхідних спеціальностей, професій відповідно до плану.

– Складання перспективних і поточних планів потреби у персоналі і джерелах його поповнення.

– Організація і забезпечення підприємства персоналом.

– Контроль за викрнанням персоналу відповідно до його професії, спеціальності.

– Контроль виконання трудового законодавства у підрозділах підприємства. Начальник і персонал відділу кадрів несуть відповідальність за:

– забезпечення підприємства персоналом;

  • стан облік та звітності, зберігання документів і ведення діловодства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.