Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
102 - 117.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
512.75 Кб
Скачать

108. Зварювання вибухом. Схеми процесу.

Суть способу. Зварювання вибухом (sprengschweissen або explosionschweissen; explosive welding або explosion welding; сварка взрьівом) - це зварювання тиском, при якому з'єднання поверхонь за­готовок утворюються внаслідок їх високошвидкісного зіткнення, здій­снюваного за допомогою енергії вибухових речовин або інших джерел енергії з великою питомою потужністю. Принципову схему з'єднання металів вибухом показано на рис.2.62. Зварювані пластини звичайно виставляються під деяким кутом од­на до одної, і на верхню пластину 4, яка під дією вибуху рухається до нижньої, нерухомої, укладають рівномірним шаром вибухову речовину (ВР). Після ініціювання заряду вибухової речовини детонатором 2 уз­довж верхньої пластини поширюється детонаційна хвиля. Під дією продуктів вибуху верхня пластина здобуває швидкість у0 від декількох сотень до декількох тисяч метрів на секунду. При цьому контакт пла­стин розвивається вздовж поверхні нерухомої пластини з деякою швидкістю ук. Верхня пластина двічі перегинається, тому що її похила ділянка рухається за фронтом детонаційної хвилі, а ділянка з непроде- тонованим зарядом по інерції залишається в початковому стані. Під дією вибуху в зоні контакту пластин розвиваються високі тиски і швидкості деформації, інтенсивне локальне нагрівання, у результаті чого і виникають міжатомні зв'язки. Залежно від параметрів процесу, метал у зоні з'єднання в момент зварювання може знаходитися в твер­дому стані, з частковим розплавленням у вихрових зонах або у вигляді безперервного шару розплаву.

109. Зварювання з короткочасним нагріванням у захисній атмосфері.

При зварюванні в захисному газі електрод, зона дуги і зварювальна ванна захищені струменем захисного газу. В якості захисних газів застосовують інертні гази (аргон і гелій) і активні гази (вуглекислий газ, азот, водень тощо), а іноді - суміші двох газів і більше. Зварювання в середовищі захисних газів в залежності від ступеня механізації процесів подачі присадочной або зварювального дроту і переміщення зварювального пальника може бути ручний, напівавтоматичного й автоматичного. У порівнянні з ручним зварюванням покритими електродами і автоматичною під флюсом зварювання в захисних газах має такі переваги: ​​високий ступінь захисту розплавленого металу від впливу повітря, відсутність на поверхні шва при застосуванні аргону оксидів і шлакових включень; можливість ведення процесу у всіх просторових положеннях; можливість візуального спостереження за процесом формування шва та його регулювання; більш високу продуктивність процесу, ніж при ручного дугового зварювання; відносно низьку вартість зварювання у вуглекислому газі. Області застосування зварювання в захисних газах охоплюють широке коло матеріалу і виробів (вузли літальних апаратів, елементи атомних установок, корпуси і трубопроводи хімічних апаратів і т. п.). Аргонодугове зварювання застосовують для кольорових (алюмінію, магнію, міді) і тугоплавких (титану, ніобію, ванадію, цирконію) металів і їх сплавів, а також легованих і високолегованих сталей. Контактна зварювання. Контактна зварювання відноситься до видів зварювання з короткочасним нагріванням місця з'єднання без оплавлення або з оплавленням і осадкою розігрітих заготовок. Характерна особливість цих процесів - пластична деформація, в ході якої формується зварне з'єднання. Місце з'єднання розігрівається проходять по металу електричним струмом, причому максимальна кількість теплоти виділяється в місці зварювального контакту. На поверхні зварюваного металу є плівки оксидів і забруднення з малою електропровідністю, які також збільшують Електроопір контакту. В результаті в точках контакту метал нагрівається до термопластичного стану або до оплавлення. При безперервному здавлюванні нагрітих заготовок утворюються нові точки дотику, поки не відбудеться повне зближення до міжатомних відстаней, тобто сварка поверхонь. Контактну зварювання класифікують за типом зварного з'єднання, що визначає вид зварювальної машини, і за родом струму, що живить зварювальний трансформатор. За типом зварного з'єднання розрізняють зварювання стикового, точкову, шовний.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]